Здавалка
Главная | Обратная связь

Варіанти контрольної роботиВаріант 0

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1- 3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Основні екологічні закони: Б.Коммонера, С.Лібіха (мінімуму), В.Шелфорда (толерантності), піраміда енергій екосистеми. [4-9]

4. Поняття про гідросферу. Водні ресурси, види та особливості формування. Джерела та види забруднення водних ресурсів. [3,15-21]

5. Джерела і види забруднення грунтів. Основні види ерозії грунтів. Рекультивація земель. [4-6]

6. Екологічний менеджмент: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 1 (Додатки 1,2) [16]

Варіант 1

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Етапи діяння людини на навколишнє природне середовище. Поняття про науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічну революцію (НТР), екологічний кризис та екологічну катастрофу. [4-6]

4. Основні принципи охорони водних ресурсів. Зміст понять: виснаження, засмічення, забруднення. [4-6,18-21]

5. Наукові основи нормування забруднення грунтів. Нагляд і контроль за станом забруднення грунтів. [4-6,9,15]

6. Екологічний аудит: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 2 (Додатки 1,3) [16]

Варіант 2

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Глобальні екологічні проблеми: походження, сутність, шляхи вирішення. [4-6]

4. Використання водних ресурсів. Водосховища та навколишнє природне середовище. [18-21]

5. Основні види забруднення атмосфери від автотранспорту. [4]

6. Екологічний маркетинг: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 3 (Додатки 1,4) [16]

Варіант 3

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Моделювання соціально-еколого-економічного розвитку суспільства. [15,19,24]

4. Поняття про раціональне використання водних ресурсів. Основні типи водних технологічних систем на промислових підприємствах. [4-6,17]

5. Природні ресурси, їх класифікація по вичерпаності та відновній здатності. [4-5]

6. Екологічний інжиніринг: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 4 (Додаток 1,5) [16]

Варіант 4

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Міждержавні та національні екологічні програми та організації. [3,23,25,26]

4. Наукові основи нормування забруднюючих речовин у водних об'єктах. Екологічні стандарти, нормативи, нагляд та контроль за станом водних об'єктів. [4-6]

5. Охорона та раціональне використання природних ресурсів (мінеральних, лісових, рослинного та тваринного світу). [3-6,15]

6. Екологічний консалтінг: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 5 (Додатки 1,6) [16]

Варіант 5

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [4-6]

3. Поняття про біосферу, основи вчення В.І.Вернадського про біосферу, ноосферу. [4-6,8]

4. Порядок розробки та встановлення норм гранично допустимих скидів (ГДС), тимчасово погоджених скидів (ТПС) забруднюючих речовин. [4-6,16]

5. Наукові основи моніторингу навколишнього природного середовища. [4-15]

6. Екологічна сертифікація: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 6 (Додатки 1,7) [16]

Варіант 6

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Поняття про загальну екологію. Основні її розділи та їх сутність.

4. Основні види забруднення водних об'єктів підприємствами водогосподарського комплексу (ВГК). Методи очищення стічних вод від забруднюючих речовин. [20,21,4-6]

5. Поняття про мало - та безвідходну технологію, перспективи її впровадження. Навести аналог безвідходного виробництва. [4-6,15]

6. Екологічне страхування: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 1 (Додатки 1,2) [16]

Варіант 7

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [4-6]

3. Поняття про екосистему і біогеоценоз, їх основні компоненти, місце та роль кожного з них. Приклади побудови харчових сіток. [4-5,7]

4. Механічні методи очищення стічних вод. [4-5]

5. Відходи, види та класифікація. [4-5]

6. Екологічна модернізація виробництва: поняття, визначення, сутність. [23-26]

7. Завдання 2 (Додатки 1,3) [16]

Варіант 8

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Правова основа охорони навколишнього природного середовища. [1-3,15]

4. Фізико-хімічні методи очищення стічних вод. [4-5]

5. Створення, утилізація, знешкодження та захоронення відходів. [4,26]

6. Забезпечення екологічної безпеки та проведення ефективних заходів у галузі охорони довкілля (процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), екологічна експертиза). [23,25]

7. Завдання 3 (Додаток 1,4) [16]

Варіант 9

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Етапи діяння людини на навколишнє природне середовище. Поняття про науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічну революцію (НТР), екологічний кризис та екологічну катастрофу. [4-5]

4. Біологічні методи очищення стічних вод. [4-5]

5. Небезпечні відходи. Порядок їх визначення, поводження та знешкодження. [4-5,15]

6. Екологічні товари, роботи, засоби і послуги екологічного ринку. [22,26]

