Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ       
   
 
 

 


¨ Рекомендована література:

 

Основна: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 31

Додаткова: 33, 35, 36, 37, 42, 41, 43, 46, 47, 48, 52

Інтернет-ресурси: 64, 66, 67

 
 
Ключові слова та поняття:

 

 


Система внутрішнього контролю, середовище контролю, система бухгалтерського обліку, процедури контролю, розмежування повноважень, внутрішній аудит.

 

Внутрішній контроль та його характеристика

Внутрішній контроль являє собою…..………………………

…………………………………………..…………………………...…………………………….………………………………………………… ………………………………………………………………………

Основними завданнями системи внутрішнього контролю являються:

1) попередження відхилень, які можуть виникнути внаслідок неефективних дій системи бухгалтерського обліку

2) …………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………. …

Структура системи внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю складається з наступних елементів:

Ø Система бухгалтерського обліку

Ø

@
Середовище контролю

Ø Процедури контролю

Середовище контролю являє собою …………………………..

…………………………………………………………………………

Фактори, які впливають на середовище контролю:

o Організаційна структура суб’єкта

o ……………………………………………………………

o ……………………………………………………………

o ……………………………………………………………

o ……………………………………………………………

 

Система бухгалтерського обліку на підприємстві – політика і процедури, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

Система бухгалтерського обліку підприємства являє собою сукупність …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Записи бухгалтерського обліку мають здійснюватися у відповідності з наступними принципами:

1) ……………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………….

Принципи, визначені чинним законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку мають бути деталізовані в Обліковій політиці підприємства, яка затверджується наказом керівника і має бути послідовною і стабільною протягом усього періоду існування підприємства.

 

 Процедури контролю.

@


Процедури внутрішнього контролю мають бути спрямовані на реалізацію його завдань.

До процедур системи внутрішнього контролю належать:

1) забезпечення розподілу обов’язків працівників щодо зберігання активів, їх обліку та санкціонування операцій з ними

2) ………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………….

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.