Здавалка
Главная | Обратная связь

Згідно із Методичними рекомендаціямиАудиторської палати України:

 

  

 

     
 
Експертом може бути особа, яка: ü запропонована підприємством, що перевіряється; ü запропонована аудитором; ü найнята підприємством; ü найнята аудитором
 
 

 

       
 
   
@
 

 


На випадок залучення аудиторів до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів розроблено Аудиторською палатою України у відповідності з Конституцією України та на підставі Кримінально-процесуального кодексу України і Закону України "Про аудиторську діяльність", Закону України "Про судову експертизу" та інших нормативно-правових актів розроблено Методичні рекомендації аудиторам.

Рекомендації окреслюють правила поведінки аудиторів при отриманні повістки чи іншого звернення особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або судді щодо залучення їх до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів.

Органи дізнання та органи досудового слідства можуть виступати замовниками аудиторських послуг у разі проведення до слідчої перевірки суб'єкта господарювання (до порушення кримінальної справи).

У цьому випадку суб'єкт аудиту має право надавати аудиторські послуги, результатом виконання яких є:

ü аудиторський висновок про фінансову звітність;

ü аудиторський висновок про іншу інформацію в документах що містять перевірені фінансові звіти;

ü аудиторський висновок по виконанню завдань з аудиту спеціального призначення;

ü аудиторський висновок з огляду фінансових звітів;

ü аудиторський звіт з виконання погоджених процедур або аналогічні висновки;

ü експертне заключення;

ü письмова консультація;

ü інші роботи згідно статті 3 Закону України "Про аудиторську діяльність".

 

þ Питання для обговорення

 

1. Дайте визначення поняття "аудиторські докази".

2. За якими ознаками класифікують аудиторські докази?

3. Яка існує залежність між аудиторським ризиком і аудиторськими доказами?

4. Який МСА регламентує питання щодо аудиторських доказів?

5. Яка існує залежність між обґрунтованістю висновків і економічністю аудита?

6. Які джерела аудиторських доказів?

7. Які фактори впливають на достатність і необхідність аудиторських доказів?

8. Охарактеризуйте процедури одержання аудиторських доказів.

9. Назвіть об’єкти тестування для одержання аудиторських доказів.

10. Яких пріоритетів щодо аудиторських доказів повинен дотримуватись аудитор?

11. Що означає поняття „експерт” в аудиті?

12. Що означає поняття „свідок” в аудиті?

13. Що означає поняття „спеціаліст” в аудиті?


@
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.