Здавалка
Главная | Обратная связь

Правила введена та редагування тексту.Для введення тексту треба клюнути у потрібному місці робочого поля. Отримаємо І-подібний мигаючий текстовий курсор.

Важливе правило. Текст можна вводити у позицію, де є текстовий курсор, а не вказівник миші.

 

Текст вводять в одному з двох можливих режимів: у режимі,
вставляння символів або в режимі їх заміщення. Режими можна,
перемикати клавішею Insert або подвійним клацанням у рядку статусу.
на словах ВСТ чи ЗМЩ. У режимі вставляння символи вставляють у
фразу чи слово, розсуваючи його, а в режимі заміщення новий текст
вводиться на старому.

Клавішу вводу натискають лише в кінці абзацу (а не в кінці
рядка). Перехід на новий рядок під час введення тексту відбувається
автоматично.

 

Важливе правило. Не можна натискати на клавішу пропуск для зміщення тексту вправо чи для його центрування. Для цього на панелі форматування є відповідні кнопки. Не треба робити зайвих пропусків між словами.

 

Після введення тексту його редагують.

Редагування — це процес усунення помилок у тексті і внесення змін. Неправильно набраний символ, що є перед курсором, витирають клавішею Back spase або Del, якщо символ після курсору. Не треба використовувати клавішу Back spase, щоб перевести курсор до неправильно набраного символу, для цього є клавіші, позначені стрілками.

Програма вміє сама шукати і виправляти помилки. Для цього треба клацнути на кнопці з буквами ABC на панелі інструментів. Слово, в якому є помилка, буде підкреслене червоною хвилястою лінією, а система запропонує варіанти виправлення помилки. Вибрати треба один варіант або натиснути на кнопку Пропустити (Skeep), якщо виправлення не потрібне.

Програма стежить не лише за граматичними і синтаксичними помилками, а й за семантичними (тобто за змістом тексту). Вона виявляє слова, що часто повторюються і пропонує синоніми, аналізує речення на кількість підрядних членів і пропонує розбити одне велике речення на декілька коротких тощо.

Деякі помилки програма може виправляти автоматично. Наприк­лад, після крапки вона завжди може писати слово з великої букви, навіть якщо користувач введе малу. Якщо друга буква у слові помилково буде введена як велика, програма зробить її малою.

 

Команда Знайти (Find) з пункту Редагувати (Edit) дає змогу відшукати у великому багатосторінковому тексті потрібне слово чи фразу за зразком, а за допомогою команди Замінити (Replace) можна деякі фрагменти (символи, слова чи фрази) замінити іншими у всьому тексті чи у вибраних місцях.

Дії з фрагментами (блоками) тексту. Якщо потрібно скопіювати чи перемістити частину тексту, то його виокремлюють і виконують такі команди з пункту Редагувати:

- вирізають блок з тексту і переміщають його у буфер (Cut,Shift+Del або Ctrl+X);

- копіюють блок у буфер (Copy, Ctrl+Insабо Ctrl+C), оригінал залишається в тексті;

- вставляють текст з буфера у вибране місце основного тек (Paste, Shift+Ins або Ctrl+V);

- Del вилучають (Delete).

Блок виокремлюють за допомогою клавіатури або миші. Щоб виокремити блок за допомогою клавіатури, текстовий курсор встанов­люють на початок блоку, натискають клавішу на Shift і, утримуючи її, натискають на клавіші зі стрілками. Щоб виокремити фрагмент мишею, треба клацнути на його початку і, не відпускаючи ліву клавішу, провести у потрібному напрямі вказівник миші відпустити клавішу. Виокремлений текст буде на іншому фоні. Щоб зняти виокремлення, досить клацнути мишею поза фрагментом.

Важливе правило. Будь-яку дію можна застосувати лише до
виокремленого елемента тексту чи вибраного об'єкта. Отже, щоб
виконати дію над елементом чи об'єктом, його обов'язково треба
спочатку вибрати.

5.3 Правила форматування тексту.

 

Форматуваннямназивається процес надання тексту заданих властивостей (заданого вигляду).

