Здавалка
Главная | Обратная связь

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗВЯЗКУ і телекомунікацій в Укр.Зв'язок і телекомунікації належать до високотехнологічних сфер національної економіки України, що є важливою передумовою для прискорення інтеграційних процесів і входження до світового інформаційного простору. До того ж с-ма зв’язку України та телекомунікацій, забезпечуючи оперативне або інтерактивне передавання своєчасної, достовірної та повної інформації, сприяє прискоренню розвитку нац.ек.Укр. До особливостей цієї галузі вітчизняної економіки належить те, що вона представлена багатофункціональними підприємствами, що беруть участь у наданні послуг лише не окремому етапі виробничого процесу. Це обумовлює наявність суб’єктів, що займають монопольне становище і необхідність державного регулювання. На момент проголошення незалежності вітчизняна с-ма зв’язку та телекомунікацій була частиною єдиної мережі зв’язку колишнього СРСР, що зумовило потребу у формуванні відповідної нац.. с-ми. У 90-х рр. в Україні починають створюватися держ.інституції, що здійснюють держ.регулювання у галузі зв’язку та телекомунікацій, формується відповідна законодавча база, розробляються концепції та держ.програми розвитку цієї галузі. Законодавство України про телекомунікації складається з Конституції України, Закону України «Про телекомунікації» (2003 р.) та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері. У 2006 р. набула чинності концепція розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 р.. ЇЇ метою є розширення номенклатури послуг, підвищення їх якості, наближення її до міжнародних стандартів, формування конкурентного середовища. Однією з найважливіших проблем розвитку цієї галузі є те, що Укр. одержала у спадок від СРСР фізично та морально застарілу с-му зв язку та телекомунікацій. Проте у 1990-х рр. показники роботи п-ств зв’язку виявилися відносно стабільними, що створило умови для модернізації їх діяльності та впровадження нових технологій. У 1994 р. з цією метою було створено «Укртелеком», а згодом задля формування конкурентного середовища в цій сфері виникають і ін.. п-ства. Проведена реорганізація діяльності галузі зв’язку та телекомунікацій та зростання обсягів виробництва Укр. у 21ст. спричинила збільшення обсягів наданих послуг та покращення їх якості. За даними 2008 р. на 100 сімей припадає 61 домашній телефонний апарат. До прикладу у 1990 р. цей показник становив 29 телефонних домашніх апаратів. Але найдинамічнішими темпами розвивався в Укр. мобільний зв'язок. У 2008 р. доходи п-ств. Від надання послуг пошти та зв’язку населенню ( у фактичних цінах з урахуванням ПДВ) склали 11612 млн.грн. Таким чином, пріоритетними напрямами розвитку галузі зв’язку та телекомунікацій в Укр. є будівництво сучасних ліній зв’язку, впровадження легкого доступу до мережі Інтернет, вдосконалення державного регулювання цієї сфери. Це дозволить Україні швидше інтегруватися у європейську та світову с-му зв’язку та телекомунікацій.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.