Здавалка
Главная | Обратная связь

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВКИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

 

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»

 

Затверджено

на засіданні циклової комісії

з професійної та практичної підготовки

Протокол № 15 від 14.01.2014 р.

 

КИЇВ-2014


 

Укладачі: Артюх Тетяна Миколаївна, докт. техн. наук, проф.

Грищенко Ігор Миколайович , канд. техн. наук, доц.

Русавська Валентина Андріївна, канд. іст. наук., доц.

Жовнірова Марія Василівна, канд. екон. наук., доц.

Бовш Людмила Андріївна, канд. екон. наук., ст. викл.

Неіленко Сергій Михайлович, канд. техн. наук, ст. викл.

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії з професійної та практичної підготовки 14.01.2014 р., протокол № 15

 

Рецензент: Толок Галина Арсенівна, канд. техн. наук, доц з нак. Верезомська Ірина Георгіївна, канд. екон. наук., доц.

 

 


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

 

Державна атестація підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» здійснюється Державною екзаменаційною комісією після виконання студентами молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» навчального плану у повному обсязі.

Державна атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетенцій та навичок студентів, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» із застосуванням загальнодержавних методів комплексної діагностики у формі Державного іспиту:

- відповідь на теоретичні питання;

- розв’язання тестових завдань.

На Державну атестацію виносяться дисципліни освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста відповідно галузевого стандарту за спеціальністю 5.14010102 «Ресторанне обслуговування», а саме:

• організація ресторанної справи;

• технологія продукції підприємств ресторанного бізнесу;

• фізіологія харчування;

• мікроекономіка;

• макроекономіка.

Складання студентами Державного іспиту дозволяє оцінити сформованість відповідних компетенцій молодшого спеціаліста спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування».

Присвоєння кваліфікації «Організатор ресторанної діяльності» здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Програма Державного іспиту відображає специфіку спеціальності молодшого спеціаліста 5.14010102 «Ресторанне обслуговування», містить питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, які формують необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень майбутніх фахівців.

Під час підготовки до Державного іспиту і в процесі його проведення рекомендується користуватися даною програмою та законодавчими актами і нормативно-технічними документами, які регламентують діяльність підприємств ресторанного господарства.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.