Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6 Основи трудового права УкраїниПитання:

1. Трудові правовідносини. Поняття, сторони і зміст трудового договору.

2. Колективний договір.

3. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу.

4. Робочий час і час відпочинку.

5. Поняття і правове регулювання оплати праці.

6. Трудова дисципліна.

7. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

Завдання 1

Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнутий до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності? Посилайтеся на норми чинного законодавства.

а) громадянин Р., працюючи на токарному верстаті, втратив пильність і внаслідок цього припустився браку в деталі;

б) громадянка П., працює кухарем ресторану. Внаслідок раптового вимикання електромережі зіпсовано їжу, що готувалася на електроплиті;

в) громадянка С. запізнилась на роботу.

Завдання 2

16-річний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації.

Дайте оцінку діям сторін. Розв’яжіть ситуаційне завдання посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3

Громадянин Ю. Працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. Звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмовлено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника.

Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон?

Завдання 4

17-річний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга – з 16 до 24 годин та третя – з 0 до 7 годин. У зв’язку з виробничою необхідністю майстер запропонував М. погодився на це.

Чи відповідають дії майстра вимогам закону?

Завдання 5

Після закінчення середньої школи С. почала працювати в майстерні секретарем. Але через півтора місяця у зв’язку із вступом до інституту звільнилася з роботи. Адміністрація відмовила видати трудову книжку, пояснюючи це тим, що “робота мала для неї випадковий та тимчасовий характер”. Чи відповідають дії адміністрації вимогам законодавства?

Завдання 6

Громадянин Ю. працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмолено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника. Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон?

Список рекомендованої літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (змін. і доп.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

2. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

3. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

5. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Консум, 2000.– 480 с.

6. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

7. Правовий статус та інституційний характер служб зайнятості зарубіжних країн / Н. Зезека // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 88-91

8. Міжнародно-правові аспекти захисту трудових прав Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб / Ірина Шашкова-Журавель // Юридична Україна. – 2008. - № 7. – С. 102-105

9. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав-членів Європейського Союзу / В. Костюк // Довідник кадровика. – 2008. - № 7. – С. 17

10. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53

11. Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. - 2008 - № 2. – С. 56-60

12. Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Золимер // Профспілки України. – 2007. - № 10. – С. 35-36

13. Трудові та профспілкові права в контексті глобалізації економіки / С. М. Мигаль // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. - № 8. – С. 26-29

14. Поняття та класифікація трудових гарантій / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 61-66

15. Європейська політика зайнятості / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2006. – 22-28 квіт. (№ 16). – С. 11

16. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин / В. І. Щербина // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 37-43

17. Структура службово-трудових правовідносин / М. І. Іншин // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 26-31

18. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. - № 1. – С. 40-43

19. Вирішення конфліктів у соціально-трудових відносинах: [Трудові спори] / Г. Осовий // Справочник кадровика. – 2005. - № 9. – С. 84-86©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.