Здавалка
Главная | Обратная связь

Регіональна структура національної економікиТериторіальне розміщення суб’єктів господарювання, різноманітність цих суб’єктів, а також їхні зв’язки з певною геосистемою[1] країни формують економічну основу регіональної структури економіки.

Важливе місце у розширенні знань про національну економіку належить визначенню регіональних структурних одиниць та їх супідрядності.

У національній економіці існують два типи регіональних систем:

1. територія України поділяється на адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, селища міського типу та села.

2. територія України поділяється на територіально-виробничі одиниці різних рівнів. До них належать:

- промисловий пункт;

- промисловий центр;

- промисловий вузол;

- територіально-виробничий комплекс;

- агломерація, спеціалізований район (зона);

- інтегральний економічний район.

Промисловий пункт формується на базі певного виробництва і населення, яке біля нього розміщено.

Промисловий центр може об’єднувати кілька промислових підприємств одного або різних видів економічної діяльності.

Промисловий вузол включає промисловий центр і населені пункти зі спільними об’єктами інфраструктури.

Територіально-виробничий комплекс - розміщені на невеликій території декілька промислових вузлів.

промислова агломерація і промисловий район. Ці регіональні одиниці — результат високої територіальної концентрації господарства і населення, виробничих і невиробничих видів діяльності та різноманітних функцій.

інтегральні економічні райони. Вони виділені на основі особливостей економічного розвитку різних частин території України і є об’єктами економічного аналізу, прогнозування і державного регулювання регіонального розвитку.

 

1.Економічний розвиток та економічне зростання

2.Аргументи прихильників та противників економічного зростання

3.Типи та способи економічного зростання

4.Фактори економічного зростання

5.Посткейнсіанські та неокласичні теорії економічного зростання та розвитку

6.Теорія економічного зростання Пола Ромера

7.Вплив технологічного розвитку на економічний розвиток.

8.Технологічні уклади.

9.Інституціональна теорія економічного зростання

10. Сутність двосекторної моделі Льюїса

11. Неоколоніальна модель залежності

12. Хибна парадигма розвитку

13. Теорія дуального розвитку

14. Концепція сталого розвитку: сутність, складові та філософія сталого розвитку.

15. Оцінка земельних та мінеральні ресурсів

16. Оцінка водних, лісових та рекреаційних ресурсів

17. Виробничо-технологічний потенціал України: сутність, характерні риси.

18. Науковий потенціали України: сутність та характерні риси.

19. Інноваційний потенціали України.

20. Зовнішньоекономічний потенціал України

21. Екологічний потенціал України

22. Загальні характерні риси промисловості України

23. Паливно-енергетичний та металургійний комплекси: характерні риси та тенденції

24. Машинобудування, хімічний та лісовий комплекси: характерні риси та тенденції

25. Агропромисловий комплекс: характерні риси та тенденції

26. Будівництво та транспорт: характерні риси та тенденції

27. Людський потенціал України: сутність та джерела зростання кількості та якості

28. Ринкова інфраструктура: сутність та складові елементи

29. Етимологія поняття «добробут»

30. Утилітарний підхід до категорії справедливості.

31. Егалітарний підхід до категорії справедливості.

32. Ролзіанський підхід до категорії справедливості.

33. Ліберальний підхід до категорії справедливості.

34. Класифікація багатства та доходів

35. Причини диференціації доходів населення.

36. Показники нерівності в розподілі доходів.

37. Бідність: сутність, причини та концепції визначення

38. Основні показники масштабів бідності

39. Роль держави у перерозподілі доходів населення

40. Фінансовий потенціал України: сутність, складові та суб’єкти регулювання

41. Бюджет: сутність, роль, складові елементи

42. Податкова система України: значення, філософія, складові елементи

43. Податкові пільги: сутність, класифікація

44. Боргова політика держави: сутність, класифікація боргових зобов’язань.

45. Заходи по скороченню держаного боргу.

46. Дефолт та м’яка відмова від повернення боргу

47. Монетарна політика: сутність, об’єкт регулювання та суб’єкти регулювання.

48. Засоби монетарної політики

49. Структурна політика: сутність, типи та моделі

50. Структурні зрушення: сутність, тенденції та особливості структурних зрушень в Україні на початку 90-х років в промисловості

51. Соціально-економічна структура України

52. Організаційна структура національної економіки

53. Технологічна структура національної економіки

54. Зовнішньоекономічна структура національної економіки

55. Регіональна структура національної економіки

 

 

 


[1]©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.