Здавалка
Главная | Обратная связь

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХІХ ст.§1-10, 17, 18, 21-23, 30-33, 39-41 (І), §1-3, 5, 6, 8-14, 16-18, 20-30, 32-35 (ІІ)

 

Участь українського народу §3 (І), §5 (ІІ)

у війнах Російської імперії

 


з Францією (1812 р.) з Туреччиною (1806 – 1812 рр.),

(1828 – 1829 рр.)

ß ß

Поширення ідей Просвітництва Приєднання земель від Дністра до Дунаю

Але

важке становище народу §4 (І), §12 (ІІ)

ß

АНТИКРІПОСНИЦЬКА БОРОТЬБА §7 (І), §13 (ІІ)

 


20-30-ті роки ХІХ ст.: 50-ті роки ХІХ ст.:

- повстання селян та військових поселенців; - «Київська козаччина» (1855 р.);

- Устим Кармелюк (1812 – 1835 рр.) - «Похід у Таврію по волю» (1856р.)

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ 20-30-х років ХІХ ст.

 

 

Загальноросійський: Український: Польський

- Новгород-сіверський гурток (70-80-ті рр. ХVІІІ ст.); (1830 – 1831 рр.)

- масони; Þ - «Малоросійське таємне товариство» (1821 – 1822 рр.); §8 (І), §8 (ІІ)

- декабристи + - Товариство об’єднаних слов’ян (1823 – 1825 рр.); §8 (І), §8 (ІІ)

§8, 9 (І), §8 (ІІ)- Кирило-Мефодіївське братство (1846 – 1847 рр.) §8, 10 (І), §6, 14 (ІІ)

 

ß

Формується українська національна свідомість, українська нація §10 (І), §1, 2 (ІІ)

 

РЕФОРМИ §22, 23 (І), §20, 22 (ІІ)

 


- реформа управління державними - кріпацтво (1861 р.);

селянами (1839 – 1841 рр.); - реформи адміністративно-

- інвентарна реформа (1847 – 1848 рр.) політичного управління

60-70-ті роки ХІХ ст.

 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ 50-90-х років ХІХ ст.

 

 


Загальноросійський: Український: Польський

- утопічний соціалізм; - український соціалізм; (1863 – 1864 рр.)

- народництво; - хлопоманство; §30 (І), §27-28 (ІІ)

- марксизм; - громадівський рух;

- лібералізм - «Братство тарасівців»

§33 (І), §29-30 (ІІ) §30-32 (І), §26, 27-28, 29-30 (ІІ)

ß

Посилення русифікації:

- Валуєвський циркуляр (1863 р.);

- Емський наказ (1876 р.)

§31 (І), §27-28, 29-30 (ІІ)


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХІХ ст.

§12-18, 28, 29, 34-41, 48-51, 58-60 (І), §1, 2, 4, 7, 12, 13, 15, 19, 23-28, 31-35 (ІІ)

 

70-80-ті роки ХVІІІ ст.

реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ §12 (І), §4 (ІІ)

 

Але реформи припинилися

ß

Важке становище народу §12 (І), §12 (ІІ)

ß

І роки ХІХ ст.

АНТИКРІПОСНИЦЬКА БОРОТЬБА §13 (І), §13 (ІІ)

 

 

Закарпаття Буковина Галичина

- «холерні бунти»; - Лук’ян Кобилиця; - повстання селян;

- опришки - опришки - опришки

КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ §14 (І), §7 (ІІ)

 

Закарпаття Þ Галичина:

уніатські священики: - Михайло Левицький;

- Андрій Бачинський; - «Товариство галицьких греко-

- Іван Кутка; католицьких священників»;

- Олександр Духнович - «Руська Трійця»

 

 

РЕВОЛЮЦІЯ 1848 – 1849 рр.: §15 (І), §15 (ІІ)

- беззбройна боротьба (березень – травень 1848 р.);

- збройна боротьба (жовтень – листопад 1848 р.)

 

ß

ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.

АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НА ГАЛИЧИНІ

 

 


Москвофіли: Народовці: Радикали:

- Руська Рада - «Руська бесіда» (1861 – 1939 рр.); - РУРП (1890 – 1926 рр.);

(1870 – 1914 рр.); - «Просвіта» (1868 – 1939 рр.); - УНДП (1899 – 1919 рр.);

- язичіє - Товариство імені Тараса Шевченка - УСДП (1899 – 1939 рр.)

§34 (І), §25 (ІІ) (1873 – 1939 рр.); §37 (І), §31 (ІІ)

- «Народна рада» (1885 – 1899 рр.)

§35 (І), §31 (ІІ)

 

 

ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.

АКТИВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО РУХУ §38 (І)

селянський робітничий

 


ОПОРНА СХЕМА

КЛАС

Рр.

НОВІТНІЙ ЧАС

(з 1918 р.)

Інтербелум. Друга світова війна – початок ХХІ ст.

 

 

І період

Кінець Першої світової війни – (1918 – 1939 рр.) – початок Другої світової війни

Інтербелум

 

 

Література:

І –Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Підруч. для 9 кл. серед. шк. – К.: Генеза, 2000. – 424 с.: іл., карти.

ІІ –Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 – 1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – Вид. 3-тє, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.: іл.

ІІІ – Кульчицький С.В. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень/C. Кульчицький, Ю. Лебедєва. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл., карти.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.