Здавалка
Главная | Обратная связь

Підсистема реєстрації даних оглядівУ інформаційних системах, що застосовуються на Заході, однією із найважливіших вимог до АІС є структурування інформації про пацієнта. Це необхідно для організації подальших аналізу, пошуку і збереження даних. Для реалізації гнучкої структури введення інформації в АІС Avalon розроблена система проведення оглядів і внесення інформації про пацієнта на основі раніше сформованого експертами-адміністраторами дерева оглядів.

 

Підсистема реєстрації даних оглядів дозволяє на основі деревоподібної структури, що задає ряд питань під час проведення огляду та можливі варіанти відповідей, формувати звітний документ проведення даної процедури. Таким чином, лікарю не треба набирати вручну текст для кожного пацієнта, а лише за допомогою мишки чи клавіатури вибирати потрібні відповіді з варіантів, запропонованих програмою, для кожного пункту огляду. Крім заздалегідь визначених відповідей на конкретні питання в дерево оглядів можуть входити елементи для введення довільного тексту та числових значень. Тобто, лікар може внести в картку числові параметри, що характеризують стан пацієнта, та зауваження, які він вважає необхідними записати.

Кожний елемент дерева має характеристики, що задають його логічні зв'язки з іншими, і правила форматування тексту при виводі на екран.Дерево огляду задає логічні зв'язки між питаннями і цілком формується та редагується в системі Avalon. Таким чином, кожна установа може настроїти схему огляду так, щоб вона враховувала специфіку діяльності даного медичного закладу.

 

Підсистема проведення оглядів має деякі додаткові можливості, серед основних:

• можливість побудови декількох дерев оглядів для кожного виду лікарських
спеціалізацій, що застосовуються в даній медичній установі;

• формування виписок оглядів пацієнтів на основі логічної експертної системи з підтримкою побудови виписки на різних мовах;

• одночасне введення нового та перегляд попереднього огляду певного пацієнта;

• копіювання попереднього огляду в той, що вводиться для того, щоб не здійснювати
його ще раз, а лише внести деякі зміни;

• підсвічування пунктів, значення яких відрізняються від аналогічних пунктів у попередніх оглядах;

• синхронне переміщення по декількох оглядах;

• підсвічування пунктів поточного огляду, значення яких ще не заповнені, для того щоб лікар, пропустивши, не забув потім до них повернутися;

· вивід у вікні підказки наступних питань, що будуть задаватися після вибору лікарем даного варіанта відповіді на поточне питання;

· заміна тексту пунктів огляду в залежності від статі пацієнта;

· максимальна простота вводу інформації для спрощення роботи - можливість введення даних огляду за допомогою лише клавіатури (на 1500 питань, використовуваних у постановці діагнозу, можливо відповісти менше ніж за 10 хвилин!).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.