Здавалка
Главная | Обратная связь

Чи нараховується амортизація на довгострокові біологічні активи?1) так, лише на ті, справедливу вартість яких встановити можливо;

2) так, лише на ті, справедливу вартість яких встановити неможливо;

3) ні;

4) так, на всі.

 

183. Які з витрат включаються до первісної вартості біологічних активів, придбаних за плату:

1) витрати на транспортування;

2) суми посередницьких послуг;

3) курсові різниці при придбанні у іноземного постачання;

4) відсотки за кредитом на придбання.

 

184. Придбання продуктивної худоби в обліку відображається записами:

1)

Дт Кт
   
    155;

2)

Дт Кт
   
    155;

 

3)

Дт Кт
    685;

4)

Дт Кт
    685.

 

185. При переведенні нетелей в основне стадо, їх як довгострокові біологічні активи оцінюють:

1) за первісною вартістю;

2) за справедливою вартістю;

3) за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;

4) за фактичними витратами на їх вирощування.

 

186. Уцінка довгострокових біологічних активів проводиться з використанням норм стандарту:

1) П(С)Б) 7;

2) П(С)Б) 28;

3) П(С)Б) 1;

4) П(С)Б) 9.

 

187. Оприбуткування бичків поточного року народження як внеску до статутного капіталу в обліку відображається записом:

1)

Дт Кт 46;

2)

Дт Кт 46;

3)

Дт Кт 40;

4)

Дт Кт 40.

188. Отриманий приплід тварин ВРХ визначається поточним біологічним активом:

1) в кінці місяця при складанні звіту про рух худоби і птиці;

2) з моменту народження;

3) з моменту відлучення від матки;

4) після першого зважування.

 

189. Первісне визнання приплоду тварин в обліку відображається:

1)

Дт Кт 23;

2)

Дт Кт 210;

3)

Дт Кт 23;

4)

Дт Кт 23.

 

 

190. Оприбуткування урожаю картоплі, овочевих, баштанних культур документується:

1) Реєстром відправки зерна і іншої продукції з поля;

2) Відомістю руху зерна та іншої продукції;

3) Актом на сортування і сушіння продукції рослинництва;

4) Щоденником надходження сільськогосподарської продукції.

 

191. Записом Дебет 23 та Кредит 208 відображається:

1) списання придбаного на стороні насіння на посів;

2) оприбуткування насіннєвого матеріалу власного виробництва;

3) списання насіння власного виробництва на посів;

4) списання понаднормових витрат садивного матеріалу.

 

192. Якщо придбано племінних корів з метою їх подальшого перепродажу без використання у сільськогосподарській діяльності вони оприбутковуються:

1) за дебетом 107;

2) за дебетом 162;

3) за дебетом 163;

4) за дебетом 28.

 

193. Яка з умов є перепоною для визначення справедливої вартості біологічних активів:

1) велика сума витрат на біологічні перетворення;

2) використання їх в діяльності підприємства вперше;

3) невідповідність їх технічним стандартам;

4) відсутність активного ринку.

 

194. Біологічні перетворення це –

1)Процес якісних і кількісних змін біологічних активів;

2)Процес якісних змін біологічних активів;

3) Процес кількісних змін біологічних активів;

4) Ваша відповідь.

 

195. Переоцінка довгострокових біологічних активів до справедливої вартості здійснюється:

1) якщо індекс інфляції більше 1,1;

2) на кожну звітну дату;

3) один раз на рік;

4) з 1 жовтня по 31 грудня.

 

196. На субрахунку 710 обліковуються:

1) доходи від первісного визнання та від зміни вартості активів, оцінених за справедливою вартістю;

2) доходи від зменшення вартості біологічних активів;

3) доходи від реалізації біологічних активів;

4) доходи від визнання додаткових біологічних активів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.