Здавалка
Главная | Обратная связь

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАзаочної форми навчання з дисципліни “Основи економічної науки”

для студентів всіх спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” у другому семестрі

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт У період сесій Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт   10 за 1 модуль
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.1. Виконання домашніх завдань: конспектування тем курсу “Основи економічної науки” На протязі семестру Перевірка правильності виконаних завдань
1.2. Написання реферату (есе) за заданою тематикою, пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою На протязі семестру   Обговорення (захист) реферату (есе) під час ІКР, розгляд підготовлених матеріалів під час сесії або ІКР  
Разом балів за обов’язкові види СРС
Всього балів за СРС за навчальний рік

 

Студенти заочної форми навчання вивчають «Основи економічної науки» протягом двох семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену в другому семестрі. Студенти заочної форми навчання вивчають «Основи економічної науки» протягом двох семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену в другому семестрі. При цьому поточна успішність як першому семестрі так і в другому семестрах оцінюється за виконання завдань для самостійного вивчення та контрольних письмових робіт (ПМК).

Завдання модульних контрольних письмових робіт затверджуються в встановленому порядку кафедрою. Виконання однієї роботи оцінюється від 0 до 10 балів.

Що стосується виконання домашніх завдань (конспекти навчальних текстів, виконання та захист рефератів тощо), то кількість балів за їх виконання також не повинна перевищувати 10 балів за кожний семестр. Хоча окремі студенти можуть набрати й більше. Для визначення підсумкової оцінки за виконання завдань для самостійної роботи розраховується середній бал за результатами поточної успішності у двох семестрах. Якщо, наприклад, студент за виконання завдань для самостійної роботи та контрольних робіт одержав в першому семестрі 20 балів, а в другому 10 балів, то середній бал за виконання цих завдань становитиме 20+10/2=15 балів. Отже, об’єктами поточного оцінювання знань студентів можуть бути:

а) домашні письмові роботи з дисципліни:

1)конспекти навчальних текстів; конспекти наукових текстів;

2)реферати, есе, підготовленні реферативні матеріали;

б) виконання аудиторної контрольної роботи.

Запроваджується такий порядок видачі, підготовки до виконання та контролю виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Такі завдання видаються безпосередньо студентам в період начитки лекцій, так і по закінченню сесії.

У міжсесійний період проводяться групові та індивідуальні консультації за графіком кафедри, доведених до студентів під час начитки лекцій.

За місяць до початку наступної сесії студенти здають або пересилають на кафедру політичної економії виконанні домашні завдання. Під час сесії студенти, як правило, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Виконання та перевірка контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно розкладу. Під час сесії з дисципліни «Основи економічної науки» проводиться лише одна аудиторна контрольна робота.

Завдання контрольної роботи охоплюють ключові теми курсу.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.