Здавалка
Главная | Обратная связь

У яких одиницях вимірюється збір за першу реєстрацію транспортного засобу?а) євро;

б) гривнях;

в) доларах США.

4.Виберіть правильну відповідь.

Місцеві податки і збори в Україні встановлюють за складом:

а) Верховна Рада;

б) Кабінет Міністрів;

в) місцеві органи влади.

 

5. Виберіть правильну відповідь.

За зміною ставок податок на доходи фізичних осіб відносять до:

а) прогресивного;

б) пропорційного;

в) регресивного.

 

6. Виберіть правильну відповідь.

Податковим періодом для збору за першу реєстрацію транспортного засобу є:

а) місяць;

б) квартал;

в) рік.

 

7. Виберіть правильну відповідь.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу сплачують:

а) під час реалізації товару, виготовленого із використанням місцевої символіки;

б) під час декларування доходів осіб, що використали місцеву символіку з комерційною метою;

в) під час одержання дозволу на використання місцевої символіки з комерційною метою.

 

8. Виберіть правильну відповідь.

Від оподаткування податком з реклами звільняють:

а) рекламу дитячих товарів;

б) рекламу благодійних заходів;

в) рекламу на будинках.

 

9. Виберіть правильну відповідь.
Готельний збір не сплачують:

а) при оренді готельних номерів під офіси;

б) при проживанні інвалідів;

в) при проживанні у кемпінгах.

10. Виберіть правильну відповідь.

До спеціального використання водних ресурсів відносять:

а) видобування та постачання водою населення;

б) використання води для виробничих потреб;

в) затвердження дозволу користуватись водними ресурсами.

 

3.Задача

Визначити сплачений податок на прибуток та суму ПДВ, сплачену до бюджету на основі даних про роботу підприємств у звітному кварталі:

1) нараховано заробітну плату робітникам – 1088 грн., адміністративному персоналу – 1884 грн. Заробітна плата кожного з працюючих складає суму більшу, ніж 150 грн.

2) придбано матеріали для виробництва на суму 2592 грн. ( з ПДВ);

3) залишок матеріалів на складі на початок періоду на суму 156 грн., на кінець періоду - на суму 2080 грн.;

4) оплачено послуги консалтингової фірми – 456 грн. ( з ПДВ );

5) сплачено податок на рекламу – 59 грн.;

6) інші виробничі потреби – 145 грн.;

Договірна ціна продукції ( з ПДВ) – 6450 грн.

 

ВАРІАНТ 11

1. База оподаткування податком на додану вартість. Бюджетне відшкодування ПДВ.

2. Тестове завдання

1. Виберіть правильну відповідь.

Не вноситься плата за спеціальне використання водних ресурсів:

а) при видобуванні підземної води, яка є сировиною при добуванні корисних копалин;

б) при використанні води ГЕС;

в) при перевезенні вантажів водним транспортом.

 

2. Виберіть правильну відповідь.

Об'єктом обчислення плати за спеціальне використання води є:

а) вартість робіт та послуг з постачання води;

б) обсяг використаної води;

в) одержання дозволу на видобування води.

 

3. Виберіть правильну відповідь.
Ліміт лісосічного фонду - це:

а) максимально допустимий обсяг деревини, який дозволяється заготовляти у лісовому фонді;

б) загальний обсяг деревини у країні;

в) загальний обсяг деревини у країні та річний імпорт деревини.

 

4. Виберіть правильну відповідь.

Заготівля ділової деревини дозволяється за наявності:

а) лісового квитка;

б) лісорубного квитка;

в) заяви лісокористувача.

 

5. Виберіть правильну відповідь.

Розмір податку за землю сільськогосподарського призначення за­лежить від:

а) грошової оцінки землі;

б) місця розташування земельних ділянок;

в) того, хто виступає її власником;

г) рентабельності підприємства.

 

6. Виберіть правильну відповідь.
Що є об'єктом плати за землю?

а) земельна ділянка;

б) сума реалізації продукції;

в) прибуток від реалізації продукції;

г) ціна товару.

7. Виберіть правильну відповідь.

Збір за забруднення довкілля призначено для:

а) покарання порушників законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) фінансування програм з охорони довкілля.

 

8. Виберіть правильну відповідь.

Платники збору за забруднення довкілля - це:

а) суб'єкти підприємництва;

б) громадяни;

в) бюджетні організації;

г) підприємства та організації, що здійснюють викиди та скиди
шкідливих речовин.

 

9. Виберіть правильну відповідь.

Об'єктом нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища є:

а) викиди шкідливих речовин;

б) вартість продукції підприємства, при виробництві якої утворюються шкідливі речовини;

в) прибуток підприємства, що здійснює викиди шкідливих речовин.

 

10. Виберіть правильну відповідь.

Ліміт викидів речовин забруднення - це:

а) гранично припустима величина викиду;

б) фактичний обсяг викидів;

в) максимальний рівень викидів, який не становить реальної загрози для здоров'я людей.

3. Задача

Київський лікеро – горілчаний завод має три технологічні лінії, що дозволяють випускати горілку в пляшках різної місткості. Тривалість робочого дня -8 годин. Завод працює за п’ятиденним графіком. Визначити суму акцизного збору, яку підприємство сплатить за виготовлену та відвантажену протягом червня продукцію, якщо ставка збору з 1 л 100% - го спирту складає 16 грн.

Код товару Назва товару Кількість продукції, виготовленої за одну годину, пляшок Місткість пляшки, л Вміст спирту,%
Горілка 0,5
Горілка 0,2
Горілка 0,75

 

 

ВАРІАНТ 12

1. Оподаткування за нульовою ставкою податком на додану вартість. Операції, що звільнені від оподаткування.

2. Тестове завдання

1. Виберіть правильну відповідь.

Критерій переходу до платників єдиного податку - це:

а) кількість працівників;

б) вартість реалізованої продукції;

в) вартість основного капіталу.

 

2. Виберіть правильну відповідь.

Обсяг реалізованої продукції юридичної особи, який обмежує перехід до сплати єдиного податку, становить:

а) 250 тис. грн;

б) 500 тис. грн;

в) 1 млн. грн.

 

3. Виберіть правильну відповідь.

Кількість працівників підприємства, яка обмежує перехід до сплати єдиного податку, становить:

а) 10чол.;

б) 25 чол.;

в) 50чол.;

г) 100чол.

 

4. Виберіть правильну відповідь.
Ставки єдиного податку становлять:

а) 6;

б) 10;

в) 20.

 

5. Виберіть правильну відповідь.

Вид діяльності, при якому заборонено переходити до єдиного податку, - це:

а) торгівля;

б) банківська діяльність;

в) страхування.

6.Виберіть правильну відповідь.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.