Здавалка
Главная | Обратная связь

Павло Тетеря Іван Брюховецький(1663 – 1665 рр.) ß (1663 – 1668 рр.)

§24 (І), §16 (ІІ) §24 (І), §16 (ІІ)

1667 р.

Петро Дорошенко Андрусівське перемир’я Þ Петро Дорошенко

(1665 – 1676 рр.) (Річ Посполита – Московська держава) (1668р.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1672 р. але

Іван Самойлович Ü Бучацький мир Дем’ян Многогрішний –

(1676 – 1687 рр.) (Річ Посполита – Туреччина) (1668 – 1672 рр.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1681 р.

Юрій Хмельницький Ü Бахчисарайський мир Іван Самойлович

(1677 – 1681 рр.), (1685 р.) (Туреччина – Крим – Москва) (1672 – 1687 рр.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1686 р.

«Вічний мир» Іван Мазепа

(Річ Посполита – Московська держава) (1687 – 1709 рр.)

§29 (І), §17-18 (ІІ)

ß

1702 – 1704 рр.

Іван Мазепа Ü Повстання Семена Палія

(1704 – 1709 рр.) §30 (І), §21 (ІІ)


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХVІІІ ст.

ПІД ВЛАДОЮ Російської імперії

§28-33, 35, 38, 39 (І), 19-25 (ІІ)

 

 

Пилип Орлик – Ü Гетьманування Івана Мазепи Þ1708 р.Батурин

гетьман у вигнанні (1687 – 1709 рр.) 1709 р. Чортомлицьку Січ

(1710 – 1742 рр.) §29-31 (І), §21-22 (ІІ) §31 (І), §22 (ІІ)

ß

«Конституція» 1710 р. ß але

§32 (І), §23 (ІІ)

Гетьманування Івана Скоропадського 1711 р. засновано

(1708 – 1722 рр.) Олешківську Січ

§33 (І), §24-25 (ІІ) §28 (І), §19 (ІІ)

 


Р. Гетьманство

(Петро І)

ß

І Малоросійська колегія Þ Павла Полуботка

(1722 – 1727 рр.) (1722 – 1724 рр.)

§33 (І), 24-25 (ІІ) §33 (І), §24-25 (ІІ)

 

 

Р. Гетьманство відновлено

(Петро ІІ)

ß

Гетьманування Данила Апостола§33 (І), §24-25 (ІІ)

(1727 – 1734 рр.)

 

Р. Гетьманство

(Анна Іоанівна)

ß

«Правління гетьманського уряду» Þ 1734 р. засновано

(1734 – 1750 рр.) Підпільненську (Нову Січ)

§33 (І), §24-25 (ІІ) §38 (І), §24-25 (ІІ)

Р. Гетьманство відновлено

(Єлизавета Петрівна)

ß

Гетьманування Кирила Розумовського§35 (І), §24-25 (ІІ)

(1750 – 1764 рр.)

 

Р. Гетьманство

(Катерина ІІ)

ß

ІІ Малоросійську колегію Þ 04.06.1775 р. Нову Січ

(1764 – 1781 рр.) §38 (І), §24-25 (ІІ)

§35 (І), §24-25 (ІІ)


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХVІІІ ст.

ПІД ВЛАДОЮ Речі посполитої

§36, 37 (І)

 

Гніт: - політичний (влада поляків);

- національний (полонізація);

- релігійний (окатоличення);

- соціальний (кріпацтво)

 

ß

 

Зростає національно-визвольна боротьба

 

 

опришківський рух гайдамацький рух Þ Коліївщина

(перша половина ХVІІІ ст.) (ХVІІІ ст.) (1768 р.)

- Галичина; Правобережжя Правобережжя

- Північна Буковина; ß

- Закарпаття Максим Залізняк

ßІван Гонта

Олекса Довбуш

 


ЗМІНА ПОЛІТИЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ ст.

 

1768 – 1774 рр., 1787 – 1791 рр.

Російсько-турецькі війни

ß

Українські землі потрапили до складу

 


Австрійської імперії Російської імперії

Р. 1774 р.

Північна Буковина - Північне Причорномор’я

§37 (І) (від Дніпра до Південного Буга)

 

Р.

- Крим, Приазов’я

 

Р.

- Північне Причорномор’я

(від Південного Буга до Дністра)

§38 (І)

ß

Новоросійський край

ß

Заселення Північного Причорномор’я

(іноземні колоністи)

 

Наприкінці ХVІІІ ст.

Річ Посполиту розділили Австрійська імперія, Пруссія та Російська імперія

ß

Українські землі потрапили до складу

 


Австрійської імперії Російської імперії

Р. (І поділ) 1793 р. (ІІ поділ)

- Східна Галичина; - Правобережжя

- частина Поділля; (Київщина, Брацлавщина, Поділля);

- частина Волині - східна Волинь

§37 (І)

Р. (ІІІ поділ)

- західна Волинь

§36 (І)


ОПОРНА СХЕМА

КЛАС

НОВИЙ ЧАС

(кінець ХV – початок ХХ ст.)

Період зародження та розвитку капіталістичного способу виробництва.

 

 

ПІЗНІЙ НОВИЙ ЧАС

Поділ України між Росією та Австрією – (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) – 1900 р.

 

Література:

І –Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Підруч. для 9 кл. серед. шк. – К.: Генеза, 2000. – 424 с.: іл., карти.

ІІ – Струкевич О.К. Історія України: Підручн. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2009. – 288 с.: іл.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.