Здавалка
Главная | Обратная связь

Які податки відносяться на витрати основного виробництва?а) правильна відповідь відсутня;

б) податок з реклами;

в) плата за землю.

 

10. Виберіть правильну відповідь.

За якими ставками розраховується прибутковий податок з юри­дичних осіб України?

а) пропорційними;

б) прогресивними;

в) регресивними;

г) змішаними.

 

3. Задача

Розрахувати суму доходу ВАТ ” Терра ” в податковому обліку за звітний квартал на основі даних:

1) виручка від реалізації продукції 582 тис. грн., в т.ч. акцизний збір – 75 тис. грн.;

2) чистий дохід від реалізації оборотних активів – 120 тис. грн.;

3) штрафи, отримані за рішенням суду – 25 тис. грн.;

4) емісійний дохід – 30 тис. грн.;

5) отримані дивіденди від нерезидентів – 12 тис. грн..

 

 

4. Задача

Підприємство «Рекона» у першому звітному періоді отримало в межах бартерного контракту товари від підприємства «Квітень» вартістю 2000 грн., крім того ПДВ – 400 грн. Податкова накладна надана. У другому звітному періоді підприємство «Рекона» відвантажило товар на суму 3000 грн., крім того ПДВ- 600 грн.

Загальна вартість поставки складає 3600 грн. Звичайна ціна відвантаженого товару складає 3200 грн., ПДВ – 640 грн.

Податкова накладна підприємству «Квітень» надана.

 

 

Білет 9

1. Об’єкти та суб’єкти оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Ставки податку та порядок його адміністрування.

2. Тестове завдання

1. Виберіть правильну відповідь.

Податок на прибуток 23%. У якому випадку підприємство буде знаходитися у більш вигідному становищі, якщо співвідношення між заробітною платою і прибутком становитиме, %:

а) 77 і 23;

б) 23 і 77;

в) 50 і 50.

 

2. Виберіть правильну відповідь.
Емісійний дохід - це:

а) різниця між ціною продажу цінних паперів та їх номінальною вартістю;

б) номінальна вартість випущених цінних паперів;

в) вартість майна, що надійшла у вигляді прямих інвестицій;

г) доходи від реалізації продуктів спеціального дитячого харчування.

 

3. Виберіть правильну відповідь.
Капітальний дохід - це:

а) суми перевищення балансової вартості над виручкою від реалізації основних фондів першої групи та нематеріальних активів;

б) різниця між проіндексованою і не проіндексованою вартістю основних фондів на початок звітного періоду;

в) неповернення заборгованості.

 

4. Виберіть правильну відповідь.

Доходи по операціях з цінними паперами перевищують видатки, різниця зараховується до:

а) доходів;

б) витрат;

в) взагалі не оподатковується.

 

5. Виберіть правильну відповідь.

Балансові збитки від перевищення видатків над доходами по операціях з цінними паперами сприяють:

а) зменшенню доходів майбутніх звітних періодів;

б) збільшенню доходів майбутніх звітних періодів;

в) збільшенню оподаткованого прибутку.

 

6. Виберіть правильну відповідь.

Виробники сільськогосподарської продукції сплачують податок на прибуток за підсумками:

а) звітного року;

б) кварталу;

в) місяця;

г) 6 місяців.

 

7. Виберіть правильну відповідь.

За зміною ставок податок на доходи фізичних осіб відносять до:

а) регресивного;

б) прогресивного;

в) пропорційного.

 

8. Виберіть правильну відповідь.

Суми податку на фізичних осіб, утриманого з громадян, перераховують до бюджету:

а) під час здачі квартального звіту підприємств;

б) під час одержання коштів на виплату заробітної плати у банках;

в) під час здачі податкової декларації.

 

9. Виберіть правильну відповідь.

До сукупного оподатковуваного доходу громадян включають:

а) суми одержаних аліментів;

б) суми сплачених аліментів;

в) суми подарунків.

 

10. Виберіть правильну відповідь.

Сукупний оподатковуваний дохід громадян повинен включати:

а) вартість успадкованого майна;

б) вартість подарованого юридичною особою майна;

в) вартість подарованого фізичною особою майна.

 

5. Задача

За даними підприємства „Ветор” визначити суму витрат, які враховуються під час визначення бази оподаткування, за звітний квартал:

1) придбано матеріали для виробничих потреб на суму 360 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 60 тис. грн.;

2) нараховано заробітну плату персоналу підприємства – 96 тис. грн., сума утримань з неї склала 22 тис. грн.;

3) придбано торговий патент на суму 8 тис. грн.;

4) виплачено дивіденди резидентам України – 10 тис. грн.;

5) сплачені податки і збори:

- за першу реєстрацію транспортного засобу – 1 тис. грн.

- плата за землю – 2 тис. грн.;

- єдиний соціальний внесок – 13,8 тис. грн.;

6) сплачені штрафів та неустойок за рішення сторін договорів – 4,2 тис. грн.;

7)продано основних засобів групи 1 на суму 12,6 тис. грн., балансова вартість їх на початок звітного кварталу складала 18,3 тис. грн.;

8) проведено презентацію нової продукції підприємства, витрати склали 2 тис. грн.;

9) оподаткований прибуток за попередній рік -980 тис. грн.

 

4. Задача

На основі вихідних даних ТОВ "Спецтехприлад":

- визначити суму ПДВ до сплати в бюджет

Господарські операції за звітний період

Зміст господарських операцій Сума, грн.
Виставлено рахунок №2020 від 9.01. 200_ р. ТзОВ "Фенікс" за виконані ВМР (вартість робіт без ПДВ)(виписана податкова накладна №13 від 9.01.200_р. ПДВ Всього до оплати
Надійшла згідно з платіжним дорученням №10 від 10.01. 200_ р. попередня оплата від ТзОВ "Інфотехцентр" за монтаж обладнання в т.ч. ПДВ. Виписана податкова накладна №14 від 10.01 200 р.
Отримано згідно з платіжним дорученням №14 від 11 .01 .200_ р. кошти на розрахунковий рахунок від ТзОВ "Фенікс" Податкова накладна виписана 09.01.20__ р.
Проведено згідно з виставленим об'єднанням "Укрпошта" рахунком №11 від 1 2.01 .200 р. передплату газета "Все про бухгалтерський облік"
Отримана сума відшкодування за понесені застраховані збитки
Перераховано ВАТ "Метал" згідно з платіжним дорученням №1 9 від 13.01.200_ р. грошові кошти за сталь круглу, яка ще не отримана в т.ч. ПДВ. Податкова накладна отримана
  Списують витрати на відрядження, підтверджені відповідними документами
  Отримано від ВАТ "Метал" за податковою накладною №1 8 від 1 7.01 .200_ р. сталь круглу, що попередньо оплачена на суму (вт.ч. ПДВ)
  За рішенням арбітражного суду отримано від МП «Вікторія» штрафи за несвоєчасну оплату виконаних робіт
Нарахована амортизація на основні засоби

 

ВАРІАНТ 10

 

1. Платники, об’єкти, ставки оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком.

2. Тестове завдання

1. Виберіть правильну відповідь.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.