Здавалка
Главная | Обратная связь

Діяльності та принципи участі України в міжнародних об'єднаннях (співдружностях)Стаття 18 Конституції України закріплює спрямування зовнішньополітичноїдіяльності України назабезпечення національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іншими країнами за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Ці норми і принципи закладені у деяких міжнародно-правових актах, серед яких — Статут Організації Об'єднаних Націй і Декларація про принципи міжнародного права.

Принципами участі України в міждержавних об'єднаннях (співдружностях) є: визнання рівноправності держав, невтручання у внутрішні справи держав, територіальна цілісність і непорушність кордонів, взаємовигідне співробітництво. Практичні взаємовідносини України з іншими державами здійснюються на основі міжнародних

6 — 5-1314


82 ________________________________________

договорів, порядок укладення яких передбачено Законом "Про міжнародні договори України".

Міжнародний договір— це узгоджене виявлення двох або більше країн-учасників міжнародних відносин про встановлення взаємних прав і обов'язків.

Президент України, Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ мають право вести переговори, укладати і підписувати міжнародні дого­вори без спеціальних повноважень. Підписані міжнародні договори, як правило, підлягають ратифікації (схваленню) Верховною Радою.

В сучасний період зовнішньополітична діяльність України скерована на євроінтеграційний процес, що передбачає в майбутньому вступ України до Європейського союзу (ЄС). Правовою основою ЄС є "Договір про Європейський союз", який підписали в лютому 1992 р. 12 країни (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Голландія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Португалія, Франція). Основними цілями ЄС визначаються: створення єдиного ринку, ліквідація внутрішніх кордонів, запровадження єдиної валюти ЕКЮ, проведення єдиної зовнішньої політики і політики безпеки, посилення захисту прав громадян, введення громадянства ЄС тощо.

Міжнародною міжурядовою організацією, до якої входить більшість держав колишнього СРСР, є Співдружність Незалежних Держав (СНД). Створення Співдружності пов'язане з підписанням і ратифікацією 8 грудня 1991 р. Угоди про створення СНД. 22 січня 1993 р. було прийнято Статут СНД. Україна є одним із засновників СНД. До СНД входять також Росія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан,

Згідно зі Статутом Співдружність передбачає духовне єднання народів (ст. 2-3) та керується такими принципами:

• поважання суверенітету держав-членів;

• визнання непорушності існуючих кордонів;

• незастосування сили або загрози силою у взаємних
відносинах; розв'язання спорів мирними засобами;

• забезпечення прав людини; співробітництво у політичній,

• економічній і соціальній сферах;

• співробітництво в галузі міжнародного миру і безпеки;

• створення громадянам держав-членів умов для вільного
спілкування, контактів і пересування в межах Співдружності
та ін.

Вищим органом СНД є Рада голів держав, яка вирішує шляхом


_________________________________________________________ 83

консенсусу всі принципові питання діяльності СНД. У рамках СНД діє також Міжпарламентська Асамблея, яка здійснює міжрегіональні консультації з питань співробітництва національних парламентів.

§33. Закон України "Про внесення змін до Конституції України"

8 грудня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Конституції України", яким передбачається певний перерозподіл владних повноважень між Верховною Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів України.

Наслідком такого перерозподілу має стати розширення повноважень Верховної Ради України і перетворення президентсько-парламентської форми державного правління в Україні на парламентсько-президентську форму державного правління.

В Законі, зокрема, передбачається внесення до Конституції

України таких змін:

• строк повноважень Верховної Ради України встановлюється
п'ять років;

• у разі не входження народного депутата України, обраного
від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї
партії, або виходу зі складу такої фракції його повноваження
достроково припиняються за рішенням вищого керівного
органу відповідної політичної партії;

• у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узго­
дження політичних позицій формується коаліція депутат­
ських фракцій, до складу якої входить більшість народних
депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

• коаліція депутатських фракцій вносить пропозиції
Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра
України, а також пропозиції щодо кандидатур до складу
Кабінету Міністрів України;

• Верховна Рада призначає за поданням Президента України
Прем'єр-міністра, Міністра оборони і Міністра закордонних
справ, а також призначає за поданням Прем'єр-міністра
України інших членів Кабінету Міністрів України;

• Верховна Рада вирішує питання про відставку Прем'єр-
міністра України, членів Кабінету Міністрів України.
Верховна Рада здійснює контроль за діяльністю Кабінету

б*


84_________________________________________

Міністрів України;

Верховна Рада надає згоду на призначення на посаду та
звільнення з посади Президентом україни Генерального
прокурора, а також може висловити недовіру Генеральному
прокуророві, що має наслідком його відставку з посади;

Верховна Рада затверджує перелік об' єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації;

Верховна Рада може розглянути питання про
відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти
резолюцію недовіри Кабінету Міністрів;

Президент України має право достроково припинити
повноваження Верховної Ради України, якщо:

 

1) протягом одного місяця у Верховній раді не сформовано
коаліцію депутатських фракцій;

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів
не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні
засідання не можуть розпочатися;

 

право законодавчої ініціативи належить Президентові
України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів
України;

Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою
України за поданням Президента України. Кандидатуру
Прем'єр-міністра Президент вносить за пропозицією
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.