Здавалка
Главная | Обратная связь

БІЛЕТИ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВАБілет№1

1. Основні теорії походження держави.

2. Загальна характеристика та структура Конституції
України.

Білет№2

1. Поняття та ознаки держави.

2. Форма правління, державного устрою та політичного
режиму України за Конституцією України.

Білет№3

1. Поняття та види функцій держави.

2. Адміністративно-територіальний устрій України за
Конституцією України.

Білет№4

1. Поняття та ознаки права.

2. Державна символіка України.

Білет№5

1. Класифікація держав за їх формою.

2. Порядок набуття громадянства України.

Білет№6

1. Єдність та відмінність моралі і права.

2. Соціально-економічні права громадян України.

Білет№7

1 Джерела (форми) права.

2. Політичні права громадян України.


8 ____________________________________________

Білет№8

1. Поняття системи права.

2. Принципи виборчого права.

Білет№9

1. Поняття закону та підзаконного акту.

2. Конституційні обов'язки громадян України.

Білет№10

1. Поняття та види правопорушень.

2. Правовий статус та повноваження Верховної Ради
України.

Білет№11

1. Поняття та види юридичної відповідальності.

2. Правовий статус та повноваження Президента України.

Білет№12

1. Загальна характеристика галузей права України.

2. Правовий статус, компетенція, склад Кабінету Міністрів
України.

Білет№13

1. Поняття та структура правової норми.

2. Місцеве самоврядування в Україні.

Білет№14

1. Систематизація нормативно-правових актів.

2. Судова влада в Україні.

Білет№15

1. Поняття та ознаки правової держави.

2. Право на освіту та система освіти в Україні.


_________________________________________________________ 9

Білет№16

1. Поняття законності та правопорядку.

2. Бюджетна система України.

Білет№17

1. Поняття та види влади.

2. Поняття адміністративного проступку, його види.

Білет№18

1. Поняття та види соціальних норм.

2. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.

Білет№19

1. Поняття та структура законодавства.

2. Майнові права неповнолітніх.

Білет№20

1. Поняття та структура правовідносин.

2. Поняття, види та характеристика договорів.

Білет№21

1. Поняття та види юридичної особи.

2. Поняття та види кримінальних покарань.

Білет№22

1. Поняття та види юридичних фактів.

2. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Білет№23

1. Правоздатність і дієздатність.

2. Поняття та види податків.


10 ________________________________________

Білет№24

1. Декларація про державний суверенітет України.

2. Поняття трудового договору. Види трудових договорів.

Білет№25

1. Акт проголошення незалежності України.

2. Порядок прийняття на роботу. Особливості праці
неповнолітніх.

Білет№26

1. Загальна декларація прав людини ООН 1948 року.

2. Порядок і підстави припинення трудового договору.

Білет№27

1. Конвенція ООН про права дитини 1989 року.

2. Порядок і умови укладення шлюбу.


_________________________________________________________ 11

ПЕРЕДМОВА

Важливе значення правової освіти в сучасному суспільстві зумовлюється тим, що право регулює найважливіші відносини між громадянами, установами, підприємствами та організаціями тощо, нерідко визначає поведінку особи в тій чи іншій ситуації.

Обізнаність у праві є виявом елементу загальної культури людини, сприяє кращому використанню та захисту кожним своїх прав тощо.

Посібник з правознавства має на меті в доступній формі ознайомити молодих людей, зокрема учнів і всіх, хто бажає набути основ правових знань з теорії держави і права, державного ладу і правової системи України. Водночас він розрахований на абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних навчальних закладів, а також на студентів, які вивчають право в неюридичних навчальних закладах (факультетах).

Структурно посібник відповідає програмі з основ правознавства, рекомендованій Міністерством освіти і науки України для абітурієнтів юридичних навчальних закладів та повною мірою охоплює матеріал, передбачуваний в білетах для вступних іспитів з правознавства.

У посібнику враховані вимоги програми з основ правознавства для навчальних закладів загальної середньої освіти.

Видання базується на чинному законодавстві України, зокрема бере до уваги норми Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р., Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р., Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001 р., Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р., Митного кодексу від 11 липня 2002 р., Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 р„ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21 листопада 2002 р., Закону України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2003 р., Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р., Господарського кодексу від 16 січня 2003 р., Цивільно-процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року, Законів України: "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 р., "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21 листопада 2002 р., "Про судоустрій України" від 7 лютого 2003 р., "Про податок з фізичних осіб" від 22 травня 2003 р., "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р., "Про особисте


12 _____________________________________________

селянське господарство" від 15 травня 2003 р., "Про землеустрій" від 22 травня 2003 р., "Про соціальні послуги" від 19 червня 2003 р., "Про охорону земель" від 19 червня 2003 р., "Про загальнодержавне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 р., "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р., "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами" від 19 червня 2003 р.

Деякі теми і питання, актуальні в сучасному суспільстві, виходять за межі шкільної програми з правознавства.

У посібнику дається загальна характеристика основних теорій походження та сутності держави і права, розкриваються поняття дер­жави і права, висвітлюється система правоохоронних органів України, розглядаються основи таких галузей законодавства, як конституційне, цивільне, трудове, сімейне, соціальне, житлове, екологічне, земельне, адміністративне, кримінальне та підприємницьке.

У процесі підготовки посібника автори прагнули до об' єктивності, висвітлення матеріалу з позицій гуманізму, орієнтувались на конституційні принципи політичної та ідеологічної свободи й багатоманітності, керувались бажанням ствердження серед молоді моральних принципів, формування відчуття справедливості, поваги до своєї країни, її історії та культури, до культур і релігій інших народів, бережного ставлення до довкілля.


_________________________________________________________ 13©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.