Здавалка
Главная | Обратная связь

Велике переселення народів(ІV – VІІ ст.)

 

Готи Гуни Авари

(ІІ – IХ ст.) (375 р.) ß (VI ст.)

§55 (І) §55 (І) §14 (ІІІ)

виникли союзи племен

східних слов’ян

§1 (ІІ), §14 (ІІІ


ОПОРНА СХЕМА

КЛАС

Середні віки

(V – XV ст.)

Період формування та поширення феодальних відносин.

Поява, розвиток та занепад Київської Русі.

Встановлення іноземного володарювання

 

 

І етап – княжий (кінець V – середина XIV ст.)

ІІ етап – литовсько-польський (середина ХІV – початок XVIст.)

 

 

Література:

І– Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.: іл., карти.

ІІ– Лях Р.Д., Темирова Н.Р. История Украины. С древнейших времен и до ХV в. Учебник для 7-го кл. сред. шк. – К.: Генеза, 2000. – 336 с.: ил.

 


РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

(кінець V – середина ХІ ст.)

 

 

- Велике переселення народів;

- поява союзів племен східних слов’ян;

- формування та розквіт Давньоруської держави;

- запровадження та поширення християнства;

- формування та розвиток феодальних відносин.

 

ІV – VІІ ст.

Велике переселення народів

Готи Гуни Авари

(ІІ – IХ ст.) (375 р.) ß (VI ст.)

Виникли союзи племен

східних слов’ян

§1 (І), §13, 14 (ІІ)

ß

ХVІІІ – ХІХ ст. VІІІ – ІХ ст.

Сформувалися нації: Ü Мешкали племена:

- росіяни; Ü - ільмень, словени, кривичі, радимичі,в’ятичі;

- білоруси; Ü - дреговичі, полочани;

- українці Ü - дуліби (волиняни), древляни, поляни, сіверяни,

білі хорвати, тиверці,уличі §15 (ІІ)

ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА – КИЇВСЬКА РУСЬ

(кінець ІХ – середина ХІІ ст.)


Династія Києвичів (поляни):

Аскольд і Дір (60 – 80-і роки ІХ ст.) §2 (І), §16 (ІІ)

 

І період Династія Рюриковичів (варяги):

(кінець ІХ ст. – 972 рр.) Олег (882 – 912 рр.) §2 (І), §17 (ІІ)

Формування держави

Ігор (912 – 945 рр.) §2 (І), §17 (ІІ)

§2-6 (І), §15-18 (ІІ)

Ольга (945 – 964 рр.) §3 (І), §18 (ІІ)

 

Святослав (964 – 972 рр.) §3 (І), §18 (ІІ)

 

ІІ період Володимир Великий (980 – 1015 рр.) §7 (І), §19, 20 (ІІ)

(980 – 1054 рр.)

Розквіт держави

Ярослав Мудрий (1019 – 1054 рр.) §8 (І), §21 (ІІ)

§8-12 (І), §19-22 (ІІ)

 


ВИСОКЕ, АБО КЛАСИЧНЕ, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

(середина ХІ – середина ХІV ст.)

 

 

- Міжусобиці князів;

- політична роздробленість;

- монголо-татарська навала.

 

 

Ізяслав, Святослав, Всеволод (1054 – 1073 рр.)

 

Святослав, Всеволод (1073 – 1076 рр.)

 

Ізяслав (1077 – 1078 рр.)

 

Всеволод (1078 – 1093 рр.)

ІІІ період

(1054 – 1132 рр.) Святополк (1093 – 1113 рр.)

Міжусобна боротьба,

останнє піднесення 1097 р. – Любецький з’їзд

 

§13 (І), §23 (ІІ) ß

Удільні князівства (вотчини),

 

але

 

Володимир Мономах (1113 – 1125 рр.) §14 (І), §24 (ІІ)

 

Мстислав Володимирович (1125 – 1132 рр.) §14 (І)

 


ІV період

(1132 – 1380 рр.)

Політична роздробленість – Удільна Русь

§14-26 (І), §25-35 (ІІ)

15 земель-княжінь

- Полоцьке; ß Північно-Східна Русь:

- Турово-Пінське Україна - Смоленське;

ß - Муромо-Рязанське;

Білорусь - Володимиро-Суздальське;

- Новгородська земля

ß

Московська держава

Волинське Галицьке - Київське;

Ізяслав Мстиславич (1135 – 1151 рр.) Володимирко (1141 – 1153 рр.) - Чернігівське;

Володимир Мстиславич (1154 – 1157 рр.) Ярослав Осмомисл (1153 – 1187 рр.) - Переяславське;

Мстислав Ізяславич (1157 – 1170 рр.) §16 (І), §25, 31(ІІ) - Новгород-Сіверське

Роман Мстиславич (1170 – 1205 рр.) §15(І), §25 (ІІ)

ß ß

Галицько-Волинська державаМОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА

(1199 – 1392 рр.)(1223 р., 1237 – 1241 рр.)

Данило Романович Галицький (1238 – 1264 рр.)

§20, 22 (І), §32,33 (ІІ) ß

 

Василько Романович (1231 – 1269 рр.) ЗОЛОТООРДИНСЬКЕ ЯРМО

Лев Данилович (1264 – 1301 рр.) (1237 – 1380 рр.)

Юрій І Львович (1301 – 1308 рр.) §21, 22 (І), §27 (ІІ)

Андрій + Лев ІІ Юрійовичі (1308 – 1323 рр.)

Болеслав-Юрій ІІ (1325 – 1340 рр.) ß

§23-26 (І), §34 (ІІ)

В ХІV ст. – 250 удільних князівств.

ß

Київ – центр Русі.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.