Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ України за роки незалежності.Паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК) охоплює такі важливі галузі, як електроенергетика, вугільна та нафтогазова промисловості. ЕлектроенергетикаУкраїни належить до найрозвинутіших галузей промисловості. Про це свідчить те, що у складі колишнього СРСР Україна була єдиною республікою, що мала своє міністерство енергетики. Під контролем України перебували також лінії передачі електроенергії, по яких вона експортувалася до країн Європи.

Якщо у 1990 р. в Україні виробництво електроенергії становило 298,5 млрд. кВт-год., то у 2005 р - 186,1 млрд. кВт-год., тобто скоротилося у 1,6 рази., найменше було вироблено електроенергії у 2000 р. Якщо у 1990 р. частка електроенергії, виробленої на ТЕС України, становила 70,9 % у загальному балансі, то у 2005 р. - вже 45,5 %. Натомість упродовж 1990-2005 рр. у загальному балансі збільшувалася частка електроенергії, виробленої на АЕС України, з 25,5 % у 1990 р. до 47,8 % у 2005 р., і це незважаючи на закриття у 2000 р. ЧАЕС. Однією з вагомих причин скорочення обсягів виробництва електроенергії ТЕС після проголошення незалежності було призупинення будівництва нових генеруючих потужностей..

Із середини 1990-х рр. в Україні починають застосовуватися нетрадиційні способи одержання електроенергії, зокрема будуються вітроелектростанції (ВЕС). З метою розвитку великих ВЕС у 1997 р. в Україні було затверджено програму їх будівництва, • згідно з якою планувалося, що кілька десятків великих оборонних підприємств перепрофілюють свої виробничі потужності на виробництво обладнання для ВЕС.

Формування ринкової системи господарювання в Україні зумовлює зміни моделі управління електроенергетичною галуззю та проведення структурної перебудови. Головні засади функціону­вання цієї галузі відображено в указах Президента України "Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі електроенергетики України" та "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України", якими передбачене реформування системи управління та відносин власності у вітчизняній електроенергетиці. Системні зрушення в електроенергетиці України розпочинаються у 1996 р. і тривають до тепер. Ця галузь реорганізовується за такою схемою:

на базі 14 найбільших ТЕС створено 4 акціонерні генеруючі компанії, в яких контрольний пакет акцій належить державі.

експлуатацію та управління ГЕС здійснюють 2 акціонерні ком­панії із 100 % пакетом акцій, що належить державі.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" була утворена на базі п'яти українських АЕС, які зберігають за собою статус юридичних осіб. Компаніяексплуатує 13 водо-водяних реакторів ВВЕР загальною встановленою потужністю 11835 МВт, за цим показником Україна посідає 8 місце у світі та 5 в Європі

високовольтні (220 кВт і вище) лінії електромереж та опера­тивно-диспетчерське управління Єдиною енергосистемою України перебувають в підпорядкуванні Національної компанії електромереж "Укренерго", а низьковольтні мережі та деякі генеруючі потужності 24 областях України, Автономній Республіці Крим, у Києві та Севастополі є в управлінні 27 акціонерних компаній

з метою координації дій усіх учасників енергоринку у грудні 1994 р. створюється Національна комісія з питань регулювання електроенергетики (НКРЕ).

генеруючі компанії, Національна компанія електромереж "Укренерго" та 27 обленерго у першій половині 1996 р. підпи­сали Угоду членів енергоринку електроенергія постачається кінцевим споживачам від обленерго.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.