Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Основи адміністративного права.План:

1. Поняття, предмет, метод адміністративного права.

2. Суб’єкти адміністративного права.

3. Поняття адміністративного правопорушення.

4. Підстави для адміністративної відповідальності.

5. Види адміністративних стягнень.

6. Відповідальність за окремі види адміністративних правопорушень.

Адміністративне право – це галузь права, норми якої регулюють відносини, які виникають у процесі організації і реалізації виконавчої влади, а також відносини пов’язані з внутрішньою діяльністю державних органів, організацій, органів місцевого самоврядування, застосовуючих заходи адміністративного впливу та примусу з метою належної організації спільної організації людей, їх об’єднань, забезпечення чіткої взаємодії для досягнення певного передбачуваного результату. Предметом адміністративного права є суспільні відносини пов’язані з управлінською діяльністю. Методами адміністративно-правового регулювання є:

· владний метод (імперативний);

· рекомендаційний метод;

· метод узгодження;

· метод рівності учасників адміністративних правовідносин.

Суб’єктами адміністративного права є особи, які наділені певними управлінськими правами та обов’язками. Їх класифікують на:

· колективні суб’єкти (державні органи та організації, недержавні організації);

· індивідуальні суб’єкти (фізичні особи).

Суб’єкти адміністративного права повинні володіти адміністративною право і дієздатністю. Статус цих суб’єктів визначений Конституцією України, окремими законами та підзаконними нормативно-правовими актами.

Адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, винна (умисна чи необережна дія чи бездіяльність), яка посягає на державний лад або громадський порядок, на власність, права чи свободи громадян і за яку законодавством встановлено адміністративну відповідальність.

Адміністративне правопорушення характеризується ознаками:

· адміністративною протиправністю;

· суспільною шкодою;

· виною (умисною чи необережною);

· адміністративною караністю (ст.. 9 – 22 КпАП).

Підставами адміністративної відповідальності є:

· наявність правової підстави, тобто конкретної норми Особливої частини КпАП, в якій певне діяння визнається правопорушенням і за його вчинення конкретизовані певні адміністративні стягнення;

· наявність фактичної підстави – складу адміністративного правопорушення;

· наявність процесуальної підстави – постанови суду чи іншого державного органу, в якому визначена міра покарання винної особи (ст.. 283 – 297 КпАП).

КпАП закріплює наступні види адміністративних стягнень:

· попередження;

· штраф;

· оплатне вилучення предмета;

· конфіскація предмета;

· позбавлення спеціального права;

· виправні роботи;

· громадські роботи;

· адміністративний арешт;

· видворення за межі України іноземців, які вчинили адміністративні правопорушення в Україні (ст.. 23 -32 КпАП).

КпАП в своїй Особливій частині передбачає відповідальність за порушення:

· вимог законодавства про працю та охорони праці;

· в галузі охорони здоров’я населення;

· правопорушення, що посягають на власність;

· в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії так культури;

· в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії;

· у сільському господарстві;

· на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку та інші (ст.. 41 – 212 КпАП).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.