Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4 Основи господарського права УкраїниПитання:

1. Поняття, предмет і методи господарського права. Господарський кодекс України.

2. Суб’єкти господарських правовідносин. 3. Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання. Ліцензування та патентування видів господарської діяльності.

3. Реорганізація та ліквідація суб’єкта господарювання. Процедура банкрутства суб’єктів господарювання.

4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин в суді.

 

Завдання 1

Статутом ТОВ Допомога, засновниками якого є пенсіонер Криштальов В.Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Підпалий Н.Г. передбачені такі види діяльності: торгівельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, постачання та передача електроенергії.

Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Дайте відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

Завдання 2

ПАТ НДІгазбуд у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.

1. Чи є правомірною відмова реєструючого органу? Обгрунтуйте свою відповідь.

2. В яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта підприємницької діяльності?

Завдання 3

Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися з своїми кредиторами, а також у зв'язку з відмовою міністерства, до відання якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, звернулося до господарського суду з заявою про порушення відносно підприємств справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства.

1. Який сенс підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство?

2. Які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство?

3. Які документи в цьому разі мають бути подані разом з заявою?

4. Які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-боржника?

5. Які особливості провадження у справі про визнання банкрутом державного підприємства?

 

Завдання 4

ВАТ "Експорт" звернулося до господарського суду з заявою про визнання ТОВ "Сервіс" банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 24000 гривень не була сплачена протягом трьох місяців.

1. Яку ухвалу має винести господарський суд?

2. Які умови встановлені для порушення провадження у справі про банкрутство? Обгрунтуйте свою відповідь.

Завдання 5

На підставі відповіді на претензію з визнанням заявлених претензійних вимог ТОВ "Світ" надіслало розпорядження до банку про безспірне списання з ЗАТ "Енерго" грошової суми у розмірі 35350 грн. Оскільки через чотири місяці після прийняття банком розпорядження про безспірне списання грошових коштів боржник був не в змозі виконати свої грошові зобов'язання, ТОВ "Світ" звернулося з заявою до господарського суду про визнання боржника (ЗАТ "Енерго") банкрутом. Ухвалою господарського суду заявнику було відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство.

1. Чи відповідає зазначена ухвала вимогам законодавства України?

2. Які умови порушення провадження у справі про банкрутство? Дайте аргументовану відповідь

Завдання 6

Мирову угоду підписано зі сторони боржника арбітражним керуючим, зі сторони кредиторів-кредитором, який має найбільшу кількість голосів у комітеті кредиторів.

1. Чи належними особами підписано мирову угоду?

2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство можливе укладення мирової угоди?

3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які вправі її підписувати.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України від 15 травня 2003р. „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – ст.263.

2. Закон України від 19 вересня 1991р. “Про господарські товариства” // ВВРУ –1991. -№ 49. – Ст. 682.

3. Закон України від 1 червня 2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. - 2000. – 2 серпня.

4. Господарський кодекс України : Офіційне видання. – К., 2007.

5. Господарське право України: Навч. Посібник/ Н. А. Саніахметова. – К.: А. С. К., 2006.- С.49-87.

6. Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприятий – банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес – 1999. – 27 сентября.

7. Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України – 2007. - №2 – С. 10-14.

8. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України – 2007. - №4 – С. 88-89.

9. Логинов К. О банкротстве // Бизнес – 2006. – 27 сентября.

10. Федоровский В. Що призводить до банкрутства? // Діло. – 2005. - №18. – С. 11-12.

Модуль 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.