Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначити кореспонденцію рахунків: депоновано заробітну плату.1) Дт 661 Кт 662;

2) Дт 662 Кт 661;

3) Дт 662 Кт 301;

4) Дт 301 Кт 662.

 

269. Утримання із заробітної плати працівників неповернутих своєчасно підзвітних сум в обліку відображається записом:

1) Дт 661 Кт 372

2) Дт 372 Кт 661

3) Дт 372 Кт 301

4) Дт 375 Кт 661

 

270. Сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці та мірою винагороди працівників – це:

1) Система оплати праці;

2) Форма оплати праці;

3) Закон України «Про оплату праці»;

4) Наказ про облікову політику.

 

271. Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину – це:

1) Погодинна форма оплати праці;

2) Відрядна форма оплати праці;

3) Погодинно-преміальна система оплати праці;

4) Акордна система оплати праці.

 

272. Система, при застосуванні якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу (виготовлену продукцію) – це:

1) Пряма відрядна система оплати праці;

2) Погодинна форма оплати праці;

3) Відрядно – преміальна система оплати праці;

4) Відрядно – прогресивна система оплати праці.

 

273. Особа, яка утримує дитину інваліда має право на податкову соціальну пільгу в розмірі:

1) 200 %;

2) 100 %;

3) 150 %;

4) Не має права на податкову соціальну пільгу.

 

274. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу:

1) Заробітна плата;

2) Дохід;

3) Премія;

4) Матеріальна допомога;

 

275. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових осіб – це:

1) Основна заробітна плата;

2) Заохочувальні виплати;

3) Додаткова заробітна плата;

4) Компенсаційні виплати.

 

276. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці – це:

1) Додаткова заробітна плата;

2) Заохочувальні виплати;

3) Компенсаційні виплати;

4) Основна заробітна плата.

 

277. Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) – це:

1) Мінімальна заробітна плата;

2) Посадовий оклад;

3) Прожитковий мінімум;

4) Відпустка.

 

278. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками включаються до фонду:

1) Основної оплати праці;

2) Додаткової заробітної плати;

3) Інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

4) Не є складовими фонду оплати праці.

 

279. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер включаються до фонду:

1) Інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

2) Додаткової заробітної плати;

3) Основної оплати праці;

4) Не є складовими фонду оплати праці.

 

280. Первинним документом для нарахування заробітної плати адміністративного персоналу є:

1) Табель обліку робочого часу;

2) Розрахунково-платіжна відомість;

3) Книга обліку розрахунків по оплаті праці;

4) Платіжна відомість.

 

281. Для обліку робочого часу і заробітку в рослинницьких підрозділах використовують:

1) Обліковий лист тракториста-машиніста;

2) Розрахунково-платіжна відомість;

3) Розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва;

4) Подорожній лист трактора.

 

282. Методологічні засади обліку розрахунків за виплатами працівникам нормативно врегульовані:

1) П(С)БО 26;

2) П(С)БО 9;

3) П(С)БО 30;

4) П(С)БО 6.

 

283. Скласти кореспонденцію рахунків: нараховано заробітну плату працівникам дитячого садку, який перебуває на балансі підприємства:

1) Дт 949 Кт 66;

2) Дт 91 Кт 66;

3) Дт 66 Кт 949;

4) Дт 66 Кт 91.

284. Загальна сума утримань з працівника не може перевищувати від нарахованих йому доходів:

1) 50 %, однак цей відсоток може бути підвищено до 70 % у разі виплати аліментів;

2) 50 %;

3) 33 %;

4) 25%.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.