Здавалка
Главная | Обратная связь

Будова електронної таблиці. 

(ЕТ) Електронна таблиця Exсel – це програма, призначена для опрацювання бухгалтерського, економічного та статистичного характеру.

ЕТскладається з клітинок , що утворюють рядки і стовпці. Стовпці позначають буквами (А.В.С...), а рядки цифрами (1,2,3...). У клітинки користувач вводить дані чотирьох основних типів: числа, дати, тексти, формули. Заповнені клітинки утворюють робочу таблицю. Робоча таблиця міститься на робочій сторінці, яка має бірку, або ярлик, або номер. Декілька робочих сторінок утворюють робочу книжку.

Якщо в клітинці є число, яке треба замінити, то її вибирають і користуються одним із трьох способів:

1. двічі клацають мишкою;

2. натискають на клавішу F2;

3. очищають клітинку командами з меню:

РЕДАГУВАТИ ®ОЧИСТИТИ ®ВСЕ – вводять нове дане.

Обчислення в таблиці ведуться зліва направо і зверху – до низу автоматично.

 

Побудова діаграм.

В Exсel можна будувати графіки і діаграми за даними таблиць.

Діаграми призначені для графічного відображення числових даних у звітах, на презентацій них чи рекламних сторінках.

 

Діаграми поділяють на стандартні та нестандартні (використовуються зрідка).

Стандартні: 1. кругова діаграма (у вигляді круга з секторами)

2. точкова діаграма (призначена для побудови графіків).

3. гістограма (стовпцеві діаграма).

 

Діаграми будують програмою, яка називається “Майстер діаграм”. Її запускають двома способами:

1. натисканням на клавішу “Майстер діаграм” на панелі інструментів.

2. командами з меню ВСТАВИТИ ® ДІАГРАМУ.

 

Під керівництвом Майстра виконують чотири кроки:

Крок 1: вибирають шлях і вигляд діаграми

Крок 2: задають дані, якщо не були задані раніше;

Крок 3: задають параметри діаграми

Крок 4: куди заносити діаграму (на окрему чи поточну сторінку).

Щоб перейти до наступного кроку натискають на кнопку ДАЛІ, а щоб повернутися назад НАЗАД.

Щоб завершити роботу майстра діаграм і отримати діаграму, натискаємо на кнопку ГОТОВО.

Можна робити зміни в діаграмі за допомогою команди ДІАГРАМА.

Щоб вставити в діаграму опущений елемент використовують команди:

ВСТАВИТИ ®ДІАГРАМА ® ПАРАМЕТРИ діаграми.

Access

СУБД – це спеціальний пакет програм що забезпечує створення, супроводження і використання баз даних багатьма користувачами.

База даних (БД) – це значна кількість однорідних даних, які зберігаються на комп’ютерних носіях. Тобто:

Прогр 1     Прогр 2     Прогр 4

СУБД

База даних

 

 

Робота з БД має такі етапи:

1. створення структури БД;

2. введення даних;

3. редагування структури і даних;

4. відшукання інформації в БД;

5.оформлення звітів.

 

Для виконання цих робіт є спеціальні програми, такі як Access, Fox Proі т.д. В AccessБД – це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць. Для цього після запуску програми треба виконати таку послідовність команд:

ФАЙЛ ® СТВОРИТИ ® на закладці ЗАГАЛЬНІ вибрати

НОВА БАЗА ДАНИХ ® ОК ® вибрати потрібну кнопку і надати файлу назву ® СТВОРИТИ ® активізувати закладку ТАБЛИЦІ ® СТВОРИТИ.

Дані в таблицю вводять з клавіатури. Ширину стовпців і висоту рядків змінюють перетягуванням ліній. Стовпці можна ховати чи показувати командою:

ФОРМАТ ® ЗАХОВАТИ СТОВБЕЦЬ (ПОКАЗАТИ СТОВБЕЦЬ)

 

Для створення стандартних баз даних є спеціальні засоби майстр. Достатньо виконати вказівки майстра і структура БД готова.

Є два способи відображення даних з БД для візуального огляду:

1. у вигляді таблиці

2. у вігляді форми.

 

Форма потрібна до бланка чи карточки.

У програмі Accessприйнято створювати базу даних спочатку у вигляді таблиць, а потім у вигляді форм.

На формі можна зручно розташувати:

а) поле з картинками і фотографіями;

б) елементи керування і кнопки перемикання;

в) надписи, фонові рисунки – заставки.

Є декілька способів створення форм:

1. автоматично за допомогою команди АВТОФОРМА.

2. за допомогою МАЙСТРА ФОРМ.

3. вручну за допомогою конструктора форм.

4. комбінованим способом.

 

Формування звітів

Звіти потрібні для оформлення потрібних даних з БД згідно з вимогами стандартів і виведення їх на папір. Є такі способи створення звітів:

1. конструктор (не для початківців)

2. майстра звітів

3. автозвіти

 

Оптимальним є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою майстра звіту, а дооформлюють його вручну за допомогою конструктора.

Звіт складається з декількох частин:

1. заголовок звіту;

2. верхній колонтитул (повторюється на усіх сторінках);

3. заголовок групи;

4. область даних;

5. нижній колонтитул;

6. примітки.

 

У звіти можна додавати рисунки, діаграми, інші обє’кти.

Приклад найпростішої бази даних представленої у вигляді таблиці:

 

Прізвище День народження Домашня адреса Як вчиться Чим захоплюється
Іванов 8 березня Пирогова, 5 Добре Футбол
         

 

Крім поняття бази даних, використовують ще поняття банку даних, Під банком даних розуміють базу даних і систему управління базою даних. Далі кожен рядок бази даних називатимемо записом, а кожний стовпчик – полем.

 

Банк даних має відповідати таким основним вимогам:

1) мати можливість оновлення, поповнення і розширення бази даних;

2) забезпечити високу надійність зберігання інформації;

3) мати засоби, що забезпечують захист БД від несанкціонованого доступу.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.