Здавалка
Главная | Обратная связь

техніко-економічного обґрунтування підприємства.Таблиця 6

Варіант Місто розташуван-ня підприємства Речовина К-ть роб. днів Т, діб Витрата стіч. вод q, тис. м3/добу Концентрація забруд. реч.,г/м3 Повторно викорис- товується ΔМ, % Збиток Знад тис.грн Об’єм капіт. вкла-день K,тис.грн Поточні витрати С, тис.грн Строк реалізації проекту t, рік
Стічних вод Сст Допус-тима Сд
Київ Хром(3) 7,5
Львів Цинк
Бердичів Хром(3)
Полтава Бензин
Рівне Залізо
Трускавець Хлор
Ужгород Нафта 6,5
Чернігів Миш’як
Херсон Бутила- Цетат
Запоріжжя Свинець
Харків Ртуть 0,06 0,02
Донецьк Миш’як 0,9 0,3
Луганськ Толуол
Суми Ефір
Луцьк Бутилен
Миргород Цинк
Нікополь Нікель
Черкаси Ацетон 0,08 0,03
Вінниця Нафта
Київ Бензин
Полтава Мідь
Чернігів Хлор
Житомир Хром(3)
Кременчук Ртуть
Чернівці Бензин
Рівне Толуол
Миргород Хлор
Херсон Миш’як 2,3 0,6
Дніпро- петровськ Фтор
Трускавець Ефір

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України. - К.: Україна, 1996 р.

2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". - К.: України, 1991р.-с59.

3. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. -К., 2003р. -125с.

4. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища/ Бедрій І.І., Джигирей В.С., Сторочкук В.М., Яцик Р.А. - Львів, 2003 р., с271.

5. Онуфрієнко А. Л., Основы экологии и экономика природопользования. - К., ЭКОМЕН, 1997 г.-с 88.

6. Колотило Д. М., Екологія і економіка - навчальний посібник. - К.; КАЕУ, 1999 р. – с 368.

7. Одум Ю. Экология: в 2 - х т. Пер. с англ. - М:: Мир, 1986.Г.

8. Вернадський В. І. Біосфера. - М.: Мысль, 1967 г.

9. Ковда В. А. Биохимические циклы в природе и их нарушение человеком. - М.: Наука, 1975 г.

10. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология Учебник для вузов. - М.,: ЮНИТИ, 1998 г. – с 445.

11. Нестеров П. М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1997 г. - с 413 .

12. Экология и экономика природопользования/ Гирусов З.В. и др. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998 г. с 455 .

13. Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио - де - Жанейро в популярном изменении. - Женева. 1993 г.

14. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності./ Укл. В. Шевчук, М. Пилипчук, Н. Корпинко та інші. - К.: "Геопринт", 2000 р. - с 411 .

15. Природно - ресурсний потенціал сталого розвитку України./ Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Мітенко та інші. - К.: РВПС України, 1999 р. с 716

16. Онуфрієнко О.Л., Луцик Р.В. Основи екології і економіка природокористування. Методичний посібник для самостійної роботи студентів. - Київ, КНУТД, 2000 р., с 63

17. Луцик Р. В., Онуфрієнко О. Л. Рекомендації по створенню екологічно – безпечних умов виробництва підприємств легкої та текстильної промисловості України у басейні р. Дніпро. - К.: Графіка, 1999 р. - с141.

18. Онуфрієнко А. Л., Томильцева А. И., Беряк В. Д. Водохранилища как - природно-технические системы.-Учебное пособие.-Киев,1992 г.- с 112.

19. Онуфрієнко А. Л. Разработка и совершенствование береговых сооружений – как элемента охраны окружающей среды. - Методическая разработка . - Киев, 1988 г. – с 35.

20. Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра. Посібник/ В. Я. Шевчук, В. М. Гусєв, О. О. Мазуркевич та інші. - К.: Вища школа, 1996 р. - с207 .

21. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. - К.: 1998 р. - с79 .

22. Эндрюс А. Экономика окружающей среды. - К.: Либідь, 1995 р.

23. Модернізація виробництва: системно - екологічний підхід. Посібник з екологічного менеджменту/ В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький та інші. - К.: Символ, 1997 р. - с245 .

24. Джефрис Д. Введение в системный анализ: применение в зкологии Пер. с англ. - М.: Мир, 1981 г. с256 .

25. Екологічний аудит: Підручник/ В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В.М. Навроцький та інші. - К.: Вища школа, 2000 р. - с344 .

26. Екологічне підпригмництво: навчальний посібник В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, В.М.Навроцький та ін. - К.: Мета, 2001р. с291

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.