Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні функції СУБДРозглянемо основні функції, що реалізуються СУБД. Будь-яка база даних створюється спочатку на папері, а потім вводиться в комп’ютер. Створення бази даних починається з визначення переліку, змісту типу даних, що використовуються. Під типом даних тут розуміють числові, текстові дані, дані типу – дата та ін. Для кожного елемента даних необхідно вказати його величину (довжину). Для описання типів даних у СУБД використовують власну мову, яку називають мовою описання даних (МОД). Імена полів у багатьох СУБД записуються латинськими символами.

СУБД має забезпечити введення в комп’ютер підготованих даних, тобто імен полів, їх типів і величини. Наступна функція, що реалізується СУБД на етапі створення баз даних – забезпечення введення даних у комп’ютер. При цьому одночасно з введенням даних здійснюється перевірка їх правильності. Найпростіший момент контролю – це перевірка даних даних за типом. При цьому, якщо тип даних, що вводяться, не відповідає доданому, то система їх ігнорує. Наприклад, якщо тип елемента визначений текстовим, а відбувається спроба введення чисел, то буде заблоковано введення, і на екран монітора буде виведене відповідне повідомлення.

 

Редагування містить такі основні операції:

1) Видалення застарілих записів;

2) Заміну одних записів іншими;

3) Зміну окремих даних у записах;

4) Вставку у певні місця нових записів;

5) Доповнення новими записами;

6) Додавання нових полів, зміна їх імені та ін.

 

Якщо БД доступна одночасно для декількох користувачів, то СУБД має забезпечити, щоб вони не заважали один одному.

Будь-яка СУБД має забезпечити виконання найбільш використовуваних видів обробки даних в алфавітному порядку, підрахунок суми чисел стовпчика, пошук потрібного запису.

 

Особлива функція СУБД полягає в забезпеченні цілості бази даних. Ця функція має реалізуватися, наприклад, в разі машинних збоїв за раптового відімкнення електропостачання та в інших ситуаціях.

Для реалізації перерахованих функцій у кожній СУБД, крім мови (МОД), використовуюється також мова маніпулювання даними (ММД) виконує різні операції над даними: виборка даних, що відповідають заданим умовам; видалення певних даних і запис нових; знаходження середнього значення даних певного типу і ін.

 

Контрольні запитання:

1. Що таке ЕТ?

2. Які типи даних опрацьовують в ЕТ?

3. Яка структура ЕТ?

4. Які основні прийоми автоматизації обчислень в ЕТ?

5. Яке призначення формул в ЕТ?

6. Які математичні функції в ЕТ?

7. Як реалізовуються розгалуження в ЕТ?

8. Яке призначення діаграм?

9. Які є типи діаграм?

10. Що таке база даних?

11.Яке призначення програми Access ?

12. З чого складається база даних?

13. Що таке запис?

14. Як створити базу даних?

15. Що таке структура таблиці бази даних?

16. Які є типи полів?

17. Як створити структуру бази даних?

18. Який вигляд має форма?

19. Яке призначення форм?

20. Яке призначення конструктора форм?

21. Які переваги таблиць над формами?

22. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

23. Які є стилі форм?

24. Як редагувати дані у формі?


Лекція 6: Опис основних підсистем AIC Avalon.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.