Здавалка
Главная | Обратная связь

Як визначити трудомісткість 1 ц кормових одиниць?1) затрати праці на 1 га поділити на урожайність;

2) затрати праці на 1 ц корму помножити на урожайність;

3) затрати праці на 1 ц корму поділити на вміст в 1 ц кормових одиниць;

4) затрати праці на 1 ц корму помножити на вміст в 1 ц кормових одиниць.

 

44. З метою оцінки ступеню інтенсивності використання земель в господарстві необхідно:

1) розрахувати структуру посівних площ підприємства;

2) розглянути показники питомої ваги кожного виду угідь в площі с.-г. угідь і їх зміну по роках;

3) розрахувати показник виробництва валової продукції на 100 га с.-г. угідь;

4) розглянути динаміку площ окремих видів земельних угідь.

 

45. При аналізі структури посівних площ оптимальною вважається структура, яка дозволяє підприємству:

1) забезпечити всі внутрігосподарські потреби в продукції рослинництва;

2) виконати усі договірні зобов'язання, забезпечити внутрігосподарські потреби при умові мінімальних затрат праці і отримати максимум чистого прибутку;

3) отримати максимум виручки від реалізації продукції рослинництва;

4) виконати усі договірні зобов'язання підприємства по продукції рослинництва.

 

46. З метою оцінки економічної ефективності вирощування товарних культур необхідно розрахувати групу таких показників:

1) отримано доходу з 1 га, собівартість 1 ц, середня ціна реалізації 1 ц;

2) отримано з 1 га прибутку, затрати праці на 1 ц, урожайність;

3) отримано з 1 га кормових одиниць, доходу і трудомісткість;

4) отримано прибутку з 1 га і на 1 люд.-годину, затрати праці на 1 га, рівень рентабельності.

 

47. Для оцінки економічної ефективності виробництва кормових культур обчислюють такі показники:

1) одержано прибутку, чистого доходу з розрахунку на 1 ц кормових одиниць;

2) вихід кормових одиниць, перетравного протеїну, кормопротеїнових одиниць з 1 га, собівартість 1 ц кормових одиниць, затрати праці на 1 ц кормових одиниць;

3) вихід з 1 га кормових одиниць, прибутку, собівартість 1 ц кормів, затрати праці на 1 ц кормів;

4) урожайність, собівартість 1 ц кормових одиниць, затрати праці на 1 ц кормових одиниць.

 

48. При оцінці економічної ефективності товарних с.-г. культур рівень рентабельності визначається як:

1) добуток урожайності на ціну;

2) часне від ділення грошово-матеріальних витрат на 1 га на урожайність;

3) добуток ціни на затрати праці на 1 га;

4) часне від ділення прибутку на 1 га на матеріально-грошові витрати на 1 га.

 

49. При оцінці економічної ефективності вирощування товарних с.-г. культур прибуток на 1 га визначається як:

1) добуток урожайності на різницю між ціною і собівартістю 1 ц;

2) добуток урожайності на собівартість;

3) часне від ділення витрат на 1 га на урожайність;

4) сума виручки від реалізації і витрат.

 

50. З метою оцінки економічної ефективності вирощування кормових культур необхідно взяти вихідні дані:

1) за планом звітного року;

2) фактичні за звітний період;

3) фактичні за попередній рік;

4) в середньому за 3-5 років.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.