Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо площа земельних угідь (рілля) 100 га, то в першому кварталі зобов’язання з фіксованого сільськогосподарського податку складе при оцінці 4000 грн. за 1 га.1) 6000 грн.;

2) 3000 грн.;

3) 3600 грн.;

4) 7200 грн..

 

345. Податковий кредит з ПДВ за фактом сплати авансу постачальнику відображається записом:

1) Дт 641 Кт 644;

2) Дт 644 Кт 641;

3) Дт 641 Кт 631;

4) Дт 371 Кт 641.

 

346. Облік ПДФО ведеться на рахунку:

1) 641;

2) 642;

3) 644;

4) 92.

 

347. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку в обліку відображається записом:

1) Дт 641 Кт 311;

2) Дт 311 Кт 641;

3) Дт 91 Кт 641;

4) Дт 641 Кт 631.

 

348. Утримання податку на доходи фізичних осіб в обліку відображається записом:

1) Дт 661 Кт 641;

2) Дт 641 Кт 661;

3) Дт 92 Кт 641;

4) Дт 641 Кт 92.

 

349. Нарахування ПДВ на роздану в рекламних цілях продукцію, відображається записом:

1) Дт 93 Кт 641;

2) Дт 641 Кт 93;

3) Дт 70 Кт 641;

4) Дт 641 Кт 70.

 

350. Запис Дт 643 Кт 641 має зміст:

1) відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ при одержанні попередньої оплати;

2) відображено суму податкового кредиту з ПДВ при одержанні авансу;

3) відображено зобов’язання зі сплати акцизного збору при реалізації підакцизних товарів;

4) погашено заборгованість за обов’язковими платежами перед бюджетом.

 

351. Зведеним регістром обліку податкового зобов’язання і кредиту з ПДВ є:

1) реєстр виданих і отриманих податкових накладних;

2) декларація з ПДВ;

3) книга придбання;

4) книга продаж.

 

352. Придбано пальне у постачальника на умовах після оплати на суму 1200 грн., у т.ч. ПДВ. В обліку ПДВ з цієї операції буде відображено записом:

1) Дт 641 Кт 631 200 грн;

2) Дт 641 Кт 631 240 грн;

3) Дт 641 Кт 644 240 грн;

4) Дт 641 Кт 644 200 грн.

 

353. ЄСВ не сплачується з таких видів доходів:

1) витрати на відрядження;

2) відпускні;

3) премія;

4) лікарняні.

 

354. Витратами визнаються:

1) платежі за договорами оренди;

2) платежі за договорами комісії;

3) погашення одержаних позик;

4) попередня оплата робіт.

 

355. До складу загальновиробничих витрат виключаються:

1) витрати на оплату праці бригадира рільничої бригади;

2) витрати на утримання магазину;

3) витрати на послуги зв’язку;

4) витрати на амортизацію приміщення офісу.

 

356. За ознакою реагування на зміну обсягу виробництва витрати поділяються на:

1) постійні і змінні;

2) прості і комплексні;

3) розподілені та нерозподілені;

4) прямі і непрямі.

 

357. До виробничої собівартості продукції включаються:

1) загальновиробничі витрати;

2) адміністративні витрати;

3) витрати на збут;

4) інші операційні витрати.

 

358. Витрати на сплату відсотків за кредитами відносяться до складу витрат:

1) фінансових;

2) інших;

3) інших операційних;

4) інвестиційної діяльності.

 

359. Фінансові витрати списуються в кінці періоду на фінансовий результат:

1) так, крім випадків створення кваліфікаційних активів;

2) ні, вони відносяться на собівартість продукції;

3) ні;

4) так у всіх випадках.

 

360. Методологічні засади обліку фінансових витрат визначає:

1) П(С)БО 16 та П(С)БО 31;

2) П(С)БО 9;

3) П(С)БО 16;

4) П(С)БО 31.

 

361. Втрати від участі в капіталі внаслідок негативного фінансового результату об’єктів інвестування відображається за:

1) Дт 96;

2) Кт 96;

3) Дт 79;

4) Дт 947.

 

362. Якщо здійснюється обмін продукцією, яка є подібною та має однакову справедливу вартістю:

1) дохід не визнається;

2) дохід визнається;

3) визнаються витрати;

4) здійснюється збільшення справедливої вартості.

 

363. Дохід у вигляді відсотків за зберігання коштів на поточному рахунку в банку відображається:

1) за Кт 719 ;

2) за Дт 719 ;

3) за Кт 72;

4) за Кт 74.

 

364. Доходи від участі в капіталі відносяться:

1) до доходів інвестиційної діяльності;

2) до доходів операційної діяльності;

3) до доходів фінансової діяльності;

4) до доходів надзвичайної діяльності;

 

365. В кінці періоду для закриття загальновиробничих витрат виконується запис:

1) Дт 23 Кт 91;

2) Дт 91 Кт 23;

3) Дт 79 Кт 91;

4) Дт 91 Кт 79.

