Здавалка
Главная | Обратная связь

Класифікація робочих документів аудитораФорма, зміст та обсяг аудиторської документації залежать від таких чинників, як:

 

 

ü характер аудиторських процедур, які слід виконати;

ü ідентифіковані ризики суттєвих викривлень;

ü ступень судження, потрібно під час виконання роботи та оцінки її результатів;

ü важливість отриманих аудиторських доказів;

ü характер та обсяг ідентифікованих винятків;

ü потреба документувати висновок або основу для висновку у разі, якщо їх важко визначити, розглядаючи документацію про виконану роботу або отримані аудиторські докази;

ü методологія та використаний інструментарій аудиторської перевірки.

Однак документування кожного питання, що його розглядає аудитор під час аудиту, не потрібно і не можливо практично.

! До складу робочих документів входять:

· Докази процесу планування, включаючи програми аудиту та будь-які зміни до них;

· Аналіз операцій і залишків;

· Аналіз важливих показників та тенденцій;

· Ідентифіковані та оцінені ризики суттєвих викривлень на рівні фінансових звітів та тверджень;

·

@
Інформація, що стосується розуміння суб’єкта господарювання та його середовища включно з внутрішнім контролем, наприклад:

 

 

ü Інформація, що стосується правової форми та організаційної структури суб’єкта господарювання;

ü Копії важливих юридичних документів, угод, протоколів або витяги з них

ü Інформація щодо галузі промисловості, економічного та законодавчого середовища

· Витяги з посібника з внутрішнього контролю суб’єкта господарювання;

· Опис типу, часу та обсягу аудиторських процедур, виконаних у відповідь на ризики на рівні тверджень, та результати цих процедур;

· Докази, що робота асистентів була виконана під наглядом і перевірена;

· Вказівки на те, хто й коли виконував аудиторські процедури;

· Детальна інформація про процедури, застосовані до компонентів, фінансові звіти яких перевіряє інший аудитор;

· Копії протоколів спілкування та листування з іншими аудиторами, експертами та іншими третіми сторонами;

· Копії листів або записок з питань аудиту, повідомлених або обговорених із суб’єктом господарювання, зокрема умови, завдання й суттєві недоліки внутрішнього контролю;

· Листи з поясненнями управлінського персоналу, одержані від суб’єкта господарювання;

· Висновки аудитора з суттєвих аспектів аудиторської перевірки, включаючи те, як були розв’язані або враховані винятки чи незвичайні події, виявлені за допомогою аудиторських процедур;

· Копії фінансових звітів та аудиторського висновку.

 

Усні пояснення самі по собі не є достатнім підтвердженням роботи, виконаної аудитором, чи висновків, до яких він дійшов, але їх можна використовувати для пояснення або уточнення інформації, що міститься в документації.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.