Здавалка
Главная | Обратная связь

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.Програма доповнена завданнями на активізацію та стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, зокрема: *скорочення переліку приоритетних напрямків інноваційної діяльності в Україні, *здешевлення кредитних ресурсів для впровадження інновацій, *розширення співробітництва з Європейським інвестиційним банком у питаннях надання фінансової допомоги Україні, *розвиток інноваційної інфраструктури, надання державної підтримки в першу чергу для виконання інноваційних проектів з метою підвищення рівня конкурентно-спроможності та технологічності вітчизняного виробництва в рамках діяльності суб’єктів вільних економічних зон, ?започаткування державної підтримки діяльності технопарків та інших інноваційних структур, удосконалення та підвищення ефективності державного управління шляхом зменшення невиробничих витрат на державні послуги. Реалізація додаткових та уточнених завдань Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 року дозволить підвищити ефективність державної інвестиційної політики та умови здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

Політика у сферііноземних інвестицій здійснюється кабінетом міністрів україни разом з Національним банком україни і регулюється Верховною радою.всі витрати і збитки інозем.інвесторів

Відшкодовуються з держ.бюджету.

У випадку інвест.діяльн .іноз.інвестор має право на повернення на протязі 6місяців своїх інвестицій,а також доходів по них в грошовій або речовій формі за реальними ринковими цінами,сформованими в момент припинення інвестиційної діяльності.Неодмінною умовою формуання сприятливих умов для притоку іноземних інвестицій буде розвиток ринкової інфраструктури міжнародного бізнесу.Важливу роль в розширенні іноземного інвестування повинно відіграти Агенство міжнародного співробітництва та інвестицій,головним завданням якого надання допомоги підприємцям україни.Слід зазначити важливість Закону України»Про правовий статус іноземців» У ньому підтверджується право іноземних громадян як фіз.осіб займатися інвестиційною діяльністю.Законом України передбачена рівність прав і обовязків всіх субєктів у сфері економічної діяльності.

Законодавство України виділяє спеціальні економічні зони без обмеження характеру їх діяльності.З усієї сукупності можна виділити наступні ВЕЗ: комплексні виробничі, фінансово-банківські і трахові, технополіси, експортні,митні, транзитні та ін.ВЕЗ-це обмежена частина території країни,для якої характерний спеціальний режим функціонування економ. субєктів. функціонування ВЕЗ включає інвестиційний клімат, валютно-фінансовий і митний режим, організаційно-правовий режим.

 

 

60. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.

Інноваційно–інвестиційна політика – комплекс організаційно – правових, адміністративних та економічних механізмів держави, які спрямовані на поширення та активізацію інноваційно-інвестиційних процесів в нац. економіці.

В Україні ця політика регламентується багатьма законодавчими актами та регламентаціями: ЗУ „Про інвестиційну діяльність”, ЗУ „Про іноземні інвестиції”, постанова Кабміну України „Про реалізацію інноваційної моделі та стратегію сталого розвитку в Україні”.

Основними принципами інв.-інов. політики в Україні є:

- принцип децентралізації;

- збільшення частки вітчизняних інвестицій у загальному обсязі інвестиційних процесів в Україні;

- бюджетне фінансування тих проектів, які реалізують інноваційне реформування в-ва;

- створення конкурсних комісій для реалізації проектів по завершенню фінансування державних інвестиційних програм;

- запровадження с-ми стимулів для розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності ( пільгове оподаткування, адресні дотації, тощо);

- вдосконалення нормативно-правової бази з метою залучення додаткових фінансових ресурсів і розвиток тих галузей, які визначають НТП в Україні.

Основні пріоритетні напрями для реалізації інноваційної моделі:

1) машинобудівний комплекс( літакобудування, пасажирський транспорт);

2) металургійний та паливо-енергетичний комплекси (підтримка альтернативних видів енергетики);

3) АПК (підприємства переробної промисловості);

4) медична та мікробіологічна промисловість;

5) легка промисловість.

Основними галузями нац. економіки у які надходять інвестиції є:

- харчова промисловість 23%;внутрішня торгівля 16%;

- важке машинобудування, металообробка 13%;

- охорона здоровя і медичне обслуговування;кредитні установи.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.