Здавалка
Главная | Обратная связь

Який документ надає право на відображення податкового кредиту?а) касовий чек;

б) податкова накладна;

в) товарно-транспортна накладна.

 

13. Виберіть правильну відповідь.
Податкову накладну заповнюють у:

а) двох примірниках;

б) трьох примірниках;

в) чотирьох примірниках.

 

3. Задача

 

Визначити суму, перераховану в Пенсійний фонд України суму єдиного соціального внеску, якщо протягом звітного місяця нараховано заробітну плату штатним працівникам:

Іваненко І.І. -1150 грн.;

Сидоренко П.П. – 1200 грн.;

Степаненко С.О. – 2700 грн.;

Петренко Г.В. – 2400 грн.

Крім того виплачено Титеренко А.К. за надані послуги згідно з договором ЦПХ – 1800 грн.

4. Задача

ТзОВ « Нива» займається виробництвом та реалізацією с/г продукції як на власній, так і орендованій землі. Площа ріллі – 60 га., багаторічних насаджень – 10 га. Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку, якщо вартість 1 га. ріллі на 01.01 1995р. склала 2500 грн., а землі під багаторічні насадження – 12000 грн.

Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку

 

Білет 3

 

  1. Сукупний оподаткований дохід для платників податку на доходи фізичних осіб.

 

  1. Тестове завдання

 

1. Виберіть неправильну відповідь.

Податок - це:

а) обов'язковий платіж;

б) штраф;

в) джерело доходів бюджету.

 

2. Виберіть правильну відповідь.

Податки в Україні повинні встановлюватись:

а) судовою владою;

б) виконавчою владою;

в) законодавчою владою;

 

3. Виберіть правильну відповідь.
Податкова система - це:

а) сукупність організацій, що контролюють податки;

б) сукупність видів податків;

в) сукупність осіб, що сплачують податки.

 

4. Виберіть правильну відповідь.
Податки повинні бути стягнені у:

а) визначених місцевою владою розмірах;

б) встановленому законом обсязі;

в) інша відповідь.

 

5. Виберіть правильну відповідь.

Платник податку - це:

а) особа, яка розраховує необхідний розмір податку;

б) особа, чиї кошти надходять до бюджету;

в) особа, яка здійснює сплату податку до бюджету.

 

6. Виберіть правильну відповідь.

До прямих податків відносять:

а) акцизний податок;

б) податок на додану вартість;

в) податок на прибуток підприємств.

 

7. Виберіть правильну відповідь.

До принципів побудови податкової системи України включено:

а) загальність;

б) єдність;

в) гласність.

 

8. Виберіть правильну відповідь.

До принципів побудови податкової системи України включено:

а) компетенцію;

б) стабільність;

в) прогресивність.

 

9. Виберіть правильну відповідь. Ставки податків встановлюють:

а) Державна податкова адміністрація України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України;

г) Конституційний суд України.

 

10. Виберіть неправильну відповідь.

Податкові пільги — це:

а) зниження ставок податку;

б) зменшення об'єкта оподаткування;

в) перекладання податку на споживачів товарів.

 

 

11. Виберіть правильну відповідь.
Об'єкт оподаткування - це:

а) явище чи подія, після настання якої виникає необхідність сплати податку;

б) особа, яка зобов'язана сплачувати податки;

в) розмір сплаченого податку.

 

12. Виберіть неправильну відповідь.
Ставки податків можуть бути встановлені у:

а) гривнях;

б) євро;

в) кілограмах;

г) відсотках.

  1. Задача

Визначити суму єдиного соціального внеску, перераховану до Пенсійного фонду, якщо протягом звітного періоду підприємством здійснено такі види виплат:

1) основна та додаткова заробітна плата – 45000 грн.;

2) оплата щорічних та додаткових відпусток - 6000 грн.;

3) компенсація за невикористані відпустки – 1000 грн.;

4) вартість путівки на санаторно – курортне лікування – 800 грн.;

5) вартість туристичної путівки – 1500 грн.;

6) вихідна допомога – 370 грн.;

7) дивіденди – 1000 грн.

Заробітна плата кожного працівника перевищує суму мінімальної заробітної плати на місяць.

 

  1. Задача

ПАФ « Смерічка» розташовані і займаються сільськогосподарським виробництвом у гірській зоні. Площа ріллі – 40 га.

Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку, якщо вартість 1га. ріллі становить – 4250 грн.

 

 

Білет 4

  1. Податкова знижка для платників податку на доходи фізичних осіб.
  2. Тестове завдання

1. Виберіть правильну відповідь.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.