Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 8 Основи кримінального права України



Питання:

1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

2. Поняття та ознаки злочину. Поняття складу злочину. Стадії злочину.

3. Співучасть у злочині.

4. Види кримінальних покарань.

5. Поняття неосудності.

6. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Завдання 1

Громадянин С. продав художникові П. картину, отримавши за неї 1000 грн. Під час переговорів щодо продажу П. запевнив С., що картину написано маловідомим автором, хоча П. знав, що насправді вона належить пензлю відомого художника Ярошевського. Через деякий час П. здав картину на аукціон, вказавши справжнього автора і початкову ціну 15000 грн. Довідавшись про це С. звернувся до суду, вимагаючи повернення йому картини. Вирішіть цю справу.

 

Завдання2

Неповнолітні П. та В. під керівництвом раніше судимого Б. розбили вітрину магазину та викрали звідти імпортну радіотехніку, яку потім сховали у свого знайомого Р. Через кілька днів міліція затримала Р., який зізнався у скоєному та допоміг знайти сховані речі. П. та Р. – учні 10 класу, характеризуються позитивно, В. після закінчення 9 класу не працює і не навчається, узятий на облік в інспекції у справах неповнолітніх за дрібне хуліганство, Б. раніше судимий, працює на заводі. Суд оголосив вирок – Б., П., В. та Р. засуджені до трьох років позбавлення волі кожний.

Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини? Чи відповідає вирок суду вимогам закону?

 

Завдання3

Визначити наявність правовідносин, хто є учасником та до яких галузей права можна віднести ці правовідносини.

Шість раз зривали стоп-кран провідники швидкого потягу Одеса - Санкт-Петербург. Таким чином вони виражали протест проти дій наряду міліції, який на станції Котовськ затримав за побиття пасажира провідника одного з вагонів. Внаслідок цього було порушено графік руху потягів.

 

Завдання4

До п’ятикласника Сергія М., який гуляв на вулиці, звернулася за допомогою незнайома жінка. Вона розповіла, що живе поруч у квартирі на першому поверсі, живе одна. Вийшла до сусідки, не взявши із собою ключа, а тепер не може потрапити додому, бо двері зачинилися. Вона просила допомогти їй – влізти до кімнати через кватирку і відкрити двері зсередини. Хлопець виконав прохання та зібрався йти додому, але з’явилася міліція і затримала його та жінку. Жінка, як виявилося, раніше була судима за крадіжки і тепер, переконавшись, що кватирка замала для неї, використала хлопця для проникнення у квартиру.

Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

Завдання 5

Після сварки у клубі нетверезі А., М. та П., озброївшись сокирами, стали ломитися в будинок до образника Д. Вони розбили шибки, погрожували підпалити будинок, почали ломитися у двері. Коли двері були вже майже розбиті, Д., попередивши нападників, вистрілив крізь двері з мисливської рушниці, що належала йому. А., зойкнувши, впав, коли його відтягли від дверей він вже не дихав. П. та М., відійшовши, продовжували кидати каміння та колоди у вікна дому, погрожували помстою. Д. вистрілив на звук, поранивши П. та перехожого С.

Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

 

Завдання 6

Громадяни М. і Г. разом працювали на заготівлі сіна. Під час перерви вони жартували один з одним, а потім почали боротися. Під час боротьби Г. уперся головою в груди М. та спробував перекинути його через себе, той не піддався. Раптом Г. різко нахилив голову і одразу, збліднувши, впав. Через кілька хвилин він помер. Як встановила експертиза, під час останнього зусилля стався перелом шийних хребців, від чого Г. помер.

Чи вчинено злочин, який? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини?

Список рекомендованої літератури

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради – 2001- № 25-26, ст. 131.

2. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія Ельга–Н, 2001. – 656 с.

3. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Ю. В. Баулін, В. I. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 1114 с.

4. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Атіка, 2004.- 488 с.

5. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. — 542 с.

6. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко. — К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2002. - 496 с.


Основна література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання. - К.:Правнича студія, 2008. – 278 с.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст.356.

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст. 135.

5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (змін. і доп.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

6. Господарський кодекс України : Офіційне видання. – К., 2007.

7. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.

8. Водний кодекс України від 06.06.1995 р.

9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.

10. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2004 – № 27-28. – Ст. 366.

11. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. // ВВР. – 1999 – № 14. – Ст. 81.

12. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // ВВР. – 1991. – №33. – Ст. 443.

13. Про Конституційний Суд України: Закон України 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

14. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. – №13. – Ст.65.

15. Про статус суддів: Закон України 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

16. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

17. Про третейські суди: Закон України від 11 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

18. Закон України від 15 травня 2003р. „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – ст.263.

19. Закон України від 19 вересня 1991р. “Про господарські товариства” // ВВРУ –1991. -№ 49. – Ст. 682.

20. Закон України від 1 червня 2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. - 2000. – 2 серпня.

21. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

22. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

23. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

24. Гірничий закон України від 06.10.1999 р.

25. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.

26. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р.

27. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001 р.

28. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 р.

29. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.

30. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

31. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632c.

32. Конституційний процес в Україні: спеціальний випуск // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 2. – С. 3-220

33. Конституція Україна. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення конституційного суду України // Право і практика. – 2006. - № 18. – С. 1-121

34. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національності держави / М. В. Оніщук // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2008. - № 11/12. – С. 17-19

35. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 148 с.

36. Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 540 с.

37. Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

38. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.

39. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.

40. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.

41. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.

42. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

43. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

44. Законодавство України про адміністративні правопорушення// Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.

45. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.

46. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.A. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

47. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. –776 с.

48. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.

49. Цивільний кодекс України: Коментар. – X.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с.

50. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.

51. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.

52. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

53. Господарське право України: Навч. Посібник/ Н. А. Саніахметова. – К.: А. С. К., 2006.- С.49-87.

54. Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприятий – банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес – 1999. – 27 сентября.

55. Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України – 2007. - №2 – С. 10-14.

56. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України – 2007. - №4 – С. 88-89.

57. Логинов К. О банкротстве // Бизнес – 2006. – 27 сентября.

58. Федоровский В. Що призводить до банкрутства? // Діло. – 2005. - №18. – С. 11-12.

59. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

60. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

61. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.

62. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав-членів Європейського Союзу / В. Костюк // Довідник кадровика. – 2008. - № 7. – С. 17

63. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53

64. Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. - 2008 - № 2. – С. 56-60

65. Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Золимер // Профспілки України. – 2007. - № 10. – С. 35-36

66. Трудові та профспілкові права в контексті глобалізації економіки / С. М. Мигаль // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. - № 8. – С. 26-29

67. Поняття та класифікація трудових гарантій / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 61-66

68. Європейська політика зайнятості / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2006. – 22-28 квіт. (№ 16). – С. 11

69. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин / В. І. Щербина // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 37-43

70. Структура службово-трудових правовідносин / М. І. Іншин // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 26-31

71. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. - № 1. – С. 40-43

72. Вирішення конфліктів у соціально-трудових відносинах: [Трудові спори] / Г. Осовий // Справочник кадровика. – 2005. - № 9. – С. 84-86

73. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія Ельга–Н, 2001. – 656 с.

74. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / Ю. В. Баулін, В. I. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. — 1114 с.

75. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Атіка, 2004.- 488 с.

76. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. — 542 с.

77. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко. — К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2002. - 496 с.

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.