Здавалка
Главная | Обратная связь

Як впливають на балансову вартість інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, нараховані доходи?1) зменшують балансову вартість інвестицій;

2) збільшують балансову вартість інвестицій;

3) не змінюють балансову вартість інвестицій;

4) коригують балансову вартість інвестицій.

 

2.Сума амортизації премії списується:

1) Дт 522 ;

2) Дт 92;

3) Дт 949;

4) Дт 91.

 

 

3. Кількість розрахунків з амортизації основних засобів за звітний період у бухгалтерському обліку складає:

1) 6;

2) 12;

3) 4;

4) 2;

 

4. Працівник, який перебував у відрядженні на власному автомобілі, подав звіт про використання коштів у відрядженні з такими позиціями:

а) витрачене пальне – 75 грн.;

б) добові (1 доба) – 36 грн.; в) сплата штрафу за неправильне паркування – 51 грн.;

г) витрати на проживання в готелі – 40 грн. Сума до відшкодування за звітом складе:

1) 145 грн.;

2) 151 грн.;

3) 202 грн.;

4) 115 грн.

 

5. Станом на 1.04. звітного року за звітною особою Петровим П.П. обліковано заборгованість 100 грн. за попереднім авансом. 5.04. Петрову видано в підзвіт 300 грн. Наслідки для підприємства:

1) штраф 75 грн.;

2) штраф 25 грн.;

3) штраф 100 грн.;

4) норм чинного законодавства не порушено.

 

6. Граничний термін звітування за авансом 12.04. звітного року. Фактично підзвітною особою надано звіт про використання коштів у відрядженні 19.04. на суму 200 грн. Наслідки:

1) санкція на підприємство 50 грн., на фізичну особу – 30 грн.;

2) санкція на підприємство 50 грн.;

3) санкція на підприємство 50 грн., на фізичну особу – 50 грн.;

4) санкція на підприємство 30 грн., на фізичну особу – 50 грн.

 

7. У бухгалтерському обліку нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше:

1) 10 років;

2) обмежень немає;

3) 20 років;

4) 5 років.

 

8. Платне право прокласти через чужу ділянку водопровід до своєї ділянки буде одержано, якщо наявне:

1) право власності на земельну ділянку;

2) право користування земельною ділянкою;

3) право земельного сервітуту;

4) право на продаж.

 

9. При вибутті запасів за методом ФІФО їх оцінка здійснюється за:

1) собівартістю перших за часом надходженням запасів;

2) фактична собівартість заготівлі;

3) собівартість останні за надходженням закупок;

4) планова собівартість придбання.

 

10. Накладна внутрішньогосподарського призначення щодо виробничих запасів посвідчує кореспонденцію:

1) Дт 20 Кт 20;

2) Дт 20 Кт 63;

3) Дт 23 Кт 20;

4) Дт 92 Кт 20.

 

11. До первісної вартості запасів включають такі витрати:

1) відсотки за користування комерційними кредитами;

2) вартість посередницьких послуг, пов’язаних з придбанням запасів;

3) вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів;

4) вартість витрат, безпосередньо не пов’язаних з придбанням запасів.

 

12. Амортизація вартості виробничого обладнання відноситься:

1) до інших прямих витрат;

2) до загальновиробничих витрат;

3) до інших операційних витрат.

г) до накладних витрат.

 

13. На які об’єкти обліку розподіляються загальновиробничі витрати тваринництва:

1) тваринництво;

2) капітальні вкладення;

3) реалізація;

4) витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання.

 

14. Запасні частини, витрачені при поточному ремонті токарного верстата, відносяться на рахунок:

1) „Допоміжне виробництво”;

2) „Капітальні інвестиції”;

3) „Загальновиробничі витрати”;

4) „Інші витрати операційної діяльності”.

 

15. Розрахунки з квартиронаймачами або батьками дітей за відвідування дитячих закладів в обліку відображаються на субрахунку:

1) 377 ;

2) 682;

3) 683;

4) 685 .©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.