Здавалка
Главная | Обратная связь

Оцінка суттєвості в аудиті       
   
@
 
 

 

 


Кількісна оцінка суттєвості

 

 

 


Тестування системи бухгалтерського обліку представляє собою......................................................................................і дозволяє:

-....................................................................................................

-....................................................................................................

Тестування системи внутрішнього контролю представляє собою......................................................................................і дозволяє:

-....................................................................................................

-....................................................................................................


3. Загальний план аудиту, програма аудиту

@
На І-му етапі планування - попереднє планування – вивчається ...............................................................................................

       
   
 
 

 


Підхід до планування перевірок постійних і нових клієнтів має певні відмінності:

-....................................................................................................

-....................................................................................................

В загальному плані (ІІ етап планування) аудитор описує очікуваний обсяг і ведення аудиторської перевірки.

       
 
   
@
 

 


Загальний план аудиту конкретизується його програмою.

     
 
 
 
Аудитор повинен розробити та документально оформити програму аудиту, яка визначає характер, час і обсяг запланованих аудиторських процедур, необхідних для виконання загального плану аудиторської перевірки.  

 

 


У програмі оцінюється ризик внутрішнього контролю та ризик не виявлення суттєвих помилок у звітності.

Програму можна складати як за всіма розділами аудиту, так і на кожен розділ аудиту окремо. Однак, оскільки збір аудиторських свідчень здійснюється кількома співробітниками, аудиторські програми доцільно складати на кожен розділ аудиту окремо.

 
 

 

 


@
Заголовок програми аудиту:

Організація, яку перевіряють -
Період аудиту -
Кількість людино-годин -
Керівник аудиторської групи -
Склад аудиторської групи -
Аудиторський ризик -
Рівень суттєвості -
    № пор.   Перелік перевіряємих питань та (або) аудиторських процедур за розділами аудиту Посилан-ня на ауди- торські процеду-ри: (тести, методики тощо) Період прове-веден-ня Ви-кона-вець Звітні та робочі доку- менти ауди-тора     При-мітки
               

!В окремих випадках як до загального плану аудиту, так і до програми можливе внесення змін, які, в свою чергу, оформлюються за аналогією до основного документа. В таких змінах обґрунтовуються .........................................................................©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.