366. Які з витратних рахунків можуть мати сальдо на кінець звітного періоду:

1) 23;

2) 96;

3) 92;

4) 91.

 

367. Втрати сум поточного рахунка в іноземній валюті від зниження курсу американського долара відображаються записом:

1) Дт 945 Кт 312;

2) Дт 312 Кт 945;

3) Дт 312 Кт 714;

4) Дт 942 Кт 311.

 

368. Сума уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій відображається на рахунку:

1) 97;

2) 90;

3) 96;

4) 95.

 

369. Не визнаються доходами:

1) аванси в рахунок оплати продукції;

2) роялті;

3) відсотки за зберігання коштів на поточному рахунку;

4) отримана наперед орендна плата за користування приміщенням.

 

370. Визнання доходу за фактом реалізації зерна відображається записом:

1) Дт 36 Кт 70;

2) Дт 90 кт 27;

3) Дт 37 Кт 71;

4) Дт 70 Кт 36.

 

371. Якщо кредиторську заборгованість можна не погашати за фактом банкрутства кредитора, то вона відображається:

1) за Кт 717;

2) за Дт 717;

3) за Кт 943;

4) за Кт 63 .

 

372. Запис Дт 10 Кт 74 має зміст:

1) відображено лишки основних засобів оприбуткованих при інвентаризації;

2) відображено дохід від передачі об’єкта основних засобів в оренду;

3) відображено дооцінку основних засобів;

4) відображено оприбуткування основних засобів, придбаних у постачальника.

373. Отримання в касу суми страхового відшкодування від страхової організації за загибле майно відображається записом:

1) Дт 30 Кт 75;

2) Дт 30 Кт 73;

3) Дт 99 Кт 30;

4) Дт 30 Кт 99.

 

374. Рахунки обліку витрат класу 8 відкриваються в розрізі:

1) елементів витрат;

2) статей витрат.

3) видів витрат;

4) реагування витрат на зміну обсягів виробництва.

 

375. Створення резерву сумнівних боргів в обліку відображається записом:

1) Дт 944 Кт 38;

2) Дт 79 Кт 944;

3) Дт 38 Кт 944;

4) Дт 38 Кт 36.

 

376. Методологічні засади відображення в обліку інформації про доходи визначає:

1) П(С)БО 15;

2) П(С)БО 13;

3) П(С)БО 11;

4) П(С)БО 16.

 

377. Запис Дт 66 Кт 70 має зміст:

1) визначено дохід від погашення заборгованості з оплати праці у натуральній формі;

2) нараховано оплату праці працівникам збуту;

3) відображено дохід від реалізації продукції;

4) відображено списання депонованої заробітної плати.

 

378. За дебетом рахунка 70 відображається:

1) належна до сплати сума непрямих податків;

2) доходи від лишків активів при інвентаризації;

3) збільшення доходу від реалізації продукції;

4) списання собівартості реалізованої продукції.

 

379. Чи тотожними є поняття дохід і прибуток:

1) ні;

2) так.

3) так, але лише щодо основної діяльності підприємства;

4) ні, але лише щодо основної діяльності підприємства.

 

380. Рахунки класу 7 в кінці звітного періоду:

1) закриваються на рахунок 79;

2) закриваються на рахунок 44;

3) відносяться на собівартість реалізованої продукції ;

4) закриваються на рахунок класу 8 .

 

381. До складу доходів у податковому обліку не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) дивіденди;

3) суми фінансової допомоги на поворотній основі;

4) доходи від торгівлі цінними паперами.

 

382. До податкової знижки з ПДФО платник податку має право включити:

1) частину відсотків за іпотечним кредитом;

2) витрати на навчання в аспірантурі;

3) витрати на послуги стільникового зв’язку;

4) суму продажу продукції з власної присадибної ділянки.

 

383. За термінами складання фінансова звітність поділяється на:

1) Річну та квартальну;

2) Повну та скорочену;

3) Фінансову та управлінську;

4) Внутрішню і зовнішню.

 

384. Скільки форм фінансової звітності подають малі підприємства:

1) 2;

2) 6;

3) 5;

4) 4.

 

385. При підсумуванні валюти Балансу основні засоби включаються:

1)За залишковою вартістю;

2) За первісною вартістю;

3) За сумою накопиченого зносу;

4) За купівельною вартістю.

 

386. При підсумуванні валюти Балансу дебіторська заборгованість включається за оцінкою:

1) За чистою реалізаційною вартістю;

2) За справедливою вартістю;

3) За сумою резерву сумнівних боргів;

4) За первісною вартістю.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.