Здавалка
Главная | Обратная связь

Варіанти завдань для розрахунків ГДВ для поодинокого джерелаПри виході газоповітряної суміші.

Таблиця 1

Варіант Забруднююча речовина Фонова концент- рація,   Сф,мг/м3 Димова труба Коефіцієнти Середня швид- кість викиду   W , м/с Т М,   г/с
Висота,   Н, м Діа-метр,   D, м Темпера- турної страти- фікації, А F η
Аміак 0,015 0,35 1,5 0,25
Ацетон 0,03 0,8 1,0 0,70
Бензол 0,5 0,40 2,5 1,2 1,45
Бутилацетат 0,02 0,35 1,0 0,35
Магній 0,10 1,50 2,5 1,3 1,30
Пил бавовняний 0,05 0,85 1,2
Діхлоретан 0,35 1,70 1,0 4,4
Азота оксид 0,005 0,80 1,4 1,2
Азота діоксид 0,015 0,65 1,0 8,5
Бензин 1,25 0,45 2,5 1,2 15,4
Сажа 0,05 1,35 2,5 1,0
Діхлоретан 1,05 0,80 1,3
Пил кремнію 0,05 1,40 1,1
Цемент 0,02 0,95 1,0
Вуглецю оксид 0,9 0,85 1,3
Хлор 0,03 0,70 1,0
Етилен 0,25 0,80 1,2
Ксилол 0,02 0,85 1,1 11,5
Йод 0,04 0,45 1,2 12,6
Ацетон 0,01 1,40 1,0
Спирт етиловий 0,90 0,85 1,1
Етилену окис 0,15 1,50 1,2
Бутилен 0,5 0,75 1,0
Аміак 0,03 0,80 1,1
Магній 0,06 1,25 1,2
Азота оксид 0,1 0,95 1,3 3,5
Бензин 0,85 1,35 2,5 1,0
Йод 0,3 1,70 1,4
Діхлоретан 1,0 0,75 1,0
Вуглецю оксид 4,5 1,50 1,2

 


Додаток 3

Варіанти завдання до розрахунків.

Таблиця 2

Назва речовин, які виділяються в атмосферу Викид т/рік Номер варіанту
     
Азота діоксид 222.220 +     +   +     +   +       +     +     +             +   +
Аміак 2343.200   + +       +   +   +     +         + +   +       +     +  
Ацетон 3175.000 +       +   +   +     +     +       +   +   +     +     +  
Бенз(а)пирен 0.555   +   +   +   + +     +       +   +   +       +   +     +  
Бензин 10462.20 +   +       + +     +   +       +     + +     + +   +      
Кислота масляна 8752.000   +     +     +     +     + + +     +     + +   +   +   + +
7 Фтористі газоподібні сполуки 1324.000 +     +   +   +   +     + +     +         +   + +   +     +
Фтористі легкорастворимі сполуки 985.400   + +   +     +   +   +       +   +     +     +   +   +    
Фтористі тяжкорастворимі сполуки 897.850 +       +   + +     +   +       +     + +   +     +     + +
Метилацетат 3800.000   +   +     +   +     + + +     +   +       + +     +      
Пил цементний 5200.000 +   +     +     +   +       + +   +     + +   +         + +
Сажа 3842.000   +     +   +     +     + +   +     +       +     + + +    
Сірковуглець 950.000     +     +       +   +   +     + +       +     +   + +    
Хлор 795.0004       + + +       +     +   + +   +   +     +   +     +   +
Єттлацетат 478.000     + +           +   +     +   +   +     +     +     + +  

 
Примітка: позначкою (+) визначені види забруднюючих речовин, по яких треба виконати розрахунки КНП.


Додаток 4

Варіанти завдань до розрахунків ГДС.

