Здавалка
Главная | Обратная связь

Засади правоохоронної діяльності

 


рема, за завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК), за притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК), за примушування давати показан­ня (ст. 373 КК), за завідомо неправдиве повідомлення про вчи­нення злочину (ст. 383 КК), завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК). Якщо ж самим фактом розголошення посадовою особою даних попереднього слідства завдано істотної шкоди дер­жавним чи громадським інтересам, це є підставою для притяг­нення посадової особи до кримінальної відповідальності.

Значних зусиль потребує пошук та встановлення осіб, що пропали безвісти.

Важливе завдання виявлення злочину — його повне розкрит­тя, тобто вжиття заходів щодо повного встановлення обставин злочину, викриття осіб, винних у його вчиненні. Розкриття зло­чину, яке за часом встановлення істини може бути досить три­валим, як поняття має кілька аспектів. По-перше, розкриття по­переднє (оперативне чи криміналістичне), що включає з'ясуван­ня обставин події злочину, встановлення та викриття особи (осіб), яка його вчинила (вчинили), а також обставин, що ха­рактеризують ступінь і характер її вини. По-друге, остаточне (процесуальне) розкриття передбачає з'ясування всіх без винят­ку обставин, що становлять предмет доказування у кримінальній справі. Остаточним же рішенням з цього приводу є рішення суду, виправдувальний чи обвинувальний вирок у кримінальній справі.

Важливим моментом у виявленні злочину є факт реєстрації заяви, повідомлення чи інформації про вчинення дії, що має озна­ки злочину. Процедура реєстрації передбачена спеціальним актом, за яким чергова частина органу внутрішніх справ має зафіксувати всі обставини та видати заявникові або ініціатору спеціальний реєстраційний номер, що відповідатиме номеру кримінальної справи. Водночас в оперативному підрозділі органу, який реєст­рує заяву, повідомлення чи інформацію, разом із кримінальною справою ведеться оперативно-розшукова справа, в якій зосеред­жуються конфіденційні матеріали щодо виявлення злочину. Роз­криття злочину значною мірою залежить від організації роботи на початковій стадії виявлення злочину — взаємодії оперативних підрозділів із слідчими під час огляду місця події, встановлення кола причетних до події осіб, розробки оперативно-слідчих версій.


Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

*1. Дайте визначення правоохоронної діяльності. У чому, на Ваш погляд, її функції не збігаються з функціями судової діяльності?

2. Які ознаки притаманні правоохоронній діяльності?

3. Які види дій зобов'язані виконувати правоохоронні органи?
*4. Розгляньте наступну ситуацію.

Наряд патрульно-постової служби міліції затримав молодиків М. і Н. за нецензурну лайку та побиття С Під час затримання М. ударив працівника міліції, а Н. почав погрожувати міліціонерам своїм батьком, який обіймає відповідальну посаду. Обох правопорушників було доставлено до чергової частини органу внутрішніх справ. Чи відповідатимуть М. і Н. за вчинення злочину?

*5. Заповніть таблицю:

 

Функції органів прокуратури У чому полягає виконання кожної функції
Підтримання державного обвинува­чення в суді  
Представництво інтересів громадян в суді  
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять дізнання, досудове слідство  
Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримі­нальних справах  

6. Кому підпорядковуються органи прокуратури?

7. Які завдання виконують органи внутрішніх справ України?

8. В яких випадках співробітники міліції мають право застосо­
вувати зброю?

9. Які завдання виконує Служба безпеки України?

**10. У чому полягає відмінність між компетенцією міліції та Служби безпеки України?

11. Які завдання виконує Державна податкова служба?

12. Які інші органи державної виконавчої влади (так звані дер­
жавні інспекції) віднесено законом до правоохоронних?

13. У чому полягають правоохоронні функції державних ін­
спекцій?


720


Глава 20


 


**14. У чому полягає відмінність між компетенцією Служби охо­рони кордону і Митною службою?

15. На який час може бути затримана (арештована) особа до
пред'явлення їй обвинувачення? w

16. Чи може бути притягнена до кримінальної відповідальності
особа, що розголосила дані попереднього слідства?

17. Які органи уповноважені виявляти та розслідувати злочи­
ни? Чи можуть окремі громадяни бути суб'єктом діяльності з ви­
явлення або розслідування злочинів?

* 18. Що можна розглядати як протидію правоохоронним органам ? *19. Що, на Вашу думку, повинно сприяти підняттю авторите­ту правоохоронних органів?


ГЛАВА 21©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.