Здавалка
Главная | Обратная связь

Фактори впливу на обсяг вибірки 

Фактори Оцінка
Допустимий ризик Чим нижче ризик, тим більше обсяг вибірки
Довіра до внутрішнього контролю Чим вище довіра, тим менше обсяг вибірки
Значення помилки Чим вище значення, тим більше обсяг вибірки
Передбачений розмір помилок і частота їх виникнення Чим вище розмір і частка виник­нення, тим більше обсяг вибірки
Наявність групування однорідної інформації Наявність групування знижує обсяг вибірки
Число одиниць інформації, що перевіряється

@
Чим вище число одиниць, тим більше обсяг вибірки

 

Визначення обсягу вибірки по суті:

Ризик вибірки, % Допустима помилка вибірки, %
Обсяг вибірки (при одному відхиленні), елементів
Збільшення обсягу вибірки (на одне додаткове відхилення), елементів
1-10
                                                 

 

Обсяг вибірки розраховується за наступною формулою:

 

 
 

 

 


та включає наступні компоненти:

 

О – обсяг вибірки, елементів;

С – загальна сума сальдо або обороту рахунку, що перевіряється;

КР – коефіцієнт ризику, що залежить від ризику вибірки;

ДОП – допустима помилка вибірки, грн.

 

Взаємозв’язок між коефіцієнтом ризику і ризиком вибірки:

 

Ризик вибірки, % 2,5 1,0
Коефіцієнт ризику (КР) 1,61 1,90 2,31 3,00 3,69 4,61

 

Для інтерпретації результатів вибірки необхідно:

1. Проаналізувати кожну помилку, що була знайдена у вибірці.

2. Екстраполювати отримані результати на всю генеральну сукупність

3. Оцінити ризик вибірки.

 

þПитання для обговорення

1. В чому полягає мета планування аудиту?

2. Скільки основних стадій охоплює процес планування? Які?

3. Охарактеризуйте кожну стадію планування аудиту.

4. Що означає в аудити поняття „суттєвість”?

5. Що таке „аудиторський ризик”?

6. З яких елементів складається аудиторський ризик?

7. Що таке „загальний план аудиту”? Для чого він призначений та які питання охоплює?

8. Що таке „програма аудиту”? Для чого вона призначена та які питання охоплює?

9. Що таке „аудиторська вибірка”?

10. Які бувають види вибіркових перевірок?

11. Яким чином розраховують обсяг аудиторської вибірки?

12. Якими бувають методи вибіркової перевірки?
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.