Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ(ГМК)України належить до експортноорієнтованих галузей вітчизняної економіки, що спри­чинене як особливостями його формування в колишньому СРСР, так І багатими покладами залізних, марганцевих та інших видів руд. За своїми виробничими потужностями ГМК України посідає п'яте місце в світі, після таких країн, як Японія, США, Китай та Росія. Продукція українських металургійних підприємств експортується до 83 країн світу, вона сертифікована за понад 80 найменуваннями будівельного, судновою та конструкційного прокату,труб та метизіввідомими світовими сертифікатними центрами зВеликобританії, США, Норвегії, Голландії тощо. Україну зараховують до десяти найбільших виробників металу в світі. Основними експортерами в Україні є великі інтегровані фінансово-промислові структури, такі як СКМ, "Індустріальний союз Донбасу", "Приват", "Старт-груп". Експортна орієнтація вітчизняного ГМК є чинником, що зумовлює його значну залежність від кон'юнктури зовнішнього ринку. Особливістю вітчизняного ГМК єте, що частка металопродукціїзвисоким ступенем обробки становить менше 20 %, решта - сировина та напівфабрикати, тоді як у розвинутих країнах виробництво готової метало продукції становить більше 90 % .Іншими словами, на території України виробляється метало продукція з низьким ступенем переробки, виробництво якої завдає значної шкоди довкіллю, негативно позначається на стані здоров'я населення нашої країни та знижує конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У першій половині 1990-х рр. ГМК як і інші галузі української економіки охопила системна криза. Упродовж 1990-1995 рр. відбулося різке скорочення обсягів виробництва металопродукції. Негативні тенденції у розвитку ГМК України в цей період супроводжувалися процесами структурної деформації вітчизняної економіки. До найвагоміших причин, що дестабілізували роботу ГМК України у першій половині 1990-х рр., можна зарахувати розрив традиційних господарських зв'язків і пошук нових ринків збуту, постійне зростання витрат виробництва через підвищення цін на енергоресурси та сировину, бартеризацію відносин у ГМК і непрозорі схеми розрахунків за поставлену продукцію тощо. Водночас ціни на металопродукцію на внутрішньому ринку України були нижчими ніжна зовнішньому ринку.

У ІІ пол.. 1990-х рр. ускладнила роботу та процес виходу зкризи ГМК України несприятлива кон'юнктура світового ринку металопродукції. У 1997-1998 рр. відбулося падіння цін на металопродукцію на світовомуринку, і в багатьох випадках вони були нижчими від її фактичної собівартості. Розвиток ГМК значною мірою залежить від оновлення основних засобів, впровадження енергозберігаючих технологій. Одним з прикладів інновацій у металургійній промисловості є міні-заводи потужністю від 200 до 500 тис. т металопродукції за рік. Загалом, на державному рівні для забезпечення подальшого розвитку ГМК з метою оптимізації структури металургійноговиробництва, підвищення його технологічного і технічногорівнів, реалізації заходів зенергозбереження та природоохоронної діяльності необхідне розроблення і впровадження відповідних урядових програм. У 2002 р. розроблено "Національну програмурозвитку тареформування ГМК Українидо 2010 р. ", яку представлено до затвердження Верховній Раді України.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.