7. Завдання 4 (Додатки 1,5) [16]

Варіант 10

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Глобальні екологічні проблеми: походження, сутність, шляхи вирішення. [4-6]

4. Наукові основи нормування забруднення грунтів. Нагляд і контроль за станом забруднення грунтів. [4]

5. Поняття про екологічну економіку. Порівняльний аналіз економіки, екології та екологічної економіки. [10-12,14-15]

6. Плата за користування природними ресурсами та забруднення довкілля (принцип "забруднювач"-платить). [2-14]

7. Завдання 5 (Додатки 1,6) [16]

Варіант 11

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Моделювання соціально-еколого-економічного розвитку суспільства. [15,19,24]

4. Охорона та раціональне використання грунтів. [9Д 5]

5. Допустиме антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище. [3,4]

6. Система екологічного стимулювання та створення ринку природних ресурсів. [23-26]

7. Завдання 6 (Додатки 1,7) [16]

Варіант 12

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Міждержавні та національні екологічні програми та організації. [3,23-26]

4. Атмосфера, її побудова і склад. Джерела і види забруднення атмосфери. [4-6]

5. Наукові основи моніторингу навколишнього природного середовища. [4-15]

6. Основні підходи до ціноутворення природних ресурсів та якості довкілля. [11,12,26]

7. Завдання 1 (Додатки 1,2) [16]

Варіант 13

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Поняття про біосферу, основи вчення В.І.Вернадського про біосферу, ноосферу. [4-6,8]

4. Основні види забруднення повітряного середовища промисловими підприємствами. [3-6]

5. Поняття про мало - та безвідходну технологію, перспективи її впровадження. Навести аналог безвідходного виробництва. [4-6,15]

6. Екологічні ліцензії та продаж прав на забруднення. Система "застава-повернення", (поняття іпотека). [23,26]

7. Завдання 2 (Додатки 1,3) [16]

Варіант 14

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Поняття про загальну екологію. Основні її розділи та їх сутність. [4-7]

4. Принципи захисту атмосфери від забруднення. [4-6]

5. Відходи, види та класифікація. [4-6]

6. Планування фінансування та витрати у галузі охорони навколишнього природного середовища. [3-6]

7. Завдання 3 (Додатки 1,4) [16]

Варіант 15

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Поняття про екосистему і біогеоценоз, їх основні компоненти, місце та роль кожного з них. Приклади побудови харчових сіток. [4-5,7]

4. Наукові основи нормування забруднюючих речовин в атмосфері. Екологічні стандарти, нормативи, нагляд та контроль за станом повітряного середовища. [2-6,16]

5. Створення, утилізація, знешкодження та захоронення відходів. [3-6]

6. Становлення екологічного підприємництва в Україні. [23,26]

7. Завдання 4 (Додатки 1,5) [16]

Варіант 16

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Основні екологічні закони: Б.Коммонера, С.Лібіха (мінімуму), В.Шелефорда (толерантності), піраміда енергій екосистеми. [4-9]

4. Порядок розробки та встановлення норм гранично допустимих викидів (ГДВ), тимчасово погоджених викидів (ТПВ) забруднюючих речовин. [4,16]

5. Небезпечні відходи. Порядок їх визначення, поводження та знешкодження. [4-15]

6. Поняття про екологічний ринок, передумови та основні складові (екологічний-менеджмент, аудит, маркетинг, консалтінг, сертифікація, страхування, інжиніринг, лізинг, екологічної модернізації виробництва). [23,25,26]

7. Завдання 5 (Додатки 1,6) [16]

Варіант 17

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Правова основа охорони навколишнього природного середовища. [1-3]

4. Методи очищення викидів в атмосферу від шкідливих речовин. [4-6]

5. Наукові основи нормування забруднюючих речовин у водних об'єктах. Екологічні стандарти, нормативи, нагляд та контроль за станом водних об'єктів. [2-6]

6. Системно-екологічний підхід як нормативна методологія прийняття управлінських рішень у галузі охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. [23,18,24]

7. Завдання 6 (Додатки 1,7) [16]

Варіант 18

1. Сучасний стан екологічних проблем в Україні (на прикладі місця проживання, району, області, регіону, аварії на Чорнобильській АЕС). [1-3]

2. Етапи формування екологічного світогляду в світі і в Україні. Стратегія екологічної безпеки і виживання людства у 21 столітті. Основні положення концепції сталого розвитку суспільства (екорозвитку, ноосферогенезу). [3,10,15,26]

3. Моделювання соціально-еколого-економічного розвитку суспільства. [15,19,24]

4. Поняття про літосферу і грунт. Основи вчення В.В.Докучаєва "Про грунт". [4-6,9]

5. Допустиме антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище.

