Здавалка
Главная | Обратная связь

Кам’яний вік Мідно-кам’яний вік Бронзовий вікКІРКОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ОПОРНІ СХЕМИ

КЛАСИ

 

М. Ізмаїл – 2014


ЗМІСТ

 

 

Рекомендації автора щодо роботи з опорними схемами…………………………….....…….с. 3

 

Опорна схема. 6 клас. Стародавній час (150 тис. років тому – V ст.)…………….…..……с. 4

 

Опорна схема. 7 клас. Середні віки (V – XV ст.)………………………………………………….…...с. 6

 

Опорна схема. 8 клас. Ранній новий час (кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.)…………….……..с. 11

 

Опорна схема. 9 клас. Пізній новий час (кінець ХVІІІ – початок ХХ )………………..…….с. 19

 

Опорна схема. 10 клас. Новітній час. І період (1900 – 1939 рр.)……………………….……с. 22

 

Опорна схема. 11 клас. Новітній час. ІІ період (1939 р. – початок ХХІ ст.)………………с. 30


РЕКОМЕНДАЦІЇ АВТОРА ЩОДО РОБОТИ З ОПОРНИМИ СХЕМАМИ

 

Запропоновані автором опорні схеми створені для самостійної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Використання опорних схем полегшує засвоєння великого обсягу історичних знань, дозволяє охопити єдиним поглядом великий період історії, допомагає встановити причини та наслідки історичних подій, порівнювати однорідні події та явища, сприяє переводу вивченого матеріалу у довгострокову пам’ять. Робота за опорною схемою забезпечить учням вміння аналізувати історичну інформацію, співвідносити історичні події з періодом (епохою).

Опорні схеми складені за навчальним програмовим матеріалом 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів загальноосвітньої школи. В них закодовано основний зміст навчального матеріалу. Кожна опорна схема відображає історичні процеси в їх хронологічній послідовності. Взаємозв’язок історичних подій, їх причини та наслідки, наочно відображає математична позначка слідства: Þ, Ý, Ü, ß.

Робота з опорними схемами передбачає детальне вивчення змісту параграфів діючих шкільних підручників. До кожної опорної схеми додається список підручників, наприклад: І– Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Пед. преса, 2006. – 288 с.:іл., карти. ІІ– Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.: іл., карти. ІІІ– Лях Р.Д., Темирова Н.Р. История Украины. С древнейших времен и до ХV в. Учебник для 7-го кл. сред. шк. – К.: Генеза, 2000. – 336 с.: ил. Опорні схеми містять номери параграфів певного підручника, наприклад, в схемі 6 класу: трипільці – культура мальованої кераміки – §6 (І), §4-5 (ІІІ).

Опорні схеми містять об’єктивні факти, а отже, можуть бути використані з іншими підручниками з історії.

Опорні схеми також доцільно використовувати вчителями для систематизації навчального матеріалу на вступних та повторювально-узагальнюючих уроках для реалізації таких принципів узагальнення, як рух від абстрактного до конкретного, або ж від конкретного до абстрактного.


ОПОРНА СХЕМА

КЛАС

СТАРОДАВНІЙ ЧАС

(150 тис. років тому – V ст.)

Період від появи первісної людини до перших державних об’єднань

 

 

Література:

І– Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Пед. преса, 2006. – 288 с.:іл., карти.

ІІ– Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.: іл., карти.

ІІІ– Лях Р.Д., Темирова Н.Р. История Украины. С древнейших времен и до ХV в. Учебник для 7-го кл. сред. шк. – К.: Генеза, 2000. – 336 с.: ил.


Додержавний період

 

Кам’яний вік Мідно-кам’яний вік Бронзовий вік

«енеоліт» (ІІ – поч. І тис. до н. е.)

палеоліт (IV – ІІІ тис. до н.е.)

(150 тис. років тому – Х тис. до н. е.) - землероби §6 (І)

(культура мальованої кераміки – трипільці); §4-5 (ІІІ)

мезоліт - скотарі §7 (І)

(Х – VІ тис. до н.е.) (культури: ямна, катакомбна, зрубна, §6-7 (ІІІ)

білозерська, білогрудівська, шнурової кераміки)

неоліт

(VІ – ІІІ тис. до н.е.)

Культури:

- лінійно-стрічкова;

- буго-дністровська;

- дніпро-донецька;

- середньострогівська;

- ямково-гребінцева;

- сурська

§1, 2-3 (ІІІ)

 

Державний період

Залізний вік

(І тис. до н.е. – початок І тис.)

 

Кіммерійці Скіфи Грецькі міста-держави Сармати Праслов’яни

(ІХ –VІІ ст. до н.е.) (VІІІ ст. до н.е. – ІV ст.) (VІІ ст. до н. е. – ІV ст.) (ІІІ ст. до н.е. – ІV ст.) (ІІ ст. до н.е. – ІV ст.)

§38 (І), §8 (ІІІ) §38, 54 (І), §9 (ІІІ) §54 (І), §10 (ІІІ) §37 (І), §11-12 (ІІІ) §53 (І), §13 (ІІІ)

Культури:

- зарубинецька;

- черняхівська;

- венеди

 


склавіни анти

«Брама народів»©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.