Здавалка
Главная | Обратная связь

Які типи факторних моделей не знайшли відображення в наведеній змішаній моделі?у=(х12)*(х34)

1) адитивна;

2) мультиплікативна;

3) кратна;

4) змішана.

 

23. Рівень рентабельності можна відобразити через факторну модель:

1)адитивну;

2) мультиплікативну;

3) кратну;

4) змішану.

24. Валовий збір окремої культури можна виразити через факторну модель типу:

1) адитивну;

2) мультиплікативну;

3) кратну;

4) змішану.

 

25. До методів елімінування не відносять технічний прийом як:

1) метод ланцюгових підстановок;

2) кореляційний метод;

3) спосіб абсолютних різниць;

4) індексний метод.

 

26. За допомогою якого метода, окрім ланцюгових підстановок, можна проводити розрахунок впливу факторів, якщо економічна ситуація описана такою факторною моделлю: Р=а(в-с)?

1) абсолютних різниць;

2) пропорційного ділення ;

3) індексний;

4) правильної відповіді немає.

 

27. Як визначити вплив кількісного фактора (b) на зміну результативного показника ( )у моделі типу:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

28. Який з наведених алгоритмів вірно відображає методику визначення впливу фактора "b" на зміну результативного показника (Р) в моделі: y=a∙b∙c∙d (а, с, d - фактори).

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

29. Як визначити вплив фактору "а" у факторній моделі Р=а(b-с) на зміну результативного показника (Р)

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

30. Індекси не використовують для визначення впливу факторів на зміну результативного показника в моделях:

1) мультиплікативних;

2) кратних;

3) змішаних типу а:(b+с) ;

4) немає правильної відповіді.

 

31. До основних принципів організації економічного аналізу не входить:

1) чіткий розподіл зобов’язань з комплексного аналізу діяльності між окремими підрозділами, службами і працівниками;

2) забезпеченість економічності та ефективності аналітичної роботи;

3) регламентація і стандартизація аналітичної роботи;

4) планування виробничої програми підприємства.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.