Здавалка
Главная | Обратная связь

ПІЗНЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ(середина ХІV – ХV ст.)

 

 

- Функціонування удільних князівств та припинення Їхнього існування;

- встановлення іноземного володарювання; §27-29 (I), §36-39 (II)

- розквіт феодальних відносин. §30-34 (I), §40-41 (II)

Середина ХІV – ХV ст.

Українські землі включені до складу іноземних держав

 

 

Польське Литовське Угорське Молдавське Кримське Московська

Кор-во князівство кор-во князівство ханство держава

- Галичина; - Південно- Закарпаття - Північна - п-ів Крим; Чернігово-

- частина Волині; Східна Русь; Буковина; - Приазов’я Сіверщина

- частина Поділля - частина Волині; - Буджак

- частина Поділля

§23, 27 (І) §27 (І) §28 (І) §28 (І) §28 (І) §28 (І)

§36, 37 (ІІ) §37 (ІІ) §38-39 (ІІ) §38-39 (ІІ) §38-39 (ІІ) §38-39 (ІІ)

 


ОПОРНА СХЕМА

КЛАС

 

НОВИЙ ЧАС

(кінець ХV – початок ХХ ст.)

Період зародження та розвитку капіталістичного способу виробництва.

 

 

РАННІЙ НОВИЙ ЧАС

Поява українського козацтва – (кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.) – Козацтво, гетьманство

 

 

Література:

І– Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2008. – 272 с.: іл.

ІІ– Власов В. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / За ред. Ю.А. Мицика. – К.: Генеза, 2004. – 256 с.: іл., карти.

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

У РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.)

На початку ХVІ ст.§1-4 (І)

українські землі в складі шести держав §1, 6-9 (ІІ)

 

Польське Литовське Угорське Молдавське Кримське Московська

Кор-во князівство кор-во князівство ханство держава

- Галичина; - Південно- Закарпаття - Північна - п-ів Крим; Чернігово-

- частина Волині; Східна Русь; Буковина; - Приазов’я Сіверщина

- частина Поділля - частина Волині; - Буджак

- частина Поділля

 

ß

Боротьба народу за свої землі (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст.):§5-22 (І)

- покозачення; §2-5, 10-14 (ІІ)

- козацько-селянські повстання;

- національно-визвольна війна

+

Громадянська війна – «руїна» (друга пол. ХVІІ ст.)§23-28 (І)

§15-20 (ІІ)

ß

Війни іноземних держав за українські землі (друга пол. ХVІІ ст.)

 

ß

Наприкінці ХVІІ ст.§29-34 (І)

українські землі в складі шести держав §21-26 (ІІ)

 

Річ Угорське Османська Молдавське Кримське Російська

Посполита кор-во імперія князівство ханство імперія

- Галичина; Закарпаття - Північне Північна - п-ів Крим; - Слобожанщина;

- Волинь; Причорномор’я; Буковина - Приазов’я - Лівобережжя;

- Правобережжя; - Поділля; - Запоріжжя

- Холмщина - Буджак

 

ß

Наприкінці ХVІІІ ст.

українські землі в складі чотирьох держав §35-39 (І)

 

Австрійська Угорське Османська Російська

Імперія кор-во імперія імперія

- Східна Галичина; Закарпаття Буджак - Лівобережжя;

- Північна Буковина; - Правобережжя;

- частина Волині; -Західна Волинь;

- частина Поділля - Північне

Причорномор’я;

-п-ів Крим

 


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СЕРЕДИНІ ХVІ – СЕРЕДИНІ ХVІІ ст.

 

 

1556 р.

Перша січ-фортеця §1, 5 (І)

Вишневецький Дмитро (Байда) §2 (ІІ)

ß

Покозачення –

масовий перехід селян до козацького стану

(друга пол. ХVІ – перша пол. ХVІІ ст.)

1569 р. ß 1596 р.

Люблінська унія Þ Берестейська унія

(Польща + Литва) ß(католицтво + православ’я)

ß ß

Річ Посполита1572 р.уніатська церква

§2 (І), §1 (ІІ) Утворено реєстрове козацтво §3, 4 (І), §6 (ІІ)

(Сигізмунд ІІ Август)

§6 (І), §3 (ІІ)

ß ß

90-і роки ХVІ ст.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.