6. Економічні основи природокористування та основні напрями еколого-економічних розрахунків. [10-12,2-6]

7. Завдання 1 (Додатки 1,2) [16]

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

 

Номери завдань для практичної роботи:

Завдання 1

Визначити гранично допустимий викид (ГДВ); значення приземної концентрації (Сmax); віддаль від джерела, на якій досягається максимальна концентрація шкідливих речовин (Xmax), зону впливу підприємства при слідуючи даних: забруднююча речовина - …; фонова концентрація – Сф = … мг/м3; висота труби – Н = … м; діаметр отвору джерела викиду – D =… м; коефіцієнт температурної стратифікації – А =…; коефіцієнт, що враховує шкідливість осідань шкідливих речовин в атмосфері – F =…; коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу на розсіювання газоповітряної суміші - h =…; середня швидкість викиду забруднюючої речовини – Wo = … м/с; різниця між температурою забруднюючої речовини, що викидається та навколишнім повітрям - DТ = …ос.

(Вихідні дані визначити за табл. 1, додаток 2, згідно списочному номеру прізвища студента у складі групи) [11]

 

Завдання 2

За даними статистичної звітності 2тп-повітря викиди забруднюючих речовин в атмосферу визначається даними наведеними в табл. 2 (додаток 3). Визначити категорію небезпечності підприємства (КНП) та ширину санітарно-захисної зони (СЗЗ).

(Вихідні дані визначити за табл. 2, додаток 3, згідно списочному номеру прізвища студента у складі групи) [11]

 

Завдання 3

Виконати розрахунок проектів гранично допустимого складу (ГДС) для підприємства при умовах, що скид стічних вод здійснюється у водний об’єкт категорії … . Витрата виробничих стічних вод дорівнює – q = … . Склад стічних вод наступний (мг/дм3): завислі речовини – Сз.р= … ; органічні речовини по БСКп – СБСКп = … ; мінеральний склад – См.с = … ; хлориди – Схл= … ; сульфати – Ссул= … ; бензин – Сб= … ; миш’як – См= … ; ртуть – Срт=… ; свинець – Ссв= … ; фенол – Сфен= … ; хром – Схр+3=… ; цинк – Сц= … . Фонова концентрація завислих речовин – Сф= … .

(Вихідні дані визначити за табл. 3, додаток 4, згідно списочному номеру прізвища студента у складі групи) [11]

 

 

Завдання 4

Визначити показники використання водних ресурсів на промисловому підприємстві : коефіцієнт оборотного водоспоживання – Коб ; коефіцієнт витрат свіжої води – Ксп ; коефіцієнт використання свіжої води – Квик. св. ; коефіцієнт водовідведення – Квод ; коефіцієнт використання води на підприємстві – Квик .

Визначити нормативне навантаження на водний об’єкт згідно вихідних даних.

(Вихідні дані визначити за табл. 4, додаток 5, згідно списочному номеру прізвища студента у складі групи) [11]

 

Завдання 5

Визначити розмір збору річних платежів промислового підприємства, яке розташоване у місті … :

1. За викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами в межах ліміту такого складу (т): С1= … ; С2= … ; С3= … ; С4= … .

2. За скиди забруднюючих речовин у водний об’єкт у межах ліміту такого складу (т): С1= … ; С2= … ; С3= … .

3. За розміщення відходів згідно дозволів у такому складі (т): М1= … ; М2= … ; М3= … .

(Вихідні дані визначити за табл. 5, додаток 6, згідно списочному номеру прізвища студента у складі групи) [11]

 

Завдання 6

Виконати техніко-економічне обґрунтування та визначити ефективність створення очисного обладнання промислового підприємства розташованого у місті … .

Для виконання завдання визначити: ступінь очистки стічних вод - h ; кількість речовини що використовується повторно - Мд ; вартість 1т речовини (згідно прайс-листа), а також додатковий дохід від повторного використання речовини - DД ; річний відвернутий збиток – Звід ; загальну економічну ефективність витрат заходів природного призначення ; чистий економічний ефект – Еч ; економічну та натурально-вартісну ефективність капітальних вкладень – Ек ; ; чистий дисконтований дохід – ЧДД ; індекс дохідності природоохоронних заходів – ІД ; суму річних платежів підприємства за скиди забруднюючих речовин до впровадження природоохоронних заходів – Пвид .

(Вихідні дані визначити за табл. 6, додаток 7, згідно списочному номеру прізвища студента у складі групи) [11]

 

Додаток 2

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.