Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Тема. Основи екологічного права УкраїниПитання:

1. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Екологічні права і обов’язки громадян.

2. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян.

3. Природноресурсове право. Контроль в сфері охорони навколишнього природного середовища.

4. Природоохоронне право. Червона книга України.

5. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Завдання1

Зростання масштабів антропогенної (людської) діяльності викликало необхідність запровадження особливого виду правової діяльності - проведення екологічної експертизи, оцінки впливу екологічно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище.

Визначте, при вирішенні яких питань проводиться екологічна експертиза та оцінка впливу екологічно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище.

Завдання2

Громадянин Коваленко Н. звернувся до державного управління екологічної безпеки області із заявою про надання відомостей щодо екологічного стану району, в якому він проживає. Працівник секретаріату, який приймав заяву, після консультації з начальником управління Галушко К. запропонувала прийти через два місяця, коли буде закінчено проведення остаточних вимірів на території області, і що на даний час свіжих даних про екоситуацію регіону, в якому проживає Коваленко Н., немає. Крім того, заявника було заспокоєно, що стан навколишнього середовища поступово поліпшується. У проханні Коваленка Н. записатися на прийом до начальника управління з того ж питання було відмовлено. Не отримавши ніякої інформації щодо екологічного стану району, Коваленко звернувся із скаргою до органів прокуратури.

Чи було порушено екологічні права громадянина Коваленка Н.?

Завдання3

У процесі будівництва комбінату хімпрепаратів ініціативна група громадян на чолі з хіміком Гайдученком В. звернулася до місцевої державної адміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення зазначеного об’єкта, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати непередбачені генетичні наслідки у населення. Місцева державна адміністрація відмовила у їх проханні, посилаючись на те, що за проектом даного будівництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологічної експертизи.

Визначте, яким нормативним актом регламентуються дані відносини. Чи правомірною була відмова органів влади у проведенні громадської екологічної експертизи і хто може виступати в якості ініціатора проведення такої експертизи?

Завдання 4

Комплексною громадською екологічною експертизою встановлено, що в місті та на прилеглих до нього територіях є джерела екологічної шкідливості, які створюють постійний ризик підвищеної екологічної небезпеки. Найбільшу небезпеку становить місцевий металургійний комбінат. Внаслідок залпових викидів у навколишньому природному середовищі зафіксовано присутність сірчистого ангідриду з перевищенням допустимих концентрацій у 400 раз, кадмію - у 5 тис. раз, цинку - в 540 раз. Мало місце також отруєння 14 працівників на проммайданчику. Результати екологічної експертизи було доведено до органів екологічного контролю та адміністрації комбінату, а згодом обговорювалися на сесії міської Ради із залученням громадськості. Через тиждень до міського суду звернулася громадянка Мороз А., із позовом до металургійного комбінату про заборону його діяльності. У судовому засіданні представник відповідача по справі .доповів, що висновок громадської екологічної експертизи не є обов’язковим для виконання, а суд повинен враховувати офіційні дані лише спеціально упов­новажених органів екологічного контролю.

На основі якого нормативного акта повинна вирішуватися дана справа? Чи дійсно результати та висновки громадської екологічної експертизи не можуть враховуватися органами влади у вирішенні конкретних ситуацій?

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами станом на 1 січня 2006 року. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2005 року. – К.: Форум, 2005. – 340 с.

3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.

4. Водний кодекс України від 06.06.1995 р.

5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.

6. Гірничий закон України від 06.10.1999 р.

7. Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.

8. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р.

9. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 21 червня 2001 р.

10. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 р.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.