Текст можна вводити двома способами: 1) відразу у потрібному вигляді якщо правильно задати параметри форматування заздалегідь, або 2) у будь-якому вигляді, а опісля виконати форматування.

Для задания параметрів форматування користуються панеллю форматування, де можна вибрати назву шрифту, наприклад, Times New Roman Cyr, задати його розмір у пунктах (12 або 14, пам'ятаючи що 1 см = 28 пунктів), вигляд (півжирний, курсив, підкреслений), спосіб вирівнювання (до лівого краю, до центру, до правого краю, до обох сторін) тощо.

Дія параметрів пошириться на цілий абзац, а також на наступний
під час введення.

Щоб змінити формат вже наявного фрагмента тексту (букви, слова,

абзацу, декількох абзаців), фрагмент треба виокремити і застосувати потрібну команду з меню чи натиснути на відповідну кнопку на панелі.

Навівши стрілку миші на будь-яку кнопку можна отримати контекстну допомогу — інформацію про призначення кнопки. Назви кнопок панелі Форматування розмір шрифта, Ж — товстий шрифт, К — курсив (нахилений), Ч - підкреслений, чотири кнопки для вирівнювання краю, до центру, до правого краю, до обох найчастіше), дві кнопки для утворення списків.

Для форматування корис­ними є команди Шрифт (Font) і Абзац (Paragraph) з меню Формат (Format). По-експериментуйте з цими ко­мандами для створення додат­кових ефектів зі шрифтами, зокрема, ефектів анімації.

Ефектів анімації є декілька:

v феєрверк — над буквами засвічуються кольорові гірлян­ди феєрверка;

v реклама — текст
буде в рамці, що миготітиме різними кольорами;

v миготіння — текст миготітиме;

v мурашки — текст буде в рамці, що повзе як мурашки

Текст можна красиво оформити: взяти його в рамку, задати колір шрифту чи замалювати весь фрагмент кольором.

 

Висновок.Вікно програми Word містить дві головні панелі інстру­ментів з кнопками: стандартну для дій з файлом і для форматування тексту, лінійку для задания розмірів сторінки (Ruler), відступів ліворуч, праворуч та першого рядка абзацу, а також рядок статусу внизу екрана з інформацією про документ. Дію форматування можна застосувати лише до виокремленого фрагмента тексту.

 

Контрольні запитання

 

1. Яке призначення редактора текстів?

2. Яке призначення графічного редактора?

3. Опишіть послідовність дій для створення документа.

4. З яких елементів складається вікно програми Word?

5. Які є три способи виконання команд?

6. Що таке панель інструментів?

7. З яких пунктів складається головне меню програми?

8. З яких команд складається пункт меню Файл?

9. Опишіть типові правила роботи користувача з меню.

10. Як задають параметри в діалогових вікнах команд?

11.Як зберегти документ у потрібній папці?

12.Що таке текстовий курсор?

13.Опишіть правила введення тексту?

14.Яка різниця між режимами вставляння символів і заміщення?

15.Як відцентрувати текст?

16.Що таке редагування тексту?

17.Як виконують дії з фрагментами (блоками) тексту?

18.Як виокремити фрагмент за допомогою миші?

19.Як виокремити фрагмент за допомогою клавіатури?

20.Що таке форматування тексту?

21.Які є ефекти анімації для шрифтів?

22.Які кнопки є на стандартній панелі?

23.Які кнопки є на панелі форматування?

24.Як вирівняти текст до лівого чи правого краю сторінки?

25.Як задати параметри сторінки: формат сторінки, поля тощо?


Лекція 5: ET Exсel. Бази даних Access, Fox Pro.

Мета: Ознайомлення з можливостями ET Exсel. Бази даних Access, Fox Pro,вивчити основні команди і дію, навчитися створювати табличні файли, вводити дані, редагувати їх і зберігати на електронному носії.

План:

1. Будова електронної таблиці.

2. Побудова діаграм.

3. Система керування базами даних.

4. Формування звітів.

5. Основні функції СУБД.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.