Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Основи кримінального права. Законодавство про судочинство і нотаріат.План:

1. Кримінальний Кодекс України.

2. Поняття, ознаки і склад злочину.

3. Кримінальна відповідальність і її підстави.

4. Кримінальне покарання та його види.

5. Система судів загальної юрисдикції.

6. Функції та обов’язки нотаріату в Україні.

Єдиним нормативно-правовим актом кримінального права є Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Його завдання - правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

ККУ складається із Загальної та Особливої частин.

Норми Загальної частини об’єднані в 15 розділах (ст.. 1- 108 ККУ), вони закріплюють основні принципи кримінального права та положення, що мають відношення до будь-якого злочину.

Норми Особливої частини конкретизують діяння, щ є злочинами і розподіляються за родовим об’єктом на 20 розділів (ст.. 109 – 447 ККУ).

Злочином є передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Злочин характеризується ознаками:

· кримінальною протиправністю;

· суспільною небезпекою;

· виною (умисною чи необережною);

· кримінальною караністю.

Злочин має місце тільки тоді, коли суспільно небезпечне діяння містить склад, елементами якого є:

· об’єкт злочину;

· об’єктивна сторона злочину;

· суб’єкт злочину;

· суб’єктивна сторона злочину (див. ст.. 2, 11 – 49 ККУ).

Кримінальна відповідальність – це найсуворіший вид юридичної відповідальності, встановлений державою в санкціях статей Особливої частини ККУ, що застосовується тільки судом у кримінально-процесуальному порядку до суб’єкта злочину і полягає у позбавленні винної особи певних належних їй благ матеріального, організаційного чи особистого характеру. Підставами цієї відповідальності є:

· наявність правової підстави – норми Особливої частини ККУ, в якій визначено покарання за порушення цієї норми;

· наявність фактичної підстави – складу злочину;

· наявність процесуальної підстави – вироку суду (див. ст.. 3, 10, 50 – 64 ККУ; 332 – 341 КПК).

Кримінальна відповідальність реалізується через кримінальне покарання, що є заходом примусу, який застосовується від імені держави за вироком суду до особи визнаної винною у вчинені злочину і полягає в передбаченому законом обмежені прав і свобод засудженого.

Кримінальні покарання являють собою систему заходів впливу держави на суб’єкта злочину. Ця система представлена:

· основними покараннями;

· додатковими покараннями;

· змішаними покараннями, які можуть застосовуватися як основні та і як додаткові покарання (ст.. 50 -64 ККУ).

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Суди загальної юрисдикції будуються за принципами територіальності і спеціалізації, їх система визначена Законом України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року і вона складається із:

· місцевих судів;

· Апеляційного суду України;

· Касаційного суду України;

· вищих спеціалізованих судів (адміністративного та господарського);

· Верховного суду України.

Судова система України забезпечує доступність правосуддя для кожної особи.

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб на яких покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення та вчиняти інші нотаріальні дії передбачені законом з метою надання їм юридичної вірогідності.

Правовою основою діяльності нотаріату є: Конституція України, Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року, ЦКУ, ЦПКУ.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.