Здавалка
Главная | Обратная связь

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ СЕСІЙСесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що проводяться у період між пленарними засіданнями.

Постійна комісія може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли є доручення ради невідкладно підготувати проект рішення, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Перша сесія новообраної обласної ради скликається обласною територіальною виборчою комісією, і веде її голова обласної територіальної виборчої комісії до обрання голови ради.

Після обрання голови обласної ради для підготовки або уточнення Регламенту обласної ради, підготовки пропозицій щодо порядку денного продовження роботи першої сесії, формування її робочих органів тощо, оголошується перерва в роботі першої сесії на певний термін, але не більше ніж на 15 днів, визначений депутатами шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу ради.

Після закінчення оголошеної перерви продовжується робота сесії, де на пленарному засіданні завершується розгляд організаційних питань.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної обласної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів ради обласною територіальною виборчою комісією може створюватися робоча група з числа новообраних депутатів ради.

Наступні чергові і позачергові сесії ради скликаються головою обласної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради в порядку, визначеному пунктом 2.1.7. цього Регламенту.

Позачергові сесії ради скликаються також за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради з зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано. В цьому випадку голова ради видає розпорядження про скликання позачергової сесії з дотриманням вимог пункту 2.1.7. цього Регламенту.

Якщо у голови ради є обгрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-х денний термін доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками голови ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-х денний термін.

Сесія ради скликається за розпорядженням голови ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Інформація про місце і час проведення засідань ради, а також про місце і час реєстрації депутатів повідомляється в обласних газетах та інших засобах масової інформації.

Окрім цього, за пропозицією голови обласної ради, депутатам обласної ради, народним депутатам України, а також іншим запрошеним, надсилаються письмові повідомлення.*

У разі, якщо голова обласної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами обласної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

У цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як однією третиною депутатів, або рішення постійної комісії, підписане її головою, оприлюднюються з дотриманням вимог п.2.1.6. цього Регламенту.

Пленарні засідання, як правило, проводяться в сесійній залі обласної ради. В разі потреби пленарне засідання може бути скликане в іншому населеному пункті області (виїзна сесія) за ініціативою голови ради, постійних комісій та за рішенням колегії ради. За рішенням більшості депутатів або за пропозицією, підтриманою однією третиною депутатів ради, для вирішення питань господарського і соціально-культурного життя можуть проводитися спільні пленарні засідання з місцевими радами та громадськими організаціями Чернівецької області і з обласними радами інших областей. Такі об’єднані пленарні засідання проводяться за згодою сторін.

Пропозиції щодо питань на розгляд наступних сесій ради вносяться головою ради, його заступниками, постійними комісіями ради, депутатами, головою обласної державної адміністрації в межах його компетенції не пізніш як за місяць до відкриття чергової сесії.

Тези доповідей і співдоповідей з основних питань, подані одночасно з пропозиціями до порядку денного сесій, публікуються в засобах масової інформації.

Узагальнені пропозиції голова ради подає на розгляд колегії ради для прийняття відповідного рішення у визначений пунктом 2.1.12 цього Регламенту строк. Пропозиції, внесені пізніш як за місяць до відкриття чергової сесії або під час чергової сесії, вносяться на її розгляд після їх попереднього розгляду відповідною постійною комісією або колегією ради. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинна бути викладена у формі проекту рішення чи іншого документа та відповідати вимогам, викладеним у розділі 6.

Проект порядку денного готується виконавчим апаратом ради на основі проектів рішень та інших документів, поданих постійними комісіями, депутатами, головою обласної державної адміністрації, головою ради, попередньо розглядається колегією ради і повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до пленарного засідання ради.

На засідання колегії ради з формування проекту порядку денного сесії, в разі внесення питання, що є в компетенції обласної державної адміністрації, запрошується її представник.

До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається 1/3 депутатів від їх загальної кількості. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання із вже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну чергову сесію, приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.