Здавалка
Главная | Обратная связь

ОС Windows 98/ХР. Робочий стіл. Робота з вікнами, мишкою. 

WINDOWS 95/98 - 32 розрядна операційна система, яка забезпечує роботу де­кількох додатків (програм). Інтерфейс WINDOWS розрахований для роботи з маніпулятором типу мишка.

Після ввімкнення комп'ютера система завантажується автоматично і не потрібно вводити будь-які спеціальні команди. З'являється основний екран - це робочий стіл Користувача (Desktop), на якому розміщена панель задач і піктог­рами, які позначають різні об'єкти. Можна змінити колір робочого столу, пере­міщувати об'єкти, розмістити на робочому столі об'єкти, які найчастіше вико­ристовуються.

У системі WINDOWS 95 використовується поняття об'єкт - це група прог­рам або одна програма, диск, папка (каталог, директорія), файл, значок (піктог­рама), ярлик (вказівник).

Піктограма має вигляд картинки, закритої папки, вказівника-картинки зі стрілкою, документа та інше. Біля піктограми знаходиться текст. Це може бути ім'я або короткий опис об'єкту.

Особливістю WINDOWS є наявність Панелі задач (Taskbar), яка знахо­диться, як правило, внизу екрану, основне призначення якої відображати перелік виконуваних на даний момент прикладних документів та здійснювати переключання між ними. Одночасно із запуском прикладної програми на панелі задач з’являється кнопка із назвою програми і, можливо, назвою відкритого в ній документу. Кнопка прикладної програми залишається на панелі задач до того моменту, коли її виконання не буде завершено. Права частина панелі задач відведена під зону індикації. У цій зоні може відображатися індикатор поточного часу, індикатор клавіатури та різноманітні додаткові індикатори, що сповіщають користувача про режими роботи програмних засобів. Панель задач можна перенести до будь-якого краю екрану, висунути за його межі. Крім цього, можна встановити властивість панелі задач „ автоматично зникати з екрану”. У цьому випадку панель буде прихованою і з’являтиметься у тому випадку, коли помістити вказівник „мишки” на край екрану, за яким прихована панель задач. Також панель задач можна розширити шляхом переміщення її межі.

Другою особливістю є наявність так званого контекстного меню. Відкрива­ється це меню при допомозі натискування правої клавіші мишки. В залежності від того де відбувається клацання (у відкритому вікні чи в головному вікні систе­ми), це меню має різний вигляд.

На робочому столі спочатку знаходяться основні піктограми: піктограма Му computer (Мій комп'ютер), Network Neighborhood (Мережеве оточення), Inbox (Вхідні), Recycle Bin (Смітниковий кошик), Briefcase (Портфель). Клацнувши два рази лівою клавішею мишки по відповідній піктограмі, можна перетворити її у вікно. Вікно

Мій комп'ютер містить піктограми всіх дисків, піктограми Принтера (Printer) і Панелі керування (Control panel). Користувач отримує доступ до всіх дисків, керує друкаркою і може налаштувати операційну систему за своїми потребами.

Робота з вікнами.

Структура всі вікон у Windows є однакова.

Вікна бувають таких типів:

- вікна прикладних програм;

- вікна папок;

- вікна документів.

Вікно прикладної програми відкривається при роботі конкретної програми. Воно містить такі основні елементи:

Стрічка заголовку, в якій міститься назва програми і, можливо, назва відкритого документу.

Панель інструментів.

Статусна стрічка, що міститься внизу вікна програми, призначена для відображення інформації про поточний стан програми та документу.

Вікно папки.

Вікно документу.

Розміри вікон можна збільшувати чи зменшувати, а саме вікно можна розгорнути на весь екран, надати попереднього вигляду, закрити х, мінімізувати -. Щоб зробити вікно активним, треба клацнути мишею будь-де в його межах. Працюють лише в активному вікні. Закрити вікно можна одним із таких способів:

1) клацнути х;

2) двічі клацнути на системній кнопці (вона є ліворуч у рядку і має вигляд рисунка);

3) клацнути на системній кнопці один раз і з отриманого меню виконати команду ЗАКРИТИ;

4) клацнути на пункті “Файл” і виконати команду ЗАКРИТИ;

5) натиснути комбінацію клавіш Alt+F4 (закрити поточне вікно), або Shift+Alt+F4 (закрити декілька вікон)

Робота з мишкою

При роботі з мишкою вказівник мишки розташовуємо на об'єкті. Клацання один раз лівою клавішею мишки використовується, як пра­вило, для вибору вказаного об'єкту, опції в списку.

Подвійне клацання лівою клавішею мишки на об'єкті запускає програму або відкриває вікно.

Клацання правою клавішею мишки призводить до висвітлення контекстного меню.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.