Здавалка
Главная | Обратная связь

Експертизи № 105 від 10.08.03 р. недійсним 

10 липня 2003 р. Міністерством екології та природних ресурсів України затверджено висновок державної екологічної експертизи щодо доопрацьованого техніко-економічного обґрунтування інвестицій Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти №105. Міністерство екології і природних ресурсів затвердило наукову еколого-експертну оцінку щодо доопрацьованого ТЕО, підготовлену Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, як висновок державної екологічної експертизи щодо ТЕО інвестицій створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти (Додаток 1 ).

Будівництво суднового ходу Дунай-Чорне море (зокрема варіант через гирло Бистре, що визнаний у висновку експертизи як найбільш оптимальний), планується здійснити через територію об'єкта природно-заповідного фонду - Дунайського біосферного заповідника.

Згідно ст.13 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, об'єднання громадян мають право на участь в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, в т.ч. право на участь в установленому порядку у проведенні екологічної експертизи об'єктів, що негативно впливають чи можуть негативно вплинути на стан територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Громадська організація БФ “Екоправо-Львів” вважає, що вказаний висновок екологічної експертизи є незаконним і підлягає визнанню недійсним, оскільки він прийнятий з порушенням нашого права на участь в проведенні екологічної експертизи та з порушенням законодавства про екологічну експертизу.

І. Незаконність висновку екологічної експертизи обумовлена наступним.

Згідно ст.45 Закону України “Про екологічну експертизу”, висновки екологічної експертизи можуть бути визнані недійсними у судовому порядку у разі порушення вимог законодавства щодо проведення державної екологічної експертизи.

1. Під час проведення екологічної експертизи щодо доопрацьованого техніко-економічного обґрунтування інвестицій “Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти” Міністерством екології і природних ресурсів було порушено вимоги ст.34 Закону України “Про екологічну експертизу”.

Згідно п.2 вказаної статті, проведення державної екологічної експертизи видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, проводяться після оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності.

Будівництво глибоководного суднового ходу підпадає під п.15 Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого Кабінетом Міністрів України №554 від 27.06.95р. – “будівництво гідротехнічних споруд”.

Заява про екологічні наслідки діяльності створення суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти була опублікована замовником в газеті “Одесские известия” лише 3 липня 2003р. (Додаток 2), хоча первинна екологічна експертиза була проведена ще у 2001 р., а документацію на повторну експертизу Міністерство екології і природних ресурсів прийняло в квітні 2003 р.(Додаток 2).

Таким чином, Міністерство екології та природних ресурсів прийняло документацію на проведення екологічної експертизи без перевірки оголошення замовником Заяви про екологічні наслідки діяльності.

2. Заява про екологічні наслідки діяльності, опублікована в газеті “Одесские известия”, не відповідає вимогам ст.35 Закону України "Про екологічну експертизу", оскільки не містить відомостей про інформування громадськості щодо запланованої діяльності, її мету та шляхи здійснення.

Міністерство екології та природних ресурсів прийняло документацію на екологічну експертизу не перевіривши відповідність змісту Заяви вимогам, які передбачені Законом України “Про екологічну експертизу”.

3. Міністерством екології та природних ресурсів під час проведення екологічної експертизи було порушено вимоги ст.10 Закону України “Про екологічну експертизу”.

Згідно п.2 статті 10 “Гласність екологічної експертизи”, еколого-експертні органи після завершення екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби масової інформації. Міністерство не виконало вказаної вимоги і не оголосило про закінчення та висновок екологічної експертизи суднового ходу, чим було порушено ст.10 Закону України “Про екологічну експертизу”.

4. Міністерством екології та природних ресурсів України під час проведення екологічної експертизи суднового ходу Дунай-Чорне море було порушено наше право на участь в проведенні екологічної експертизи, передбачене статтею 11 Закону України “Про екологічну експертизу" та ст. 13 Закону України "Про природно-заповідний фонд України”, а саме:

- нам було відмовлено в інформації, яка необхідна для реалізації нашого права на участь в проведенні екологічної експертизи (Додаток 3, лист Міністерства екології та природних ресурсів від 18.06.03 р.)

- Заява про екологічні наслідки діяльності, яка є одним з найважливіших способів забезпечення участі громадян та громадськості в проведенні екологічної експертизи, була опублікована перед винесенням висновку експертизи, а не перед початком проведення експертизи, як вимагається законодавством.

- Заява про екологічні наслідки спорудження каналу Дунай-Чорне море на території Дунайського біосферного заповідника міжнародного значення була опублікована лише в місцевій газеті “Одесские известия’, що обмежило нашу можливість реалізувати право на участь в проведенні експертизи.

- в Заяві відсутні відомості про мету і шляхи здійснення інформування громадськості щодо запланованого будівництва.

5. Висновок державної екологічної експертизи №105 ґрунтується на недостовірних даних стосовно земельної ділянки, на якій планується здійснювати будівництво каналу.

Так, у п.2.4., 2.7. зазначається, що 2541 га земель під протоками та внутрішніми водоймами належать до земель запасу, що не надані у власність та користування на території Вилківської міської ради. Проте гирло Бистре, де рекомендовано здійснювати будівництво, входить до складу проток та внутрішніх водойм заповідника та знаходиться на сьогоднішній час в постійному користуванні Дунайського біосферного заповідника на основі державного акту на право постійного користування землею ІІ-ОД №001676, виданого Кілійської районною радою 2 лютого 2000 р. (Додаток 4).

II. Благодійний фонд “Екоправо-Львів”, як міжнародна громадська екологічна організація, має право звертатись до суду для визнання недійсними висновку державної екологічної експертизи №105.

Згідно ст.9 Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Україна є стороною Конвенції від 6 липня 1999 р.), зацікавленій громадськості забезпечується доступ до процедури перегляду прийнятих рішень в суді з метою оскарження законності будь-якого рішення, дії або бездіяльності з правової та процесуальної точок зору. Недержавні організації, які сприяють охороні навколишнього середовища та відповідають вимогам національного законодавства, вважаються такими, що мають зацікавленість (ст. 2 Конвенції).

Благодійний фонд “Екоправо-Львів”- міжнародна громадська екологічна організація, метою якої є надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, громадянам, сприяння розвитку природоохоронної справи та розвитку екологічної освіти, науки та культури (п. 2.1. Статуту). Одним з основних напрямків діяльності фонду є сприяння охороні і збереженню природної та культурної спадщини, сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи (п. 2.2 Статуту).

Враховуючи вищенаведене, керуючись чинним законодавством України, відповідно до ст.ст. 1, 12, 15, 54 Господарського процесуального кодексу України просимо:

1. Визнати висновок державної екологічної експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України щодо доопрацьованого техніко-економічного обґрунтування інвестицій “Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельт”" №105 від 10 липня 2003 р. недійсним.

2. Судові витрати покласти на відповідача.
Додатки:

1. Висновок державної екологічної експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України щодо доопрацьованого техніко-економічного обґрунтування інвестицій "Створення глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти" №105 від 10 липня 2003 р.

2. Копія газети “Одесские известия” від 3 липня 2003 р.

3. Копія листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.06.03 №5810/22-11.

4. Копія державного акту на право постійного користування землею ІІ-ОД №001676, виданого Кілійської районною радою 2 лютого 2000 р. Дунайському біосферному заповіднику.

5. Платіжне доручення про сплату державного мита.

6. Платіжне доручення про оплату витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

7. Повідомлення про вручення копії позовної заяви відповідачам (2шт.).

 

“Екоправо-Львів”

Виконавчий директор А.О. Андрусевич

 

 


Додаток К

до Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу

 

ЗАЯВА©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.