Здавалка
Главная | Обратная связь

Що входить до доходу, який враховується при обчисленні об’єкта оподаткування?а) доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

б) надмірно сплачені податки;

в) вартість майна, що надійшла у вигляді прямих інвестицій;

г) доходи від реалізації продуктів спеціального дитячого харчування.

 

2. Виберіть правильну відповідь.

Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються з:

а) вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за звітний місяць;

б) доходів від операційної діяльності;

в) інших доходів.

 

3. Виберіть правильну відповідь.

Дата збільшення податкових доходів - це:

а) зарахування коштів від покупця або відвантаження товарів (дата події, яка сталася раніше);

б) дата переходу покупцеві права власності на товар;

в) відвантаження товарів з обов'язковою їх оплатою.

 

4. Виберіть правильну відповідь.

До податкових доходів підприємства належать:

а) вартість відвантажених товарів і послуг, результатів робіт, раніше оплачених;

б) кошти, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги;

в) вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді.

 

5. Виберіть правильну відповідь.

При здійсненні товарообмінних операцій валовий дохід виникає на:

а) дату відвантаження товарів, виконання робіт, послуг;

б) дату оприбуткування товарів, отримання результатів робіт, послуг;

в) дату відвантаження товарів, виконання робіт, послуг, якщо цій події передувало отримання товарів.

 

6. Виберіть правильну відповідь.

Доходи в процесі здійснення товарообмінних операцій визначають виходячи з:

а) договірної ціни;

б) останньої ціни реалізації товару;

в) договірної ціни, але не нижчої від звичайної.

 

7. Виберіть правильну відповідь.
Звичайна ціна - це:

а) найвища ціна реалізації;

б) найнижча ціна реалізації;

в) ціна продажу товарів (включаючи суми нарахованих процентів, вартість валюти), яку можна отримати від не пов'язаної особи при звичайних умовах ведення господарської діяльності.

 

8. Виберіть правильну відповідь.

Платнику тимчасово зменшувати дохід, який враховується при обчислені об’єкта оподаткування:

а) заборонено;

б) дозволено за умови звернення із заявою до арбітражного суду;

в) дозволено за письмовим повідомленням покупця щодо прострочення термінів оплати.

 

9. Виберіть правильну відповідь.
Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи:

а) суми попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

б) дохід після вирахування з нього амортизаційних відрахувань;

в) дохід після вирахування з нього доходів, вилучених за своїм змістом зі складу валових доходів з метою оподаткування.

 

10. Виберіть правильну відповідь.

До складу загальновиробничих витрат відносяться:

а) витрати на охорону праці;

б) нереальна кредиторська заборгованість;

в) акцизний податок.

 

3. Задача

 

Визначити суму ПДВ, сплачену до бюджету за результатами роботи підприємства, якщо протягом звітного кварталу здійснено господарські операції:

1) 02.04 – отримано від постачальника товари на суму 6000 грн. (без ПДВ). Товари повністю оплачено 03.04. Податкову накладну отримано

2) 06.04 – надано експедиторські послуги на суму 3000 грн., в т.ч. ПДВ.

3) 07.04 – отримано аванс за товари в суму 15000 грн., в т.ч. ПДВ.

4) 15.04 – імпортовано товари загальною вартістю 1500 євро за курсом 6,1 грн. за євро. Мито склало 550 грн. На суму ПДВ, нарахованого на митниці, виписано податковий вексель з терміном погашення 31.05. Вексель погашено вчасно.

5) 12.05 – придбано основні засоби, що не підлягають амортизації, на суму 10000 грн. ( крім того ПДВ). Податкову накладну отримано

4. Задача

ТзОВ «Алмаз» у грудні 20__року ввозить на територію України вина ігристі на суму 30 тис. доларів США. Ввізне мито - 60%. Курс НБУ 1 долара США – 5,5 грн. Ставка акцизного збору – 30%.

Визначити суму акцизного збору.

 

 

Білет 8

1. Податкові соціальні пільги для платників податку з доходів фізичних осіб.

2. Тестове завдання

1. Виберіть правильну відповідь.
Доходи підприємства обчислюють:

а) враховуючи акцизний податок;

б) враховуючи податок на додану вартість;

в) не враховуючи акцизний податок та податок на додану вартість.

 

2. Виберіть правильну відповідь.

Мета здійснення податкового обліку доходів - це:

а) контроль за надходженням грошових коштів;

б) контроль за відвантаженням товарно-матеріальних цінностей;

в) контроль за формуванням достовірності складу валових доходів.

 

3. Виберіть правильну відповідь.

Основна діяльність суб'єкта підприємницької діяльності - це:

а) діяльність регулярна, постійна та суттєва;

б) діяльність, зазначена у засновницьких документах;

в) діяльність, дозволена міськими органами влади.

 

4. Виберіть правильну відповідь.

Доходи - це:

а) сума доходів від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

б) сума доходів від реалізації продукції, виконаних робіт (послуг) та результат від іншої реалізації;

в) сума доходів від реалізації продукції, виконаних робіт (послуг), результат від іншої реалізації та позареалізаційних результатів.

 

5. Виберіть правильну відповідь.

Ставка оподаткування доходів від страхової діяльності становить:

а) 0%;

б) 23%;

в) 20%.

 

6. Виберіть правильну відповідь.

Підприємства, які займаються страховою діяльністю, мають право:

а) здійснювати лише цей вид діяльності;

б) займатися додатковими видами діяльності, відображаючи резуль­тати у декларації про страхову діяльність;

в) займатися додатковими видами діяльності, при цьому відобра­жаючи результати у декларації про прибуток підприємства.

 

7. Виберіть правильну відповідь.

До доходу від страхової діяльності належать:

а) суми страхових внесків;

б) суми страхових премій;

в) суми зі страхування ризиків.

 

8. Виберіть правильну відповідь.
Об'єктом оподаткування прибутку є:

а) виручка від реалізації продукції мінус повна собівартість;

б) доходи мінус витрати;

в) дохід зменшений на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

 

9. Виберіть правильну відповідь.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.