Таблиця 3

Варіант Категорія водойому Витрата стічних вод, м3/год Концентрація зависливих речовин на річці, Сф мг/дм3 Концентрація речовини, мг/дм3
Завислі речовини БСКп Мін.склад Хлориди Сульфати Бензин Миш’як Ртуть Свинець Фенол Хром+3 Цинк
Cзв СБСК См.с Схл Ссул Сб См Срт Ссв Сфен Схр Сц
І 0,9 15,5 0,01 0,1 0,02
ІІ 1,1 0,015 10,6 0,015 -
ІІ 1,2 0,02 0,04 - 1,2
ІІ 1,3 0,01 - 0,02 0,9
І 1,4 - 0,03 0,015 1,1
ІІ 1,5 - 0,015 0,01 0,02 1,3
І 1,6 - 0,02 0,02 0,03 1,5
ІІ 1,7 - 0,01 0,04 0,04 1,4
І 1,8 - 0,03 0,02 1,2
ІІ 1,9 0,02 - 0,015 1,1
І 0,015 0,02 - 1,3
ІІ 2,2 0,017 0,018 0,012 1,2 -
І 2,3 0,01 0,03 0,02 -
ІІ 2,4 0,02 0,02 - 1,1
І 2,5 18,5 0,011 - 0,018 0,9
ІІ 2,6 - 0,01 0,013 1,2
І 2,7 - 0,021 0,01 0,021 1,4
ІІ 2,8 - 0,018 0,02 0,018 1,7
І 2,9 0,03 - 0,021 1,9
ІІ 3,0 0,02 0,01 - 2,3
І 3,1 0,017 - 0,018 3,1
ІІ 3,2 - 0,02 0,021 3,3
І 3,3 0,02 - 0,029 2,9
ІІ 3,4 17,5 0,01 0,01 - 2,4
І 3,5 0,015 - 0,03 1,9
ІІ 3,6 - 0,02 0,015 1,7
І 3,7 0,02 - 0,013 2,1
ІІ 3,8 - 0,025 0,016 2,7
І 3,9 0,01 - 0,011 3,5
ІІ 4,0 0,02 0,035 - 4,1

Додаток 5

Варіанти завдань до визначення показників використання

Водних ресурсів.

Таблиця 4

№ пп Кількість води, м3/рік Концентрація забруднюючих речовин, мг/л
Qоб Qсир Qдж Qск Q Qпосл Хром+3 Бензин Нафта Фенол Миш’як Кількість забруднюючих речовин
У стічних водах, Рз ГДК, Рн
1,5 - - - 1,26
- - - 0,5 - 1,06 0,9
- - - - - 1,62 0,95
- - 5,5 - - - 3,8
2,5 - - - 3,5 4,5 0,14 0,1
- - 2,5 - - 4,68 3,5
2,1 - 2,1 - - 2,5 - 1,15 0,9
- - - - 1,8 - 1,5 - 0,12 0,1
4,5 - - - 0,62 0,5
- - - - 0,16 0,12
1,8 - - 2,5 - - 2,72 2,2
- 3,5 - - - 1,11 0,7
- - 3,5 - 1,76 1,15
2,5 - - - 1,8 - 1,42 1,2
- - - 4,5 2,4 - - 0,9 0,65
- 4,5 1,5 6,5 - - 2,5 - 0,68 0,5
- 2,1 - 3,6 - 0,5 - 0,6 0,4
2,5 1,2 - - 1,8 - 7,5 0,79 0,35
1,5 - 2,8 3,5 - - - 0,76 0,45
- - - 4,5 - - - 0,2 0,5 0,27 0,1
2,5 - 1,8 - 4,2 0,4 - - 0,41 0,2
- - - 0,5 - 0,63 0,45
4,3 - 2,1 - - - 0,1 1,04 0,75
- - 3,5 - - 0,01 - 0,32 0,25
1,5 - - 1,8 - - - 0,5 1,75 1,25
- - 4,2 - - 0,04 - 1,14
2,1 1,8 0,9 - - - 1,75 1,15
- 2,1 - - - 0,2 0,11 0,07
- 2,5 0,6 0,7 - - 0,1 - 0,82 0,65
4,1 2,6 - 2,2 - - 0,4 0,49 0,3

 

 

Додаток 6©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.