Здавалка
Главная | Обратная связь

Для самостійної перевірки знань*1. Яке, на Ваш погляд, відношення має система державного уп­равління до адміністративного права?

2. Назвіть принципи та функції державної служби.

3. Які Ви знаєте обов'язки державних службовців?

*4. Які з перерахованих далі термінів мають відношення до сис­теми державної служби:

посада; штатний розпис; державна (персональна) пенсія;

службове (посадове) повноваження; начальник; департамент;

офіс; чергова відпустка.

5. Дайте загальну характеристику адміністративного правота його джерел?

*6. Розкрийте ознаки адміністративно-правових правовідносин залежно від: їх часу, функціонального призначення, сфери держав­ного управління, кількості суб'єктів.

7. Хто може бути суб'єктом адміністративних правовідносин ?

8. Що таке адміністративні юридичні факти?

* *9. Порівняйте цивільно-правовий та адміністративно-право­вий методи правового регулювання.

10. Що таке адміністративне правопорушення?

11. Які з перерахованих далі органів є уповноваженими розгляда­
ти справи про адміністративні правопорушення: суд; органи
внутрішніх справ; адміністративна комісія при районних держав­
них адміністраціях та виконавчих комітетах; районний відділ ос-


606


Глава 16


 


віти; орган пожежної охорони, орган санітарного нагляду;лікар-нар-колог.

*12. Опишіть процедуру провадження у справах про адмініст­ративні правопорушення.

13. Дайте визначення адміністративного стягнення.

*14. У чому полягають особливості адміністративної відпові­дальності неповнолітніх?

*15. Які види стягнень, на Вашу думку, є більш жорсткими (вкажіть у порядку її посилення): оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення; ад­міністративний арешт; попередження; штраф;позбавлення спеці­ального права; виправні роботи; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення.

16. Чи можуть застосовуватися безпосередньо до неповнолітніх таки види стягнень, як арешт і штраф?

*17. Порівняйте позитивну адміністративну відповідальність та ретроспективну адміністративну відповідальність.

18. Як оскаржується постанова у справі про адміністративні правопорушення ?


ГЛАВА 17©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.