Здавалка
Главная | Обратная связь

Припинення громадянства УкраїниГромадянство України припиняється з таких підстав:

1) вихід із громадянства України;

2) втрата громадянства України;

3) підстави, передбачені міжнародними договорами України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Вихід із громадянства України здійснюється за клопотанням особи, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон. Вихід із громадянства допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Вихід із громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід із громадянства, в Україні притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний висновок суду.

Втрата громадянства України має місце:


_________________________________________________________ 89

1) якщо громадянин України добровільно набув громадянство
іншої держави;

2) внаслідок вступу особи на військову службу, у службу
безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної
влади іноземної держави без згоди на те державних органів України
та за поданням відповідних державних органів України;

3) якщо громадянство України набуто внаслідок подання
завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів.

Згідно зі ст. 106 Конституції України та ст. 22 Закону України "Про громадянство України" вирішення питань про громадянство України віднесено до компетенції Президента України.

Статус закордонних українців

З метою сприяння розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, та зміцнення їх зв'язків з батьківщиною Верховна Рада у 2004 р. прийняла Закон "Про правовий статус закордонних українців".

Умовами надання статусу закордонного українця є:

• українська самоідентифікація;

• українське етнічне походження або походження з України;

• письмове звернення щодо бажання мати статус закордонного
українця, яке подається до Міністерства закордонних
справ України або до дипломатичних установ України за
кордоном;

• досягнення особою 16-річного віку;

• відсутність громадянства України.

Особам, які одержали зазначений статус, отримують "Посвідчення закордонного українця". На підставі цього посвідчення особи мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років.

Законом передбачено, що Україна у своїй зовнішньополітичній діяльності здійснює захист основних прав і свобод людини і громадя­нина стосовно закордонних українців, сприяє задоволенню їх культур­но-мовних, освітніх, інформаційних та інших потреб, створює умови для радіомовлення та телевізійної трансляції програм з України.


90______________________________________________

ТЕМА 10. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.