Здавалка
Главная | Обратная связь

Які саме витрати не включають при визначенні первісної вартості запасів?1) суми, що сплачують згідно з договором постачальнику;

2) суми ввізного мита;

3) витрати на збут;

4) ваша відповідь.

 

286. На які види наведених виплат нараховується єдиний соціальний внесок:

1) премія;

2) вихідна допомоги при припиненні трудового договору;

3) соціальні виплати за колективним договором;

4) вартість подарунків до свят.

 

287. Суму допомоги з тимчасової непрацездатності при її нарахуванні рекомендовано обліковувати за Кт субрахунку:

1) 663;

2) 652;

3) 662;

4) 661.

 

288. Якщо дохід фізичної особи становить 10000 грн., то ставка ПДФО:

1) для суми 9410 грн- 15%, а для суми перевищення 17%;

2) для суми 9410 грн- 17%, а для суми перевищення 15%;

3) 17%;

4) 15%.

 

289. Інвалід 2 групи в поточному місяці 2012 року за цивільно-правовою угодою заробив 1200 грн. Яка ПСП буде застосована до такого доходу:

1) пільга не застосовуватиметься;

2) 470,5 грн.;

3) 941 грн.;

4) 705,75.

 

290. Із перелічених категорій право на застосування ПСП 200% мають:

1) колишні в’язні концтаборів;

2) чорнобильці 1 категорії;

3) учні;

4) особи, чий сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 1320 грн.

 

291. ЄСВ на допомогу з тимчасової непрацездатності у складі фонду оплати праці аграрного підприємства складе:

1) 33,2% ;

2) 37,19% ;

3) 3,6%;

4) 2%.

 

292. До фонду оплати праці не входять:

1) допомога при народженні дитини;

2) оплата за класність водіям;

3) премія;

4) відпускні.

 

293. При обчисленні середньої заробітної плати у розрахунок не включають:

1) компенсацію витрат у відрядженні;

2) доплату за надурочні роботи;

3) доплату за високу професійну майстерність;

4) премію.

 

294. Розрахунок відпускних проводиться з урахуванням показника:

1) календарні дні за винятком святкових і неробочих;

2) робочі дні

3) календарні дні;

4) відпрацьовані дні.

 

295. Право на щорічну тарифну відпустку отримує працівник, що безперервно відпрацював на підприємстві:

1) 6 місяців;

2) 3 місяці;

3) 9 місяців;

4) 1 рік,

 

296. Утримання суми аліментів відображається кореспонденцію рахунків:

1) Дт 661 Кт 685;

2) Дт 685 Кт 661;

3) Дт 641 Кт 661;

4) Дт 661 Кт 641.

 

297. Якщо працівник виходить у відпустку 15 числа, то сумується його дохід:

1) з 1 по 1 число за 12 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

2) з 1 по 15 число за 12 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

3) з 1 по 1 число за 6 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку;

4) з 1 по 15 число за 6 місяців, що передували місяцю виходу у відпустку.

 

298. З суми відпускних здійснюються утримання:

1) усі обов’язкові утримання;

2) не здійснюються утримання;

3) ПДФО;

4) ПДФО, ЄСВ.

 

299. Коефіцієнт страхового стажу у особи, що відпрацювала 7 років складе:

1) 80 %;

2) 60 %;

3) 100 %;

4) 40 %.

 

300. Якщо тимчасова непрацездатність працівника пов’язана з нещасним випадком або професійним захворюванням, то лікарняний компенсує:

1) повністю фонд соціального страхування;

2) повністю підприємство;

3) повністю працівник;

4) перші 5 днів підприємство, а з 6-го дня – фонд соціального страхування.

301. При розрахунку допомоги на випадок тимчасової непрацездатності підприємство-роботодавець оплачує:

1) робочі дні, що припадають на перші 5 календарних днів непрацездатності;

2) перші 5 робочих днів лікарняного;

3) робочі дні, починаючи з шостого дня непрацездатності;

4) календарні дні, починаючи з шостого дня непрацездатності.

 

302. Для визначення бар’єру надання соціальної пільги використовується показник:

1) прожиткового мінімуму;

2) мінімальної заробітної плати;

3) середнього заробітку;

4) сукупного доходу.

 

303. Податкова соціальна пільга з ПДФО не застосовується до інших доходів платника податку якщо:

1) він одночасно з основною роботою є приватним підприємцем;

2) він отримував благодійну матеріальну допомогу у звітному місяці;

3) він здійснював виплати за виконавчими листами;

4) він отримав кредит за місцем роботи.

304. Якщо дохід особи склав 900 грн., то утримання єдиного соціального внеску складуть:

1) 32,4 грн. ;

2) 3,24 грн. ;

3) 334,71 грн.;

4) 33,47 грн..

 

305. Трудовий договір може бути:

1) безстроковим;

2) строковим;

3) безстроковим або строковим;

4) Ваша відповідь.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.