Здавалка
Главная | Обратная связь

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТАз курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 4

 

1. Дайте відповідь на поставлені запитання:

· Суб’єкти комерційної діяльності в Україні.

· Господарські товариства.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Суб'єктами комерційної діяльності в Україниє:

А. Юридичні особи, громадяни України, іноземці, фізичні особи;

Б. Юридичні особи, фізичні особи;

В. Юридичні особи, громадяни України, іноземці, які здійснюють комерційну діяльність та зареєстровані як підприємці (фізичні особи).

2. 3алежно від форм власності підприємства поділяються на:

А. Приватне підприємство, яке діє на основі приватної власності;

Б. Комунальне підприємство;

В. Підприємство з іноземними інвестиціями;

Г. Іноземне підприємство;

Д. Всі відповіді вірні.

3. Підприємства в залежності від працюючих поділяють на:

А. Малі; середні; дуже великі;

Б. Малі, середні, великі;

В. Малі, великі, дуже великі.

4. Господарські товариства в Україні- це:

А. Підприємства створені юридичними особами з метою одержання

прибутку;

Б. Підприємства створені фізичними особами;

В. Всі відповіді вірні.

5. Господарські товариства- це:

А. Фізичні особи;

Б. Юридичні особи;

В. Всі відповіді вірні.

6. Види господарських товариств:

А. Акціонерне товариство;

Б. Товариство з додатковою відповідальністю;

В. Повне товариство;

Г. Командитне товариство;

Д. Акціонерне товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство.

7. Акціонерне товариство - це товариство в якому статутний капітал:

А. Не поділяється на акції однакової номінальної вартості;

Б. Поділяється на акції не однакової вартості;

В.Поділяється на акції однакової номінальної вартості.

8. Товариство з обмеженою відповідальністю - це товарознавство, що має статутний фонд:

А. Поділений на частки, розміри яких встановлені статутом;

Б. Не поділений на частки;

В. Поділений на частки, розміри яких встановлені статутом.


9. Товарознавство з додатковою, відповідальністю засновується:

А. Юридичною особою;

Б. Фізичною особою;

В. Однією або декількома особами.

Яку відповідальність несуть учасники повного товариства?

А. Усім майном, що їм належать;

Б. Лише сумою вкладених у товарознавство коштів;

В. Частково своїм власним майном і частково вкладеними коштами в товариство;

 

Затверджено на засіданні кафедри “Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві”

 

Протокол № _____ від _____ ________________2009 р.

 

Зав. кафедрою: ____________________ проф. Захарченко П.В.

 

Викладач: _____________________ доц. Сердюченко Н.Б.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 5

 

1. Дайте відповіді на поставлені запитання:

· Визначення товарного асортименту.

· Фактори, що впливають на формування товарного асортименту.

2. Виконайте тестові завдання:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.